Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 62
376.17.01
2 accreditaties
Vanaf maart 2016 wordt de erkende opleiding Systeemtherapeutisch Werker (STW) aangeboden. In deze opleiding krijgt een HBO en WO bachelor in de zorg en welzijnssector de kans om zich het systeemtheoretische gedachtegoed eigen te maken en toe te passen in de dagelijkse praktijk, zoals de geestelijke...
387.17.01
1 accreditatie
bekend raken met de conceptuele uitgangspunten en attitude van MGV; aanleren van basisvaardigheden en -technieken van MGV; introductie van vaardigheden en technieken van MGV gericht op: * herkennen van bereidheid tot verandering * bevorderen motivatie tot gedragsverandering * omgaan met weerstand *...
249.17.01
4 accreditaties
Er is groeiende evidentie dat het protocol 'Kortdurende psychologische interventies' effectief is bij de behandeling van patienten met milde tot matig ernstige psychische klachten.
797.17.01
9 accreditaties
Aan het eind van de cursus kennen de deelnemers de dynamiek van demoniseren, ze herkennen de destructieve patronen die hieraan ten grondslag liggen en kunnen ouders stimuleren deze te stoppen; zij weten wat de gevolgen zijn van de strijd voor de kinderen en kunnen de weerbaarheid vergroten van kinderen...
011.17.01
4 accreditaties
Transculturele gevoeligheid: kennis over verschillende culturen en de 'condition migrante'.
083.17.01
7 accreditaties
De preventie van suicide is een complexe zaak en omvat een systematische risicotaxatie door goed opgeleide medewerkers, behandel-afspraken en protocollen, signaleringsplannen, beleidsmaatregelen, samenwerking met andere hulpverleners en maatschappelijke instellingen.
055.17.01
9 accreditaties
In deze cursus staat het diagnostisch onderscheid en de kortdurende resultaatgerichte aanpak van burnout en overspanning centraal.
736.17.01
Deelnemers hebben aan het eind van de workshop een globaal beeld van de vernieuwingen en van de inhoud en opbouw van de DSM-5
785.17.01
1 accreditatie
De huisartspraktijk kent zijn eigen dynamiek. De huisarts is drukbezet en heeft zijn eigen stijl van werken. In de praktijk is de POH-GGZ meestal maar voor een beperkt aantal uren aan een huisartsenpraktijk verbonden.
985.17.01
2 accreditaties
Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van complexe psychische- en somatische problemen bij ouderen. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.
Contact