Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Boekpresentatie Mythen over zelfmoord

03 Feb 2020

Op woensdag 8 april van 16:00-17:30 uur presenteert Derek de Beurs bij RINO amsterdam zijn nieuwste boek: Mythen over zelfmoord. In dit boek legt de Beurs negen veelvoorkomende mythen langs de lat van de wetenschap en ontleedt de gangbare opvattingen rondom zelfmoord. Sommige mythen zullen onverbiddelijk ontkracht worden, maar over andere geeft de wetenschap geen uitsluitsel. Een paar voorbeelden:

  •  Mensen met zelfmoordgedachten zijn gek, niet op andere gedachten te brengen, en dus niet te helpen.
  •  Antidepressiva maken mensen juist suïcidaler.
  •  Begin bij kwetsbare mensen vooral niet over zelfmoord, want voor je het weet breng je iemand op ideeën.

 

 

Meld je snel aan - beperkt aantal plekken
Tijdens de boekpresentatie geeft Derek de Beurs een korte inleiding over de verschillende mythen. Aansluitend gaan onder leiding van Maarten Dallinga (journalist)* verschillende maatschappelijke partners** in met elkaar in gesprek over hoe zij in het dagelijks werk met deze mythen te maken hebben, en hoe ze ermee omgaan.

* Maarten Dallinga – journalistdie o.a. podcasts maakt over suïcidaliteit: Verstrikt.
** 113, GGZ Rivierduinen, Ivonne van der Venstichting, NS, GGD Amsterdam

Wil jij bij deze presentatie zijn? Meld je dan snel aan, er is een beperkt aantal plekken voor deze gratis bijeenkomst. Het boek is tijdens de bijeenkomst beschikbaar voor een speciale actieprijs.

We organiseren nog meer activiteiten rondom het onderwerp Suicidepreventie.

Op woensdag 8 april van 16:00-17:30 uur presenteert Derek de Beurs bij RINO amsterdam zijn nieuwste boek: Mythen over zelfmoord. In dit boek legt de Beurs negen veelvoorkomende mythen langs de lat...

Knikkers tellen en ervaringsdeskundigheid

29 Jan 2020

Woensdagavond 22 januari vulde de 5e etage van RINO amsterdam zich met docenten die kwamen voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Er waren ongeveer 75 aanwezigen, onder wie ook een aantal van onze coördinatoren.

Bij binnenkomst kreeg iedereen de vraag om de hoeveelheid knikkers te schatten in een plastic buis. In de presentatie, die daarna volgde, bleek het doel van deze ‘oefening’. Als je alle antwoorden optelt en deelt door het aantal antwoorden, dan kom je min of meer uit bij het juiste antwoord. Dit fenomeen heet de “Wisdom of the Crowd“. Samen weten we meer dan alleen.

Dat vormt een mooi bruggetje naar samen met elkaar geven we vorm en inhoud aan opleidingen en cursussen.Gastspreker Dwayne Meijnckens van Mind Expert Center vertelde over het inzetten van ervaringsdeskundigen in het onderwijs. Sommige van de aanwezige docenten hadden daar al ervaring mee.

De avond ging verder met een kennismaking met Martijn en Lisette & Davy vertelden over de toekomst en het ontwikkelen van een strategische plan, waaraan ook de docenten hun input kunnen leveren.

Presentatie over Ervaringsdeskundigheid
Na een korte pauze, vertelde gastspreker Dwayne Meijnckens van Mind Expert Center over het inzetten van ervaringsdeskundigen in het onderwijs. Sommige van de aanwezige docenten hadden daar al ervaring mee. Download de presentatie over Ervaringsdeskundigheid

De catering in handen van Sagra Food & Wine, zorgde ervoor dat iedereen ondertussen kon genieten van smaakvolle Italiaanse gerechten.

 

Woensdagavond 22 januari vulde de 5e etage van RINO amsterdam zich met docenten die kwamen voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Er waren ongeveer 75 aanwezigen, onder wie ook een aantal van onze...

Aanvraag extra subsidie GZ-opleidingsplaatsen 2020

24 Dec 2019

De Tweede Kamer heeft op 3 december ingestemd met het voorstel om 100 extra GZ-psychologen op te leiden in 2020. Met deze extra plaatsen hoopt de Tweede Kamer het te kort van gekwalificeerde GZ-psychologen te verkleinen en op termijn de doorstroom naar klinisch psychologen te vergroten.

RINO amsterdam gaat zich maximaal inspannen om deze extra GZ-opleidingsplaatsen op korte termijn te realiseren.  Wij bieden extra opleidingsplaatsen GZ-psycholoog in 2020 aan zowel in de voorjaars- als najaarsgroepen en in alle differentiaties: Volwassen, Kind & Jeugd en Ouderen.

Extra GZ-opleidingsplaatsen aanvragen?
Wilt u, als praktijkinstelling, in aanmerking komen voor deze extra beschikbaarheidbijdrage voor opleidingsplaatsen GZ-psycholoog startend in 2020? U kunt tot uiterlijk 26 januari 2020 deze extra beschikbaarheidbijdrage aanvragen via het aanvraagformulier op op www.rino.nl/inventarisatie-opleidingsplaatsen. In dit formulier kunt u tevens aangegeven wat uw gewenste differentiatie(s) en startdata zijn.

Wij hopen dat u in aanmerking komt voor deze extra plaatsen. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op via opleidingsplaatsen@rino.nl.

De Tweede Kamer heeft op 3 december ingestemd met het voorstel om 100 extra GZ-psychologen op te leiden in 2020. Met deze extra plaatsen hoopt de Tweede Kamer het te kort van gekwalificeerde GZ-...

Terugblikken en vooruit kijken

24 Dec 2019

Twee keer per jaar stuurt RINO amsterdam stuurt een postkaartflyer naar al haar klanten. Meestal staat daarin het cursusaanbod voor de komende tijd, maar dit jaar staat de postkaart in het teken van het nieuwe directie team.

Open de PDF, als je de afbeedling te onduidelijk vindt.

 

Twee keer per jaar stuurt RINO amsterdam stuurt een postkaartflyer naar al haar klanten. Meestal staat daarin het cursusaanbod voor de komende tijd, maar dit jaar staat de postkaart in het teken van...

Nieuw in DAIMH register: IMH consulent

01 Okt 2019

Het DAIMH register is met ingang van 1 mei 2019 open voor professionals, met minimaal een HBO-achtergrond, die met 0-6 jarigen en hun ouders werken én een door de DAIMH geaccrediteerde opleiding tot IMH consulent hebben gevolgd.

Opleiding IMH consulent

Werk jij binnen de eerste lijn, bijvoorbeeld als buurt-of wijkteammedewerker? Ben je op minimaal HBO niveau geschoold? En/of heb je bijvoorbeeld een achtergrond als gezinswerker, jeugdverpleegkundige, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige,  verloskundige, maatschappelijk werker, logopedist of fysiotherapeut of gedragskundige (psycholoog/pedagoog). Dan houden we jou graag op de hoogte over de opleiding tot IMH consulent die binnenkort van start gaat bij RINO amsterdam.

Aanmelden

Meld je aan en/of lees meer info op www.rino.nl/1081 | start najaar 2020

Wat leer je?

Binnen de opleiding tot IMH consulent leer je problemen of risico's herkennen zowel bij de ouder, het kind als binnen de ouder-kind relatie. Je leert over de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind; ouderschap en de ouder-kind relatie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties op het gebied van observeren van het jonge kind en de ouder-kind relatie en gesprekstechnieken. Tot slot is er aandacht voor het uitdragen van de IMH visie binnen je werksetting.

Welke vooropleiding is vereist?

De IMH consulent is op minimaal HBO niveau geschoold. Zij/hij werkt binnen de eerste lijn, bijvoorbeeld als buurt-of wijkteammedewerker en heeft bijvoorbeeld een achtergrond als gezinswerker, jeugdverpleegkundige, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige, verloskundige, maatschappelijk werker, logopedist of fysiotherapeut of gedragskundige (psycholoog/pedagoog).

De opleiding wordt geaccrediteerd bij de vereniging DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot de titel IMH-consulent DAIMH Dit is een aanvullende titel naast je beroepstitel.

Waarom IMH?

Infant Mental Health heeft betrekking op onderzoek en zorg voor zeer jonge kinderen en zijn/haar ouders of verzorgers (vanaf de zwangerschap of zwangerschapswens tot 6 jaar). De laatste jaren heeft onderzoek naar risico’s en kansen die de vroege ontwikkeling van jonge kinderen kunnen beïnvloeden een enorme vlucht genomen. Geregeld wordt aangetoond dat vroeg interveniëren binnen een risicovolle ontwikkeling, problemen op latere leeftijd kan voorkomen of beperken. De zorg voor het jonge kind en zijn/haar ouders vraagt een benadering waarbij extra aandacht is voor samenhang van factoren binnen de ontwikkeling van jonge kinderen op diverse terreinen, zoals somatiek, motoriek, cognitie, communicatie, sociaal en emotioneel. Vooral de kwaliteit van de ouder-kind relatie en het pedagogisch klimaat en stressoren en beschermende factoren binnen de bredere context staan centraal en verdienen aandacht.

 

 

Het DAIMH register is met ingang van 1 mei 2019 open voor professionals, met minimaal een HBO-achtergrond, die met 0-6 jarigen en hun ouders werken én een door de DAIMH geaccrediteerde opleiding tot...

Congres Preventie van Suïcidaal gedrag bij jongeren

16 Sep 2019

Op 30 oktober 2019 organiseerde RINO amsterdam, samen met de auteurs van het handboek Suïcidaal gedrag bij jongeren, het congres Preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren; het moet en kan beter! 

DIRECT INSCHRIJVEN of meer informatie [dit congres heeft al plaatsgevonden].

Leer deze dag over alle mogelijke aspecten van hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun ouders, en over nieuwe behandelmogelijkheden. Verschillende sprekers informeren je over de huidige problematiek rondom suïcidaal gedrag bij jongeren en besteden aandacht aan welke hulpverlening effectief is gebleken. 

Na een plenaire inleiding door Jan Meerdinkveldboom over hulpverlening aan suïcidale jongeren en een lezing over de ervaring van nabestaanden door Ad Kerkhof en Ida Bontius (Ivonne van der Ven Stichting), volgt de lezing Zelfbeschadigend Gedrag door Laurence Claes. Aansluitend kun je verdeeld over 3 workshoprondes, 3 workshops volgen. De workshops zijn voornamelijk trainingsgericht, maar ook deels kennisgericht.

Bestel het Handboek 

Bestel de herziene druk van het Handboek (auteurs Jan Meerdinkveldboom, Ad Kerkhof en Ineke Rood).

Petitie Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners

Recent verscheen een interview met Ad Kerkhof in de Volkskrant, waarin hij zegt dat de juiste opvang en nazorg het aantal suïcides – nog op hetzelfde niveau als 25 jaar geleden – kan doen dalen. Maar de hulpverlening schiet tekort. De emeritus hoogleraar suïcidepreventie stapt daarom met de petitie Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners, naar het ministerie. Dat doet hij op dinsdag 8 oktober. Voor Argos NOP Radio 1 was dat aanleiding om er op zaterdag 5 oktober een uitzending aan te wijden: Onvoldoende aandacht voor zelfmoordpreventie in zorgopleidingen.  

 

 

Op 30 oktober 2019 organiseerde RINO amsterdam, samen met de auteurs van het handboek Suïcidaal gedrag bij jongeren, het congres Preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren; het moet en kan beter! ...

Nieuwe inhoudelijk directeur bekend

09 Aug 2019

Lisette Pondman start per 1 oktober 2019 bij RINO amsterdam als inhoudelijk directeur. De Raad van Toezicht kijkt terug op een succesvol verlopen procedure en is verheugd Lisette te hebben kunnen aanstellen.

Marieke van Dam blijft actief in haar rol als directeur tot 12 september 2019, om de overdracht naar Lisette soepel te laten verlopen.

Gepassioneerde inhoudelijk leider
Lisette profileerde zich in het intensieve selectietraject, als de gepassioneerde en bevlogen inhoudelijk leider, waar de organisatie naar op zoek was. Lisette is een gepromoveerd sociaal wetenschapper, die al langer actief is als manager in de wereld van de Geestelijke Gezondheidszorg.

De laatste jaren als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie (NVRG). Als zodanig kent Lisette de wereld van de GGZ en haar scholing en heeft ze een groot netwerk. Maar bovenal heeft Lisette het vermogen professionals te verbinden en te enthousiasmeren.

Samen met zakelijk directeur Davy Blekman vormt ze de tweehoofdige directie, met wie RINO amsterdam de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaat.

Overdracht begonnen
Dinsdag 13 augustus was een bijzondere dag. Marieke van Dam ontmoette haar opvolger Lisette Pondman. De overdracht is begonnen! 

Lisette Pondman start per 1 oktober 2019 bij RINO amsterdam als inhoudelijk directeur. De Raad van Toezicht kijkt terug op een succesvol verlopen procedure en is verheugd Lisette te hebben kunnen...

FloorPlay Congres 12 november 2019

01 Jul 2019

Heb jij in het verleden bij RINO amsterdam een cursus of opleiding gevolgd over Floorplay of Infant Mental Health? Of ben je geinteresseerd in het werken met kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen waaronder een autismespectrumstoornis of meervoudige beperking? Schrijf dan 12 november 2019 alvast in je agenda. Op die dag organiseert de kersverse Stichting FloorPlay, in samenwerking met RINO amsterdam, het allereerste FloorPlay congres.

INSCHRIJVING is geopend
Kom naar het eerste landelijke FloorPlay congres in hotel Casa, Amsterdam. Inschrijving is geopend.

Stichting FloorPlay
In 2006 werd naar aanleiding van het grote DIR/Floortime Congres georganiseerd door de RINO amsterdam, in samenwerking met Greenspan en Wieder, het eerste zaadje gepland voor het opzetten van de opleiding FloorPlay in Nederland.

Inmiddels zijn we 13 jaar verder en geniet FloorPlay steeds meer bekendheid in Nederland en profiteren steeds meer ouders met hun (jonge) kind van deze mooie behandelmethode. Om de kwaliteit van FloorPlay te kunnen waarborgen, de methodiek verder te kunnen ontwikkelen en kennis te delen met ouders en professionals, is op 27 mei 2019 de Stichting FloorPlay opgericht. GGZ-professionals kunnen bij RINO amsterdam de opleiding tot FloorPlay-specialist en FloorPlay-coach volgen.

Ik zie jou
Om dit te vieren organiseert RINO Amsterdam op 12 november 2019 het congres “IK ZIE JOU - Ontwikkeling stimuleren met FloorPlay” dat een beeld geeft van de huidige stand van zaken van FloorPlay binnen Nederland.

Welke plek heeft FloorPlay binnen de Infant Metal Health? Welke raakvlakken zijn er met andere behandelmethoden die gericht zijn op (jonge) kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders? Wat betekent het voor ouders en het ouderschap als je kind speciale aandacht nodig heeft? En wat is het belang van spel en contact in de ontwikkeling van ieder mens?

Speelsheid, creativiteit en plezier
Speelsheid en creativiteit, ontmoeting en contact staan centraal tijdens dit congres met inspirerende sprekers uit het brede veld van hulp aan het (jonge) kind. Want: ‘plezier is de motor voor leren en ontwikkelen!’

 

Heb jij in het verleden bij RINO amsterdam een cursus of opleiding gevolgd over Floorplay of Infant Mental Health? Of ben je geinteresseerd in het werken met kinderen met uiteenlopende...

Nieuwe hoofdopleiders PT, GZ en KP - opleiding

19 Apr 2019

Maar liefst 3 nieuwe hoofdopleiders hebben we! We stellen ze even voor.

Odette Brand - hoofdopleider PT - opleiding

De eerste is mw. dr. Odette Brand- de Wilde. Zij is inmiddels al een tijdje verbonden aan RINO amsterdam als hoofdopleider opleiding tot Psychotherapeut per 1 oktober 2018. Odette is erkend supervisor en trainer (groep) schematherapie geregistreerd in het register schematherapie van de Vereniging voor Schematherapie en de International Society for Schema Therapy (ISST). Ze heeft als klinisch psycholoog gewerkt in verschillende GGZ-instellingen op het gebied van volwassenen en jeugdigen. Zij heeft veel ervaring met het implementeren van onderzoeks- en behandelprogramma’s op het gebied van psychosen, persoonlijkheids- en gedragsstoornissen. Haar specialiteit ligt op het gebied van groepen en mensen met externaliserende problematiek. Zij is een ervaren directeur en manager van behandelafdelingen. Daarnaast is Odette trainer met veel ervaring op het gebied van diagnostiek en persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen en schematherapie in het bijzonder.

Marrie Bekker - hoofdopleider GZ - opleiding

De opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heeft sinds 15 maart 2019 een nieuwe hoofdopleider: mw. prof. dr. Marrie Bekker.  Als zodanig is ze ook als bijzonder hoogleraar verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie van de VU. Daarnaast is ze sinds 2007 hoogleraar Klinische Psychologie bij het Departement Medische en Klinische Psychologie van de Universiteit van Tilburg. Zij is als GZ-psycholoog werkzaam bij de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen van de Hoofdlijn. Haar onderzoeksinteresse richt zich op de relatie tussen de transdiagnostische factor autonomie-gehechtheid, gender en psychopathologie; op effectiviteit van autonomieversterkende interventies en op diversiteitscompetentie.

Marleen Rijkeboer - hoofdopleider KP - opleiding

Bij de opleiding tot Klinisch Psycholoog is per 1 april 2019 mw. prof. dr. Marleen Rijkeboer in dienst getreden als hoofdopleider KP. Marleen Rijkeboer is bijzonder hoogleraar met als leerstoel Klinische psychologie, in het bijzonder de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast is ze voorzitter van de vereniging Schematherapie, en heeft meerdere malen samen met anderen het Nederlandse Schematherapie-congres georganiseerd. Ze is klinisch psycholoog/psychotherapeut, en supervisor en trainer in gedragstherapie en schematherapie.

 

Maar liefst 3 nieuwe hoofdopleiders hebben we! We stellen ze even voor. Odette Brand - hoofdopleider PT - opleiding De eerste is mw. dr. Odette Brand- de Wilde. Zij is inmiddels al een tijdje...

Hoofdopleider Annemiek van Dijke neemt afscheid

04 Maa 2019

Op 27 februari nam RINO amsterdam met een prachtig inhoudelijk symposium afscheid van hoofdopleider opleiding Klinisch Psycholoog, Annemiek van Dijke.

Els Graafsma en Maie El Boushy, hoofddocenten KP, bedankten Annemiek uitgebreid voor de jarenlange plezierige samenwerking. Ze boden haar een kleurrijk kunstwerk aan, dat de uitvliegende nieuwe klinisch psychologen voorstelde. Het Stichtingsbestuur en Marieke van Dam, directeur RINO amsterdam, voegden daar hun grote waardering en dank aan toe!

Er waren indrukwekkende presentaties door prof. Marrie Bekker, over gendersensitief behandelen, dr. Nelleke Nicolai, over interoceptie en alexithymie, prof. Ad Kerkhof, over de noodzaak van opleiding in suïcidepreventie, en dr. Jo Vandermeulen, over psychotherapie en neuropsychologie. Daarbij bleek ook hij een fan van Jaak Panksepp, wiens model over de zeven brainsystems de prominent aan de orde kwam in de masterclass van Mark Solms over Affective Neuroscience in februari. Twee medewerkers van de Digitale Poli van PsyQ/Niceday vertelden ons uitgebreid over hun ervaring met 100% online behandelingen, en de positieve waardering van cliënten voor deze behandelvorm.

 

 

Op 27 februari nam RINO amsterdam met een prachtig inhoudelijk symposium afscheid van hoofdopleider opleiding Klinisch Psycholoog, Annemiek van Dijke. Els Graafsma en Maie El Boushy, hoofddocenten KP...
Contact