Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 24

Narratieve Exposure Therapie (NET)

344.16.02
6 accreditaties

De basistherapeut NET kan NET toepassen bij clienten met PTSS die disfunctioneren op een beperkt aantal levensgebieden en waarbij sprake is van enige co-morbiditeit.

Pesso-therapie

473.17.01
5 accreditaties

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen.

Transculturele behandelaspecten

011.17.01
4 accreditaties

Transculturele gevoeligheid: kennis over verschillende culturen en de 'condition migrante'.

Basiscursus Psychopathologie

001.17.01
3 accreditaties

Het begrijpen en toepassen van de taal der psychopathologie.

EMDR basiscursus

342.17.01
6 accreditaties

De cursus is gericht op de toepassing van het basisprotocol bij volwassenen in al zijn facetten. Na afronding is men in staat om relatief ongecompliceerde PTSS te behandelen.

CGT bij clienten met een negatief zelfbeeld

460.17.01
7 accreditaties

Bij de behandeling van veel As-I en As-II stoornissen is het verstevigen van het zelfbeeld een nuttige aanvulling.

NieuwTrauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

036.17.01
5 accreditaties

Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) is een geprotocolleerd behandelprogramma ontwikkeld door Cohen, Mannarino en Deblinger in 2006. Het is op basis van o.a. een Nederlandse RCT gekwalificeerd als bewezen effectief voor de behandeling van PTSS.

Trauma en cultuur

766.17.01
4 accreditaties

Aan het eind van de cursus heeft u geleerd over de verschillende omstandigheden waaronder traumatisering kan plaatsvinden in de context van de culturele achtergrond. U heeft geleerd bij uw diagnostiek met deze context rekening te houden. U heeft oog gekregen voor de verschillende manieren waarop...

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)

298.17.01
4 accreditaties

De basistherapeut BEPP kan BEPP toepassen bij clienten met PTSS bij wie een of enkele levensgebieden (DSM, As IV) niet in tact zijn en er sprake is van enige co-morbiditeit op as I of II.

Opvang en nazorg na ingrijpende gebeurtenissen

246.17.01
2 accreditaties

Het kan ons allemaal overkomen. Een onverwacht overlijden, bedreiging met de dood, een ongeval, een ramp. Ingrijpende gebeurtenissen komen veelvuldig voor en komen veelal onverwacht. Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan veel stress met zich meebrengen. De mate van de ervaren stress en de...
Contact