Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Ons onderwijs na de zomervakantie

21 Jun 2021

Gedurende de coronacrisis hebben wij steeds de richtlijnen voor het hoger onderwijs gevolgd. Ook bij de start van het nieuwe studiejaar in september blijven we dit doen. Leidraad hierbij zijn de scenario’s voor het hoger onderwijs zoals opgesteld door de Rijksoverheid.  

Sinds begin mei ontvangen we in beperkte mate weer cursisten in ons pand aan het Leidseplein. We hebben jullie aanwezigheid gemist en de bedrijvigheid in ons pand voelt heel goed! We zijn dan ook heel blij dat de maatregelen het toelaten dat we na de zomervakantie al onze leslokalen weer in gebruik nemen. Waarschijnlijk nog wel met enkele maatregelen.  

Weer volledige bezetting op Leidseplein  

Vanaf maandag 23 augustus, de start van het nieuwe studiejaar, streven we naar een volledige bezetting van onze lokalen.  

Voor onze BIG-opleidingen geldt dat alle lessen in principe offline plaatsvinden op het Leidseplein.

Voor al onze overige opleidingen en cursussen bieden we een optimale mix tussen offline & online onderwijs. Dit wordt in nauw overleg met de docent(en) vormgegeven.

De ZomerRINO workshops in augustus zijn nog grotendeels online.

Als de overheid besluit dat er aanvullende of strengere maatregelen nodig zijn, dan volgen we dat beleid. Dat kan betekenen dat in bepaalde periodes ons onderwijs weer gedeeltelijk of volledig online aangeboden wordt. Natuurlijk hopen we dat het niet zover komt!

Ons onderwijs tot 23 augustus

Tot 23 augustus handhaven we de huidige situatie met één kleine wijziging: Vanaf 26 juni is het dragen van een mondkapje in de gangen niet meer verplicht. Wel liggen er door het hele pand mondkapjes, zodat deze voor iedereen beschikbaar zijn, als het niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te bewaren. Voor cursisten en docenten die dat willen zijn zelftests beschikbaar. Zij kunnen deze opvragen via: info@rino.nl.  

We wensen je een fijne zomer en graag tot ziens op het Leidseplein!

 

Gedurende de coronacrisis hebben wij steeds de richtlijnen voor het hoger onderwijs gevolgd. Ook bij de start van het nieuwe studiejaar in september blijven we dit doen. Leidraad hierbij zijn de ...

Onderwijs en zelftesten bij RINO amsterdam

26 Mei 2021

RINO amsterdam voegt zich als opleidingsinstituut naar de aanpak voor het hoger onderwijs. Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. Zelftesten in het onderwijs zijn op vrijwillige basis en aanvullend op de bestaande coronamaatregelen. In principe gaan we er dan ook van uit dat docenten en cursisten zelf zorgdragen voor aanschaf van deze tests. Het is in voorkomende gevallen ook mogelijk om via RINO amsterdam een test te ontvangen.

Zelftest aanvragen
Als je graag een zelftest ontvangt, om jezelf te testen voordat je naar het Leidseplein komt, ondersteunen we dat. Stuur een mail naar info@rino.nl, en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

Negatieve zelftestuitslag als voorwaarde?
Niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen en het hebben van een negatief testresultaat is geen voorwaarde voor een individuele persoon om toegang te krijgen tot ons onderwijs. Het is dus niet nodig dat deelnemers, docenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren.

De inzet van zelftesten loopt in ieder geval tot start van de zomervakantie, tot en met de maand juli 2021.

Bekijk ook de Veelgestelde vragen pagina waarop vragen en antwoorden staan over:

RINO amsterdam voegt zich als opleidingsinstituut naar de aanpak voor het hoger onderwijs. Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse...

drs. Bart Brouwer nieuw lid van Raad van Toezicht

28 Apr 2021

Met ingang van 21 april 2021 is Bart Brouwer toegetreden tot de Raad van Toezicht van RINO amsterdam.

Door het vertrek van Joost Voerman kwam een functie in de RvT vacant waarvoor iemand gezocht werd met expertise op het gebied van organisatieadvies. Bart is een allround adviseur op strategisch, financieel en organisatorisch gebied, met werkervaring bij Shell, KPN, PwC, het ministerie van Economische Zaken en ING. Hij past heel goed in het gewenste profiel van de RvT.

Bart heeft veel affiniteit met zowel de GGZ als de activiteiten van RINO amsterdam; zijn vrouw Christine Brouwer werkt namelijk als psychotherapeut - klinisch psycholoog bij de BOSgroep, is docente bij RINO amsterdam en geeft supervisie aan opleidelingen.

De Raad van Toezicht van RINO amsterdam bestaat uit: drs. Arnoud van Buuren, voorzitter (vrijgevestigd psychotherapeut), mr. Mieke Dudok van Heel (rechter in Amsterdam), drs. Klaas Visser, penningmeester (zelfstandig adviseur) en drs. Bart Brouwer (corporate strateeg bij ING).

 

Met ingang van 21 april 2021 is Bart Brouwer toegetreden tot de Raad van Toezicht van RINO amsterdam. Door het vertrek van Joost Voerman kwam een functie in de RvT vacant waarvoor iemand gezocht werd...

Voorzichtige eerste stappen met offline onderwijs

22 Apr 2021

RINO amsterdam is blij met het feit dat offline onderwijs weer tot de opties behoort. We willen we niets liever dan onze docenten en cursisten weer ontvangen op het Leidseplein. Aan de andere kant hebben we aandacht voor de situatie in de ziekenhuizen.

We vinden het dan ook heel belangrijk dat we alle stappen richting meer offline onderwijs met de grootste zorgvuldigheid zetten. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, docenten en cursisten staat voorop, bij alle beslissingen die we nemen.

RINO amsterdam voegt zich als opleidingsinstituut naar de aanpak voor het hoger onderwijs. Bij het vormgeven van de aanpak volgt RINO amsterdam de richtlijnen van de overheid te vinden op de pagina Coronavirus en het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs gaat per 26 april weer gedeeltelijk open voor studenten.

Voorzichtige stappen

Net als de overheid zet RINO amsterdam voorzichtige stappen op weg naar meer onderwijsmogelijkheden dan alleen online. Dat betekent concreet dat online onderwijs de standaard blijft en offline onderwijs voor specifieke opleidingsgroepen en cursusgroepen beschikbaar komt.

Hybride lesvorm

We kiezen voor een hybride lesvorm, omdat onder de huidige maatregelen het voor kan komen dat cursisten om corona-gerelateerde redenen niet in staat zijn om hun cursus of opleiding offline op locatie Leidseplein te volgen. Elke deelnemer met gezondheidsklachten krijgt de mogelijkheid om via Zoom online mee te doen met de lesdag.

Wat is onze aanpak?

RINO amsterdam bepaalt in overleg met de (hoofd)docenten en hoofdopleiders welke groepen les komen volgen op het Leidseplein.  Vanwege de regelgeving is er beperkte beschikbaarheid van lesruimten op het Leidseplein.

  • Bij het BIG-onderwijs wordt deze capaciteit zo eerlijk mogelijk verdeeld en streven wij naar 1x op de vijf lesdagen een lesdag op het Leidseplein.
  • Bij nascholingscurussen zijn de opleidingsdoelen mede bepalend welke cursus voorrang heeft.

Als jouw les op het Leidseplein kan plaatsvinden, geven we je dat uiterlijk een week voor de betreffende lesdag door. Landelijke ontwikkelingen en regelgeving kunnen dit doorkruisen.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over onze aanpak rondom offline onderwijs. We hebben een Veelgestelde vragen pagina ingericht waarop vragen en antwoorden staan over:

  • Lesgeven en les krijgen
  • Maatregelen in het pand
  • Testen bij klachten en zelftesten
RINO amsterdam is blij met het feit dat offline onderwijs weer tot de opties behoort. We willen we niets liever dan onze docenten en cursisten weer ontvangen op het Leidseplein. Aan de andere kant...

Dr. Dorine van Driel plv. hoofdopleider GZ Ouderen

26 Maa 2021

Per 1 april 2021 start dr Dorine van Driel bij RINO amsterdam als plaatsvervangend hoofdopleider bij de GZ-opleiding voor de differentiatie Ouderen.  Dorine is al jaren een zeer gewaardeerd docent bij RINO amsterdam. Als klinisch psycholoog deelt ze haar kennis en ervaring met onze opleidelingen. Ze promoveerde op onderzoek naar “Factors associated with the persistence of Medically Unexplained Symptoms in later life”. Zij heeft inmiddels meerdere publicaties op haar naam staan.

Dorine: "Ik hoefde niet lang na te denken om tegen deze functie ‘ja‘ te zeggen. RINO amsterdam is immers de organisatie die in de GZ-opleiding aandacht besteedt aan ouderen. Dan bedoel ik niet een beetje, terloops of zijdelings maar echte aandacht. En dat is precies wat er nodig is, serieuze aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg van ouderen. Niet alleen de vergrijzing maakt dit noodzakelijk maar ook de notie dat het werken met ouderen dynamisch en uitdagend is. Dit is het moment om die boodschap met anderen te delen."

Dorine gaat haar werk bij RINO amsterdam combineren met het werken als klinisch psycholoog in de praktijk van SeniorBeter.

Per 1 april 2021 start dr Dorine van Driel bij RINO amsterdam als plaatsvervangend hoofdopleider bij de GZ-opleiding voor de differentiatie Ouderen.  Dorine is al jaren een zeer gewaardeerd docent...

Nieuw: BIG-opleiding Orthopedagoog – Generalist

24 Maa 2021

Nieuw in ons aanbod (in aanvraag): BIG-opleiding Orthopedagoog – Generalist. Deze RINO kompas opleiding geeft richting aan een professionele loopbaan als regiebehandelaar bij complexe opvoedingszaken.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 31 maart van 19:00-20:00 uur gaven we uitleg over deze opleiding en de verschillende profielen.

Martijn Lamberts, hoofd afdeling BIG-opleidingen, introduceert de hoofdopleiders, die op hun beurt het curriculum toelichten. De hoofdopleiders zijn mw. dr. Helma Koomen en mw. drs. Liesbeth Luycx.

Marlies Post, directeur NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen gaf een presentatie over hun visie op het beroep van orthopedagoog-generalist. Binnen het programma was er ook ruimte voor vragen & antwoorden. Die vind je op de informatiepagina over de BIG-opleiding Orthopedagoog - Generalist.
 

 


Het opnemen van het beroep van orthopedagoog generalist in de wet BIG (art. 3) per 1 januari 2020 is voor RINO amsterdam aanleiding om deze opleiding in het jaar 2021 toe te voegen aan haar aanbod aan BIG-opleidingen. Door de minister daartoe aangewezen opleidingsinstellingen zijn bevoegd om deze opleiding aan te bieden. De start van de eerste opleidingsgroep staat gepland voor oktober 2021, aanmelden kan tot 1 juli 2021.

Orthopedagoog-generalist

Tot het vakgebied van de orthopedagoog-generalist wordt gerekend het verrichten van onderzoek en diagnostiek en het behandelen en begeleiden van zich in een persoonlijke afhankelijkheidsrelatie bevindende personen met leer-, gedrags-, en ontwikkelingsproblemen. De orthopedagoog-generalist betrekt daarbij altijd de opvoedingscontext als geheel, de verzorgers/opvoeders, en mogelijk andere personen uit de leefomgeving van de cliënt, zoals uit het gezin, onderwijs, buurt en/of leefgroep. 

Nieuw in ons aanbod (in aanvraag): BIG-opleiding Orthopedagoog – Generalist. Deze RINO kompas opleiding geeft richting aan een professionele loopbaan als regiebehandelaar bij complexe opvoedingszaken...

Hoger onderwijs in coronatijd

26 Feb 2021

Update > n.a.v. persconferentie 13 april: Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 27 april.

Tot en met in ieder geval 26 april 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij hogescholen en universiteiten. RINO amsterdam valt als opleidingsinstituut onder hoger onderwijs. Dat betekent dat onze aanpak, waarin wij ons onderwijs volledig online aanbieden, ongewijzigd blijft. "Het kabinet wil dat studenten in het hoger onderwijs zo snel mogelijk weer les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april. Dat kan dan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten en als de onderwijsinstellingen de studenten een zelftest kunnen aanbieden."

Het afstandsonderwijs is een gevolg van de sinds 16 december 2020 geldende lockdown. Het kabinet versoepelt stap voor stap. Omdat in het hoger onderwijs grote behoefte is aan meer ruimte voor fysiek onderwijs heeft het kabinet op 23 februari aangegeven dat ze kijkt of en onder welke voorwaarden het hoger onderwijs zo snel mogelijk heropend kan worden.

Voor het vormgeven van de aanpak houdt RINO amsterdam o.a. de pagina Veelgestelde vragen over het coronavirus en het hoger onderwijs in de gaten.

Op de pagina www.rino.nl/corona-update vind je alle informatie verzameld op 1 plek.

Update > n.a.v. persconferentie 13 april: Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 27 april. Tot en met in ieder geval 26 april 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats...

Onderwijs volledig online tijdens lockdown

03 Feb 2021

Update n.a.v. persconferentie 23 februari: ons onderwijs blijft volledig online plaatsvinden, zolang de lockdown duurt. Lees ook het nieuwsbericht Hoger onderwijs in coronatijd.

Update 2 februari 2021 | Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd tot en met minimaal 2 maart. Onze aanpak, bestaande uit volledig online onderwijs, blijft ongewijzigd.

Kijk op www.rino.nl/corona voor meer informatie en eerder geplaatste berichten over onderwijs in coronatijd.

Update 12 januari 2021 | De lockdown is verlengd tot ten minste 9 februari. Ons onderwijs blijft volledig online plaatsvinden.

Op maandag 14 december 2020 kondigde premier Rutte een vergaande lockdown aan en dat heeft gevolgen voor ons onderwijs. Het uitgangspunt: "Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden." Op 12 januari werd de lockdown verlengd tot ten minste 9 februari.

Dat betekent voor RINO amsterdam dat ons onderwijs van tot en met te minste 9 februari volledig online plaatsvindt. Daarna bepalen we of er in specifieke gevallen weer uitzonderingen gemaakt kunnen worden, binnen de dan geldende regels.

Volg je als cursist bij ons onderwijs in deze periode of geef je les als docent? Dan informeren we jou persoonlijk.

 

 

Update n.a.v. persconferentie 23 februari: ons onderwijs blijft volledig online plaatsvinden, zolang de lockdown duurt. Lees ook het nieuwsbericht Hoger onderwijs in coronatijd. Update 2 februari...

Willemijn Scholten: plaatsvervangend hoofdopleider PT-opleiding

02 Feb 2021

Met ingang van 1 februari 2021 is Willemijn Scholten gestart als plaatsvervangend hoofdopleider van de psychotherapie opleiding van RINO amsterdam. Ze gaat samenwerken met hoofdopleider PT en KP-opleiding prof. Marleen Rijkeboer en Loes Marquenie, plaatsvervangend hoofdopleider KP-opleiding.

Willemijn heeft veel ervaring op het gebied van lesgeven en het ontwikkelen van psychotherapie-onderwijs. Ze is psychotherapeut en onderzoeker bij GGZ inGeest. Haar specialisatie is de behandeling van mensen met complexe angst- en dwangstoornissen en ze doet onderzoek naar terugval en terugvalpreventie bij angststoornissen. Ze is ook hoofdredacteur van het tijdschrift GZPsychologie (www.gzpsychologie.nl).

Met ingang van 1 februari 2021 is Willemijn Scholten gestart als plaatsvervangend hoofdopleider van de psychotherapie opleiding van RINO amsterdam. Ze gaat samenwerken met hoofdopleider PT en KP-...

Het leven is een gedoetje | In memoriam Max Guldner

24 Dec 2020

Het schrijven van een In memoriam begint met het ophalen van herinneringen. Op onze oproep om te delen wat Max voor jou heeft betekend, kwamen veel reacties. Onder het bericht op LinkedIn en via de mail gaven mensen, die hem kenden, woorden aan de gedachten die het plotselinge verlies met zich meebracht. Lees het nieuwsbericht over het plots overlijden.

Zoals iedereen zijn ook wij diep geraakt door het overlijden van onze gewaardeerde collega, vriend, opleider, supervisor, inspirator en docent dr. Max Güldner. Wij zijn Max zeer dankbaar voor wat hij voor RINO amsterdam heeft betekend. Max was gul in het delen van zijn wijsheid en ervaring en heeft enorm veel betekend voor onze cursisten en voor de GZ-opleiding Kind & Jeugd. Zijn bijdrage zal nog lang merkbaar zijn.

Zijn inspirerende uitspaken resoneren nog steeds in de hoofden van de mensen die hij heeft begeleid. 'Wees in het leven zo aangepast als nodig, en zo onaangepast als maar kan'. Eén van vele uitspraken van Max die studenten is bijgebleven.

Ook bij studenten die hij maar kort heeft lesgegeven heeft hij een levenslange indruk gemaakt. Hij gaf mensen vertrouwen in zichzelf en bood tevens ruimte om fouten te maken. “Wees mild voor de cliënt, maar ook mild voor jezelf”, aldus Max.

Uit een selectie uit de verzameling aan herinneringen blijkt de wisselwerking die Max had met iedereen die op zijn pad kwam. Met humor relativeerde hij serieuze zaken en over zijn kennis en kunde was hij bescheiden. Max, we gaan je missen!

“Zijn warme uitstraling, vriendelijkheid, mooie zinnen en mijmeringen, doortastendheid en met humor precies op de juiste knop weten te drukken om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.”

“Max was de rustige denker in dat geheel met heel vaak ook pretoogjes als hij een droge opmerking maakte, die van zijn gevoel voor humor getuigde. Een warm mens is heen gegaan.”

“Je hebt me geïnspireerd met je manier van denken en werken. Je uitspraken, die ik nog regelmatig gebruik, zijn memorabel en tegelwaardig. Vooral 'het is maar een gedachte..' en 'het leven is soms een gedoetje' zijn bij mij blijven hangen. Heel veel mensen zullen je gaan missen. Bij mij zal je doorleven in de kindtherapieën. Het leven is nu even een gedoetje, maar tegelijk is dat maar een gedachte.”

“Jouw passie, professionaliteit, maar vooral jouw kunde in combinatie met je bescheidenheid zal ik nog lang in mijn herinnering houden.“

“Er zijn van die docenten die je altijd bij blijven, ook als je al jaren geleden een opleiding hebt gedaan. Zo’n docent was Max. Door zijn geheimzinnigheid, humor en charme bleef je als opleideling de hele les geboeid. Hij wist opleidelingen uit te dagen na te denken over psychoanalytische thema’s waar we nooit eerder bij stil hadden gestaan. De sfeer tijdens zijn lessen was uniek en niet te beschrijven.”

 

Het schrijven van een In memoriam begint met het ophalen van herinneringen. Op onze oproep om te delen wat Max voor jou heeft betekend, kwamen veel reacties. Onder het bericht op LinkedIn en via de...
Contact