Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 185

Opleiding Klinisch Psycholoog (verkort)

Voor psychotherapeuten die al over een GZ- + PT-registratie beschikken, bieden wij een verkorte opleiding tot klinisch psycholoog.

Van Nul-tot-Vijf

295.15.01

Dit is een brede opleiding op het gebied van de Infant Mental Health, die aansluit bij actuele internationale ontwikkelingen.

NieuwInfant Mental Health

980.16.01
10 accreditaties

Infant Mental Health: de opleiding

Narratieve Exposure Therapie (NET)

344.16.02
6 accreditaties

De basistherapeut NET kan NET toepassen bij clienten met PTSS die disfunctioneren op een beperkt aantal levensgebieden en waarbij sprake is van enige co-morbiditeit.

Pesso-therapie

473.17.01
5 accreditaties

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen.

Gedragstherapie en cognitieve therapie: inleiding

421.17.01
8 accreditaties

In deze praktische cursus gedragstherapie krijgen de deelnemers basale kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplan.

Schemagerichte en cognitieve therapie

427.17.01
5 accreditaties

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de psychotherapie is het toepassen van Cognitieve Therapie en Schemagerichte Therapie (J.E. Young) bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij depressie

475.17.01
3 accreditaties

Interpersoonlijke psychotherapie is als behandeling van eerste voorkeur opgenomen in de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van stemmingsstoornissen.

Psychosomatische klachten bij baby's en peuters

780.17.01
2 accreditaties

Veel spugen, niet willen eten, aanhoudend huilen, niet slapen, moeilijk gedrag of obstipatie: deze problemen bij jonge kinderen van nul tot vier jaar gaan vaak samen met onderliggende problemen zoals een verstoorde ouder-kindrelatie.

Transculturele behandelaspecten

011.17.01
4 accreditaties

Transculturele gevoeligheid: kennis over verschillende culturen en de 'condition migrante'.
Contact