Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 60

NieuwSysteemtherapeutisch Werker (STW)

376.17.01
2 accreditaties

Vanaf maart 2016 wordt de erkende opleiding Systeemtherapeutisch Werker (STW) aangeboden. In deze opleiding krijgt een HBO en WO bachelor in de zorg en welzijnssector de kans om zich het systeemtheoretische gedachtegoed eigen te maken en toe te passen in de dagelijkse praktijk, zoals de geestelijke...

Transculturele behandelaspecten

011.17.01
4 accreditaties

Transculturele gevoeligheid: kennis over verschillende culturen en de 'condition migrante'.

Werkstress, burnout en overspanning

055.17.01
9 accreditaties

In deze cursus staat het diagnostisch onderscheid en de kortdurende resultaatgerichte aanpak van burnout en overspanning centraal.

Basiscursus Psychopathologie

001.17.01
3 accreditaties

Het begrijpen en toepassen van de taal der psychopathologie.

Borderline problematiek - introductie

619.17.01
1 accreditatie

De omgang met clienten met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan lastig zijn. Denk aan het omgaan met het wisselende appel op hulp, of het omgaan met risicovol gedrag... En hoe voorkom je verdeeldheid in het team?

E-Health voor de POH GGZ

979.17.01
2 accreditaties

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers: op de hoogte van de verschillende behandelmodules en zijn zij in staat hier adequaat mee om te gaan; in staat te beoordelen bij welke clienten, en met welke klachten, internettherapie met succes kan worden ingezet, al dan niet in combinatie met hun eigen...

NieuwOndersteunen thuiswonende ouderen

985.17.01
2 accreditaties

Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van complexe psychische- en somatische problemen bij ouderen. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.

Werkstress, burnout en overspanning

055.17.02

In deze cursus staat het diagnostisch onderscheid en de kortdurende resultaatgerichte aanpak van burnout en overspanning centraal.

Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

504.17.01
13 accreditaties

Aan het eind van de cursus Kinder- en jeugdpsychopathologie zijn de deelnemers beter in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen.

Autismestoornissen bij volwassenen

620.17.03
1 accreditatie

Na afloop van de cursus: weet u hoe in het contact te staan met volwassenen met ASS; weet u welke manieren van bejegening en begeleiding het meest geschikt zijn bij ASS; (h)erkent u wat uw kwaliteiten als hulpverlener zijn en hoe u daarmee kan bijdragen aan een geslaagde begeleiding van ASS.
Contact