POH-GGZ

Bij de RINO in Amsterdam kunt u het RINO POH-GGZ certificaat behalen door middel van een modulair opleidingstraject. Dit houdt in dat u 20 dagen cursorisch onderwijs volgt, bestaande uit de verplichte basismodules, verplichte verdiepingsmodules en verdiepende keuzemodules, gericht op de competenties van de POH-GGZ (een keuze uit algemene modules of gericht op Kinderen en Jeugdigen).

De RINO volgt hiermee de opleidingseisen geformuleerd in de functiebeschrijving gepubliceerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging in 2014 en de opleidingseisen zoals aangehouden door de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Geaccrediteerde opleiding

De RINO heeft een instellingsaccreditatie van de landelijke vereniging POH-GGZ.

 Vooropleiding

Om deel te kunnen nemen aan het opleidingstraject POH-GGZ is het van belang dat u een relevante vooropleiding heeft afgerond (op HBO- of WO-niveau). De volgende vooropleidingen worden op dit moment door de verzekeringen erkend:

  • WO master Psychologie
  • WO master Orthopedagogiek
  • HBO Toegepaste Psychologie (richting GGZ)
  • SPH
  • SPV
  • Maatschappelijk Werk
  • B-Verpleegkundige met GGZ ervaring

Relevante GGZ werkervaring is van groot belang.

Eerder Verworven Competenties

Indien u aantoonbaar beschikt over eerder verworven competenties op het gebied van de (basis)modules), dan kunt u vrijstelling aanvragen door uw CV op te sturen naar pohggz@rino.nl.  De opleidingscommissie van de RINO POH-GGZ zal uw verzoek dan beoordelen.

Praktijkstage

Naast het cursorisch onderwijs dat door de RINO wordt verzorgd, moeten deelnemers ook gedurende 1 academisch jaar (45 weken, 8 uur per week) stage lopen in een huisartsenpraktijk. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van praktijkervaring (stage of werk). Deze stage moet aan een aantal regels voldoen. Zo organiseert de deelnemer bijvoorbeeld werkbegeleiding in de huisartsenpraktijk, en is hij/zij aanwezig bij een aantal intervisie- en/of supervisiebijeenkomsten. Om ervoor te zorgen dat ze deelnemers zo veel mogelijk uit hun stage periode kunnen halen, organiseert de RINO één keer per kwartaal een intervisiebijeenkomst met gastcollege; het zogenaamde POH-GGZ café.

Voor meer informatie en/of een individueel studieadvies kunt u contact opnemen met pohggz@rino.nl en meldt u aan voor de RINO POH-GGZ LinkedIn groep.

U kunt ook bellen voor meer informatie. Op dinsdag tussen 12.30 en 13.30 is altijd één van de coördinatoren van de opleiding aanwezig en bereikbaar voor vragen over de opleiding POH-GGZ. Schikt dit moment u niet, dan kunt u uiteraard op een ander moment bellen en kijken of één van de coördinatoren bereikbaar is.

1. Basis

De eerste helft van de opleiding bestaat uit de basismodules. De basismodules zijn verplichte modules waarin de kerncompetenties voor de POH-GGZ aan bod komen. De basismodules beslaan in totaal 66 uur en hoeven niet in een strikte volgorde gevolgd te worden. Voor mensen die de K&J route volgen beslaan de basismodules 78 uur. Wanneer u aantoonbaar over competenties beschikt die aan bod komen tijdens de kernmodules kun u hiervoor vrijstelling aan vragen door uw cv te sturen naar: pohggz@rino.nl.
20 Jun 2017 - 20 Jun 2017
(eendaagse cursus)
042.17.01
1 accreditatie
7 plaatsen beschikbaar.
05 Jul 2017 - 05 Jul 2017
(eendaagse cursus)
048.17.01
1 accreditatie
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
08 Jun 2017 - 22 Jun 2017
(twee dagdelen)
726.17.01
3 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
10 Okt 2017 - 31 Okt 2017
(tweedaagse cursus)
249.17.03
5 accreditaties
11 plaatsen beschikbaar.
05 Sep 2017 - 19 Sep 2017
(tweedaagse cursus)
411.17.01
3 accreditaties
8 plaatsen beschikbaar.
07 Sep 2017 - 14 Sep 2017
(tweedaagse cursus)
139.17.02
3 accreditaties
11 plaatsen beschikbaar.
01 Okt 2017 - 01 Dec 2017
(tweedaagse cursus)
985.17.02
2 accreditaties
14 plaatsen beschikbaar.
Basismodules K&J
18 Mei 2017 - 19 Mei 2017
(tweedaagse cursus)
220.17.01
8 accreditaties
8 plaatsen beschikbaar.
12 Mei 2017 - 09 Jun 2017
(tweedaagse cursus)
286.17.01
9 accreditaties
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

2a. Verdieping verplicht

De tweede helft van de opleiding bestaat uit een 30-uur verplichte verdieping en 24-uur vrije keuze verdieping. De verplichte modules gaan dieper in op de veel voorkomende problematiek en technieken binnen de praktijk. De vrije keuze modules richten zich op specifieke problematiek die u naar inzicht kunt kiezen in overleg met de huisarts.
09 Mei 2017 - 23 Mei 2017
(cursus van twee middagen)
723.17.01
3 accreditaties
5 plaatsen beschikbaar.
05 Okt 2017 - 05 Okt 2017
(eendaagse workshop)
979.17.02
2 accreditaties
15 plaatsen beschikbaar.
04 Okt 2017 - 04 Okt 2017
(eendaagse cursus)
334.17.01
1 accreditatie
14 plaatsen beschikbaar.
30 Jun 2017 - 30 Jun 2017
(eendaagse cursus)
018.17.01
1 accreditatie
12 plaatsen beschikbaar.
01 Sep 2017 - 01 Dec 2017
(eendaagse cursus)
744.17.01
2 accreditaties
13 plaatsen beschikbaar.
Of
15 Jun 2017 - 15 Jun 2017
(eendaagse cursus)
063.17.01
7 accreditaties
Inschrijven onder voorbehoud

2b. Verdieping keuzemodules

13 Mrt 2017 - 12 Jun 2017
(vierdaagse cursus)
055.17.02
9 accreditaties
Deze cursus is reeds gestart.
29 Sep 2017 - 29 Sep 2017
(eendaagse cursus)
971.17.02
4 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
29 Mei 2017 - 29 Mei 2017
(eendaagse cursus)
837.17.03
3 accreditaties
8 plaatsen beschikbaar.
10 Jul 2017 - 10 Jul 2017
(eendaagse cursus)
060.17.01
2 accreditaties
5 plaatsen beschikbaar.
10 Okt 2017 - 31 Okt 2017
(tweedaagse cursus)
083.17.02
9 accreditaties
6 plaatsen beschikbaar.
06 Nov 2017 - 04 Dec 2017
(driedaagse cursus)
727.17.01
2 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
23 Sep 2017 - 23 Sep 2017
(eendaagse cursus)
758.17.02
7 accreditaties
20 plaatsen beschikbaar.
04 Sep 2017 - 04 Sep 2017
(eendaagse cursus)
129.17.02
4 accreditaties
14 plaatsen beschikbaar.
06 Nov 2017 - 04 Dec 2017
(driedaagse cursus)
727.17.01
2 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
18 Okt 2017 - 18 Okt 2017
(eendaagse cursus)
040.17.01
1 accreditatie
15 plaatsen beschikbaar.

2c. Verdieping K en J

De tweede helft van de opleiding bestaat uit een 48 uurs verdieping bestaande uit verdiepende modules over een bepaald klachtgebied of een leeftijdscategorie. U kunt in overleg met de huisarts waarmee u samenwerkt een selectie maken. Belangrijk hierbij is wel dat u in totaal 20 dagen onderwijs volgt. Graag ontvangt de commissie een overzicht van uw keuze. N.B. De verdiepingsmodules mogen tegelijkertijd met de basismodules worden gevolgd.
23 Mei 2017 - 06 Jun 2017
(tweedaagse cursus)
568.17.01
11 accreditaties
Inschrijven onder voorbehoud
04 Jul 2017 - 11 Jul 2017
(tweedaagse cursus)
165.17.01
7 accreditaties
5 plaatsen beschikbaar.
15 Mei 2017 - 26 Jun 2017
(vierdaagse cursus)
543.17.01
7 accreditaties
8 plaatsen beschikbaar.

4. Nascholing

Alle modules uit de route zijn ook als nascholingscursus te volgen. Hieronder vindt u nog een aantal aanvullende nascholingscursussen.
08 Jun 2017 - 22 Jun 2017
(tweedaagse cursus)
722.17.01
2 accreditaties
11 plaatsen beschikbaar.
13 Jun 2017 - 27 Jun 2017
(tweedaagse cursus)
728.17.01
13 plaatsen beschikbaar.

RINO POH-GGZ cafe (intervisie)

Om ervoor te zorgen dat ze deelnemers zo veel mogelijk uit hun stage periode kunnen halen, organiseert de RINO één keer per kwartaal een intervisiebijeenkomst met gastcollege; het zogenaamde POH-GGZ café. Het is de bedoeling dat cursisten twee maal deelnemen aan het POH-café en daarnaast nog twee maal intervisie zelf organiseren.
06 Jun 2017 - 06 Jun 2017
897.17.01
13 plaatsen beschikbaar.
Contact