VGCt opleiding

Op zoek naar een VGCt opleiding? Bij RINO amsterdam kun je alle cursussen volgen die nodig zijn om geregistreerd Gedragstherapeut te worden.

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een psychotherapeutische benadering, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Cognitieve gedragstherapie is een manier voor de behandeling van psychische klachten. Denk bijvoorbeeld aan psychische klachten zoals angststoornissen, eetstoornissen, depressies en verslavingen. Als cognitief gedragstherapeut VGCt ben je in staat om cognitieve gedragstherapeutische behandelingen uit te voeren.

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie kent twee registraties:

  1. de registratie Cognitief Gedragstherapeut VGCt

  2. de registratie tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt

 

Opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt

Om de  Cognitieve Gedragstherapie opleiding te kunnen volgen heb je een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde nodig. In je vooropleiding heb je bovendien de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden gevolgd. De VCGt opleiding tot registratie als Cognitief Gedragstherapeut kent een aantal onderdelen: volgen van de VGCt basiscursus, de VGCt vervolgcursus, leertherapie, supervisie en een N=1 studie. Belangrijk is dat je de cursorische onderdelen in de juiste volgorde volgt: eerst de VGCt basiscursussen en dan de VGCt vervolgcursussen. Bekijk de opleidingseisen op site van de VGCt.

 

Opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch werker VGCt

Hulpverleners met een HBO opleiding (SPH, Verpleegkunde HBO-niveau 5, PSW, MW) die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg kunnen terecht bij de opleiding tot cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt.

Wij hebben ook een opleiding tot cognitief Gedragstherapeutisch werker VGCt voor POH-GGZ in ons aanbod.

 

Alleen een VGCt basiscursus volgen

Voor deelname aan de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (inleiding en verdieping, totaal 100 uur) hoef je niet werkzaam te zijn in de GGZ. Wil je vervolgens de opleiding tot cognitief gedragstherapeut voortzetten door je aan te melden als Cognitief Gedragstherapeut i.o.? Dan geldt de voorwaarde dat je werkzaam bent in de geestelijke gezondheidszorg. Kijk voor de eisen die hieraan gesteld worden en andere eisen m.b.t. de registratie op de site van de VGCt.

 

Nascholingscursussen voor herregistratie VGCt

Na het afronden van een VGCT opleiding en registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt dien je je elke 5 jaar te herregistreren. Bekijk het overzicht van alle geaccrediteerde nascholingscursussen.

 

De route begint met een VGCt Basiscursus in de gedragstherapie van in totaal 100 uur. Je maakt een keuze uit een inleidende cursus van 30 uur en daarna kies je een verdiepingscursus van 70 uur. Deze vormen samen een basiscursus. Nadat je de VGCt basiscursus hebt voltooid kun je doorgaan met stap 2: de VGCt vervolgcursussen. Als je wil kun je op dit moment je leertherapie starten.

Inleiding
Verdieping

Gedragstherapie en cognitieve therapie: verdieping

zelfstandig cognitieve gedragstherapeutische behandelingen uitvoeren

12 zaterdagen van 9.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.30 uur. (18 maart is een reservedag)
Cursisten maken kennis met de uitgangspunten van de gedragstherapie en cognitieve therapie.
-
465.22.01
€ 2750.00
Basiscursus - 100 uur

In ons aanbod heb je ook de keuze uit een vervolgcursus cognitieve gedragstherapie. Ook de VGCt vervolgcursussen dienen in totaal 100 uur te beslaan. Je kunt uit de volgende cursussen kiezen om deze 100 uur te behalen. Als je deze 100 uur hebt voltooid ben je klaar met het cursorisch deel van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt.

Schematherapie

50 uurs vervolgcursus VGCt
50 uurs vervolgcursus VGCt

literatuur op mijnrino
Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Volg deze cursus als onderdeel van je opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt
-
356.23.01
€ 2250.00

Na je registratie kun je bij RINO amsterdam verschillende nascholingscursussen met VGCt accreditatie volgen. Zo blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied én voldoe je aan de eisen voor herregistratie. In de opsomming hieronder zie je een selectie. Kijk op www.rino.nl/accreditaties/vgct-her voor het volledige overzicht.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

een effectieve derde generatie gedragstherapie
driedaagse cursus

Boek aanschaffen: Acceptatie en commitment therapie in de praktijk, een heldere en toegankelijke introductie op ACT, van Russ Harris (2020) Hogrefe Uitgevers, ISBN 9789492297327
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een zogeheten derde generatie gedragstherapie. Experiëntiële vermijding en fusie met de verbale werkelijkheid staan in ACT centraal in de opvatting over het ontstaan en voortduren van psychopathologie.
-
401.22.02
€ 785.00
- (vol)
401.23.01
€ 785.00
-
401.23.02
€ 785.00
-
401.23.03
€ 785.00

Emotie Regulatie Training (ERT) bij mensen met een laag IQ

binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ, eendaagse (module 2)

Het doel van de cursus is om vertrouwd te raken met de door Kristal ontwikkelde module Emotie Regulatie Training (ERT). De nadruk ligt op het aanreiken van een set concrete vaardigheden. Deze module is specifiek bestemd voor cliënten die op zwakbegaafd/licht verstandelijk beperkt niveau functioneren. Aan het eind van de training bent u in staat om deze module zowel individueel als in groepsverband aan te bieden aan cliënten.
-
131.22.03
€ 310.00
-
131.23.01
€ 310.00

Cursus suïcidepreventie

risicotaxatie en rapportage
tweedaagse cursus

Cursus Suïcidepreventie volgen? Leer over suïciderisico's van patiënten met uiteenlopende problematiek, de nasleep en wetenschappelijke ontwikkelingen.
-
083.23.01
€ 555.00

Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

behandeling PTSS bij kinderen en adolescenten, i.s.m. Levvel

Twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag een half jaar later. De lestijden zijn van 10:00 tot 17:00 uur.

STAPTrauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT

-
036.22.02
€ 1295.00
-
036.23.01
€ 1295.00

EMDR vervolgcursus - volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

Dag 1 van 9.30 - 19.30 uur en 3 dagen van 9.30 - 17.30 uur
EMDR vervolgcursus volgen? De nadruk ligt op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden. Lees verder.
-
343.22.02
€ 1075.00
-
343.23.01
€ 1095.00

EMDR basiscursus - volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma
(ruim) vierdaagse cursus

Graag altijd in 5.7 en 5.8 laten staan. Lokalen niet samenvoegen. Hebben op dag 3 ipv het 2e lokaal een subruimte nodig in de ochtend en op dag 4 slechts 1 lokaal.

microfoon nodig!

2e cursusdag: EMDR apparaat klaarleggen in lokaal
De cursus is gericht op de toepassing van het basisprotocol bij volwassenen in al zijn facetten. Na afronding is men in staat om relatief ongecompliceerde PTSS te behandelen.
-
342.22.02
€ 1075.00
- (vol)
342.23.01
€ 1095.00
- (vol)
342.22.22
€ 1075.00
-
342.23.02
€ 1095.00

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

diagnostiek en behandeling

Lesdagen van: 10.00 - 17.00 uur
Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld.
-
568.22.02
€ 595.00

Dialectische gedragstherapie (DGT)

met name binnen verslavingszorg en psychiatrie

3 donderdagen van 9.30 - 12.30 uur en van 13.30 -15.30 uur
Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een gedragstherapeutische interventie, ontwikkeld ten behoeve van de behandeling van vooral chronisch suïcidale cliënten die lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis.
- (vol)
423.22.02
€ 585.00

Oplossingsgerichte korte psychotherapie

3 zaterdagen van 9.30 tot 16.30 uur
De oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld in het Brief Family Therapy Center in Milwaukee (VS). In deze therapie richt de therapeut zich niet op het probleem, maar gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. Door de ‘wondervraag’ wordt de cliënt op een ander spoor gezet en de therapeut volgt hem in dit succesverhaal. Bij deze aanpak passen de oplossingen in het referentiekader van de cliënt en hebben daardoor een blijvend effect. Oplossingsgerichte therapie is een respectvolle, snelle en toekomstgerichte benadering die een cliënt in zijn kracht zet. Ook leer je hoe je met jouw houding de kracht en hulpbronnen van de cliënt naar boven haalt. Irritatie, weerstand en frustratie leer je te voorkomen, bij de cliënt en – niet onbelangrijk - bij jezelf. We hanteren een afwisseling in werkvormen met casuïstiek van de deelnemers, videodemonstraties en rollenspelen, waarin je wordt uitgedaagd te leren, te oefenen en je grenzen te verleggen.
-
432.22.02
€ 755.00

Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

diagnostiek en behandeling

driedaagse cursus van 9.30 - 18.00 uur
Cliënten met verzamelstoornis (hoarding) zijn vaak ernstig geïnvalideerd op het moment dat ze in contact komen met de geestelijke gezondheidszorg. In de GGZ bieden hulpverleners vaak met enige terughoudendheid behandeling aan. De complexiteit en hardnekkigheid van de stoornis gecombineerd met de lage lijdensdruk van de verzamelaar vraagt veel van de motivering en vasthoudendheid van de hulpverlener. Deze heeft ook vaak te doen met andere instanties.
- (vol)
895.22.01
€ 735.00

Kortdurende hulpverlening met groepen

op basis van het KOP model van Paul Rijnders

Het door Paul Rijnders en Els Heene ontwikkelde KOP-model is een effectieve methode voor kortdurende behandeling bij patiënten met milde tot matige psychische klachten. De KOP-methode kan ook heel goed toegepast worden in een groep.

Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Vroeger en Verder

De cursus is gericht op het onder controle krijgen van (complexe) posttraumatische stressklachten.

-
467.23.01
€ 795.00

Leergang eetstoornissen

Diagnostiek en behandeling

6 dagen van 9.30 - 16.30 uur
De leergang is bedoeld voor professionals in de GGZ die zich (verder) willen bekwamen en specialiseren op het gebied van eetstoornissen.
-
193.23.01
€ 1495.00