Ons onderwijs is voorlopig weer online. Lees meer informatie.

Online onderwijs zo lang als het nodig is

15 Okt 2020

Na de persconferentie van dinsdag 13 oktober blijft onze aanpak ongewijzigd. Ons onderwijs vindt voorlopig – gelet op de strengere maatregelen - en tot zo lang als het nodig is vooral online plaats. 

Bij uitzondering, als de aard van het onderwijs dat wenselijk of nodig maakt, plannen we een offline moment in. Maar alleen wanneer de kwaliteit of de continuïteit van het onderwijs in het gedrang komt en als dit mogelijk is binnen de geldende maatregelen. Op onze site vind je vanaf nu op de pagina www.rino.nl/corona-update actuele en eerder gedeelde berichten over ons onderwijs in coronatijd.

Na de persconferentie van dinsdag 13 oktober blijft onze aanpak ongewijzigd.

E-health en Online opleiden | interview in De Psycholoog

08 Okt 2020

In tijdschrift De Psycholoog staat een artikel waarin hoogleraar Marrie Bekker, hoofdopleider GZ-opleiding en Tim Wind, hoofddocent e-Health bij de GZ-opleiding geïnterviewd worden over e-health en online opleiden. Met daarin ook aandacht voor het onderzoek dat Marrie Bekker uitvoerde onder de BIG-cursisten toen het onderwijs van de ene op de andere dag volledig online werd.

"Omdat Bekker verantwoordelijk is voor de opleiding, wilde ze vanaf het begin monitoren hoe het ging. Ze zette een onderzoek op waarin ze cursisten en docenten ondervroeg over verschillende aspecten van de opleiding, zoals de leerzaamheid, de concentratie, het plezier en de gemoedstoestand in zijn algemeen-heid. Ze nam de vragenlijst dagelijks af. De resultaten zijn bemoedigend. Vooraf was niet iedereen even enthousiast, maar uit-eindelijk was men over het algemeen tevreden over de opleiding in de periode dat we honderd procent online waren, hoewel het allemaal wel erg gefocust is. Online les krijgen en geven vraagt veel concentratie en is vermoeiender dan een fysieke lesdag."

Over E-Health zegt Tim Wind het volgende: "Ik heb vaak meegemaakt dat patiënten expliciet tegen e-health zijn en niet wilden beeldbellen. Als we er dan toch mee begonnen, vonden ze het achteraf prima. Uiteindelijk kregen ze dezelfde ervaring, zo gaven ze aan, als wan-neer we samen in één kamer hadden gezeten."

Lees het volledige artikel: Digitale Hulpverlening 10010100111 of niet? De Psycholoog / okotober 2020

 

In tijdschrift De Psycholoog staat een artikel waarin hoogleraar Marrie Bekker, hoofdopleider GZ-opleiding en Tim Wind, hoofddocent e-Health bij de GZ-opleiding geïnterviewd worden over e-health en

Erelidmaatschap voor Marleen Rijkeboer hoofdopleider PT/KP

05 Okt 2020

Marleen Rijkeboer en Marjon Nadort werken sinds maart 2020 nauw samen. Marleen is hoofdopleider KP-PT bij RINO amsterdam en Marjon is plaatsvervangend hoofdopleider PT ook bij RINO amsterdam. Samen waren zij aanwezig op 18 september 2020 bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Schematherapie. Lees het verslag van deze prachtige bijeenkomst, waarop Marleen een erelidmaatschap ontving en Marjon als nieuwe voorzitter werd benoemd.

Marleen Rijkeboer is 12 jaar lang betrokken geweest bij de Vereniging voor Schematherapie. Zij zat in verschillende besturen, zowel nationaal als internationaal. Tevens is zij jarenlang bestuurslid geweest bij de ISST. Als hoogleraar Klinische Psychologie heeft ze haar steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van schematherapie, waarbij zij al 25 jaar actief betrokken is bij de schematherapie in Nederland en het buitenland.

Haar invloed in Nederland is voor de schematherapie enorm geweest: als voorzitter, hoogleraar, onderzoeker en begeleider van vele promovendi. Tevens heeft zij een grote rol vervuld in de transitie van het Register Schematherapie naar de Vereniging Schematherapie. In de samenwerking met VGCt en VEN heeft zij weten te bewerkstellingen dat de inhoudelijke verenigingen een belangrijke rol blijven vervullen in het beroepengebouw.

Dit alles ging gepaard met een tomeloze energie. Waarbij ze, goed voorbereid, met vrolijke toon, goede structuur gaf aan de vergaderingen.

Daarnaast heeft Marleen een enorme flux de bouche, zegt dingen op de juiste momenten en weet met veel flair schemacongressen voor te zitten.

Marleen is een fantastische verbinder met oog voor lief en leed.

Volgens de penningmeester Joost Beek is Marleen een toonbeeld van Unlimited Reparenting.

Voorwaar een voorzitter om trots op te zijn. Joost Beek deed Marleen blozen met zijn loftuitingen.

Tevens werd haar het eerste erelidmaatschap van de VSt verleend en is zij genomineerd als Honorary Life Membership van de ISST. Wilt u echt meegenieten, kijk dan naar de vlammende speech van penningmeester Joost Beek.

Zij werd opgevolgd door Marjon Nadort, die ook al 25 jaar betrokken is bij de schematherapie in Nederland. Marjon was mede oprichter van het eerste Register Schematherapie. Zij is eveneens 25 jaar betrokken bij de opleiding, training en supervisie van schematherapeuten in binnen- en buitenland. Marjon introduceerde zichzelf met een korte speech waarbij zij de scheidende voorzitter bedankte voor de uitnodiging om zowel plaatsvervangend hoofdopleider PT bij de RINO Amsterdam te worden, als ook voorzitter van de VSt. Marjon bedankt Marleen voor haar vertrouwen. Zij onderstreepte dit met het volgende citaat van Arthur Japin uit ‘Een schitterend gebrek’.

‘Dit is enige wat telt:

Dat iemand meer in jou ziet

Dan je wist dat er te zien was’

Vervolgens maakte Marjon een bruggetje tussen de geweldige lezing van David Bernstein die middag en de manier waarop zij de schematherapie en ook het komende voorzitterschap zag met de volgende woorden:

“Ik geloof zeker dat we allemaal op de een of andere manier beschadigingen oplopen. Hoe zouden we ze niet kunnen oplopen, behalve in een wereld van volmaakte ouders, broers en zusters, buren, lotgenoten? En daarna is er de vraag waar zoveel van afhangt: hoe we op die beschadigingen reageren: of we ze aanvaarden of verdringen, en hoe dat van invloed is op onze betrekkingen met anderen. Sommigen aanvaarden de beschadigingen en proberen ze te verzachten: sommigen proberen hun hele leven andere beschadigden te helpen: en dan zij er nog degenen die vooral bezig zijn verdere beschadiging van zichzelf te voorkomen, tot elke prijs. En dat zijn degenen die meedogenloos zijn, en degenen voor wie je moet oppassen”. (Julian Barnes, The Sense of an Ending, 2011).

Hierna werd Marleen opnieuw in het zonnetje gezet met prachtige bloemen waarbij ze door de nieuwe voorzitter werd geprezen om haar warme en menselijke kant en benoemd als een ‘prachtig mens’, een feest om mee samen te werken.

Marleen en Marjon hebben het afgelopen half jaar nauw samengewerkt: Marleen is hoofdopleider KP-PT bij de RINO Amsterdam. Marjon is plaatsvervangend hoofdopleider PT bij de RINO Amsterdam.

Voorwaar een prachtige bijeenkomst, goed georganiseerd in de Jaarbeurs met inachtneming van alle COVID-19 maatregelen.

Marleen Rijkeboer en Marjon Nadort werken sinds maart 2020 nauw samen. Marleen is hoofdopleider KP-PT bij RINO amsterdam en Marjon is plaatsvervangend hoofdopleider PT ook bij RINO amsterdam.

Opnieuw overstap van offline naar online

28 Sep 2020

De stijgende lijn in het aantal COVID-19 gevallen in Nederland zet door. Met ingang van dinsdag 29 september 18.00 uur vinden onze lessen weer online plaats. Dit geldt in ieder geval tot 20 oktober.

Met dit besluit geven we gehoor aan het appel van de landelijke en regionale overheid om het aantal contactmomenten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken, nemen we onze verantwoordelijkheid als organisatie en scheppen we duidelijkheid voor onze docenten en cursisten. 

Dit bericht is voor het laatst aangepast op 14 oktober

Wat betekent dat voor jou als cursist?
Zou jij in de periode van 29 september tot 20 oktober in het kader van jouw cursus of (BIG-)opleiding offline onderwijs volgen? Dan verplaatsen we dat offline onderwijs naar een virtuele klasruimte. Data en tijdstippen blijven hetzelfde. Als dit voor jou van toepassing is, nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

Wat betekent dat voor jou als docent?
Zou jij in de periode van 29 september tot 20 oktober bij ons offline les geven? Dan verplaatsen we jouw les naar een virtuele klasruimte. Onze medewerkers nemen zo snel mogelijk contact met je op, om nader af te stemmen welke gevolgen dit heeft voor jouw cursus(blok).

Onderwijs na 20 oktober?
De effecten van de aangescherpte maatregelen worden de komende weken merkbaar. Pas na de evaluatie kunnen we eventueel weer aanpassingen doen aan de inrichting van ons onderwijs. We vragen je om, net als wij, geduld te hebben, hoe lastig dat ook is.  

Onderwijs in Coronatijd
Zolang het COVID-19 virus actief is, zal ons onderwijs bepaalde periodes volledig online zijn. Wanneer offline onderwijs conform de richtlijnen is toegestaan, gaan we voor een optimale mix tussen online en offline onderwijs. Op onderstaande pagina's vind je informatie over onze maatregelen en ons onderwijs:

  • Op de pagina GGZ onderwijs en hulpverlening in coronatijd vind je informatie over online onderwijs in tijden van corona.
  • Op de pagina Coronamaatregelen vind je informatie over maatregelen die gelden als er offline onderwijs conform de richtlijnen mogelijk is.
  • In het nieuwsbericht Optimale onderwijsmix vind je informatie over de optimale mix tussen online en offline onderwijs, die we nastreven als offline onderwijs conform de richtlijnen mogelijk is.

Actuele informatie van de landelijke en lokale overheid en het RIVM vind je op:

 

De stijgende lijn in het aantal COVID-19 gevallen in Nederland zet door.

Symposium Schoolpsycholoog in coronatijd | 4 november

25 Sep 2020

Elk jaar organiseert RINO amsterdam het Schoolpsychologencongres. Altijd druk bezocht door schoolpsychologen uit het hele land. Vanaf die ene dag in maart, een week voordat het Schoolpsychologencongres zou plaatsvinden, zaten we opeens met z’n allen thuis. Het congres werd uitgesteld tot volgend jaar en de nieuwe datum is nog niet bekend. Maar…op 4 november 2020 organiseert RINO amsterdam een online symposium:

De Schoolpsycholoog in tijden van Corona
‘Focus en Verbinding’
4 november 2020

Schoolpsychologen spelen een centrale rol in het vormgeven van onderwijs en zorg. Juist nú in deze onzekere tijd vinden we het belangrijk om het contact met de schoolpsychologen te onderhouden. Daarom is er besloten om woensdag 4 november 2020, van  een online symposium te organiseren, waarbij we keynote sprekers Iva Bicanic, Mirella van Minderhout en Leony Coppens hebben uitgenodigd om te praten over de rol van de schoolpsycholoog in deze onrustige tijd. Dit online symposium is via een livestream vanuit RINO amsterdam voor iedereen vanuit huis of werkplek te volgen.

 

Meer informatie over het symposium vind je op de website van het Schoolpsychologencongres.

 

nieuwsafbeelding - Symposium Schoolpsycholoog in coronatijd | 4 november - 517668937

Elk jaar organiseert RINO amsterdam het Schoolpsychologencongres. Altijd druk bezocht door schoolpsychologen uit het hele land.

Aandacht voor genderverschillen in programmareeks Kopzorgen

25 Sep 2020

Pakhuis de Zwijger onderzoekt in de reeks Kopzorgen de ongelijkheid op het gebied van mentale gezondheid. Aflevering 2 van deze reeks had als thema 'Genderverschillen op de sofa'. Hoogleraar Klinische Psychologie en onze GZ-hoofdopleider prof.dr. Marrie Bekker werkte mee aan het programma.

Haar onderzoeksinteresse richt zich op de relatie tussen de transdiagnostische factor autonomie-gehechtheid, gender en psychopathologie; op effectiviteit van autonomieversterkende interventies en op diversiteitscompetentie. Ze is auteur van Het Handboek Psychopathologie bij mannen en vrouwen. Bekijk een samenvatting van dit boek, dat verschenen is bij Boom Uitgevers Amsterdam

KIjk de livestream terug, bij ongeveer 33min komt Marrie Bekker aan het woord.

Pakhuis de Zwijger onderzoekt in de reeks Kopzorgen de ongelijkheid op het gebied van mentale gezondheid.

Nog even volhouden

02 Sep 2020

Op dinsdag 1 september was er weer een persconferentie over de corona crisis. We volgden het nieuws al op de voet, maar zeker nu we weer cursisten ontvangen op onze locatie aan het Leidseplein, houden we de nationale en regionale richtlijnen nauwlettend in de gaten. Premier Rutte zei het al: "Nog even volhouden".

Veiligheidsinstructiekaart en protocol

Hoe wij (blijven) voldoen aan de RIVM-richtlijnen en ons cursusaanbod binnen die eisen organiseren, kun je lezen in ons Veilig leren protocol. Voor een beknopte samenvatting kun je ook de Veiligheidsinstructiekaart docent en/of de Veiligheidsinstructiekaart voor cursisten bekijken. Alle cursisten, docenten en medewerkers bij RINO amsterdam krijgen deze informatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

We gaan ervan uit dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen voor een zo optimaal mogelijk onderwijs in deze uitzonderlijke tijd. Dat betekent dat iedereen zich persoonlijk houdt aan de RIVM-richtlijnen en bij gezondheidsklachten thuisblijft.

Op dinsdag 1 september was er weer een persconferentie over de corona crisis.

Lessen op Leidseplein weer van start

21 Aug 2020

Nu de zomervakantie voor regio Noord afgelopen is, zijn de lessen voor onze cursisten ook weer gestart. Het uitgangspunt daarbij is online als basis, offline waar nodig. Sinds 17 augustus vinden er ook weer nascholingscursussen en de lesblokken van de BIG -opleiding plaats op onze locatie aan het Leidseplein.

Hybride les
Per lesdag wordt samen met de docent en de hoofdopleider bekeken of deze online kan of offline moet. Voor cursisten die in verband met gezondheidsklachten niet naar het Leidseplein of een andere locatie kunnen of mogen reizen voor de offline lessen bestaat de mogelijkheid om, bij akkoord van de hoofdopleider, online bij de les aan te sluiten. Een geavanceerde audio en video installatie in de leslokalen maakt een hybride les mogelijk, waarin er ook op afstand interactie is met de docent en cursisten.

Bekijk de coronamaatregelen die gelden in ons pand.

Positieve ervaringen
Cursisten die al bij ons zijn geweest waren positief en vonden dat het duidelijk te zien en merken was dat RINO amsterdam de RIVM- richtlijnen op alle mogelijke manieren heeft uitgevoerd. Dat betekent dat:

  •     voor alle aanwezigen in het pand veiligheidsinstructies gelden.
  •     de start- en pauzetijden verschillen per groep
  •     de docenten werken volgens het protocol Veilig trainen.
  •     de lokalen omgebouwd naar de 1,5 meter-regel.
  •     de ventilatie is gecontroleerd en voldoet aan de eisen van het RIVM.
  •     er looproutes in het pand zijn aangebracht.
  •     er extra wordt schoongemaakt.

Aanvullende maatregelen na persconferentie

Uit de persconferentie van dinsdag 18 augustus volgden voor RINO amsterdam geen aanvullende maatregelen. Nog steeds geldt dat in een professionele setting maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig mogen zijn, als daarbij de 1,5 meter-regel in acht wordt genomen. In de grootste lesruimte die wij hebben kunnen maximaal 26 personen. Uiteraard volgen we de landelijke berichtgeving op de voet en mocht er iets veranderen dan handelen we daar direct naar.

Lokale richtlijnen

Ook de lokale richtlijnen houden we nauwlettend in de gaten. De oproep van burgemeester Femke Halsema om Amsterdam te mijden was vooral gericht aan toeristen. Als het om professionele redenen nodig is om naar Amsterdam te komen dan gelden nog steeds de landelijke richtlijnen.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie toch vragen en behoefte aan meer uitleg? Of kun je de lessen op locatie Leidseplein niet volgen om gezondheidsredenen? Neem dan contact met ons op via 020-6250803 of info@rino.nl.

Nu de zomervakantie voor regio Noord afgelopen is, zijn de lessen voor onze cursisten ook weer gestart. Het uitgangspunt daarbij is online als basis, offline waar nodig.

Suicidepreventiecongres op 10 september | Wereld Suicide Preventie Dag 2020

30 Jul 2020

Het Suïcidepreventie Congres van 2020 is, vanwege de coronamaatregelen, een hybride congres. Je kunt zowel fysiek als digitaal interactief deelnemen aan dit congres. Wil je het congres graag meemaken vanuit het Beatrixtheater in Utrecht? Schrijf je dan snel in. Het aantal plaatsen is beperkt. Is de zaal vol, of neem je liever deel vanachter je computer? Geen probleem. Wij zorgen voor een unieke ervaring, of je nu aanwezig bent in het Beatrixtheater of deelneemt vanuit huis.

Een hybride congres is een congres, waar offline en online aanwezigheid moeiteloos in elkaar overlopen. Vanuit verschillende camerastandpunten streamen we het congres zo je huiskamer in. Als online deelnemer voelt het alsof je aanwezig bent in de zaal. Je zit op de 1e rang, net als de bezoekers in de zaal.

Staatssecretaris Paul Blokhuis reikt Jan Mokkenstormprijs prijs uit
In een rap tempo maken we je wegwijs in de wereld suïcidepreventie. Inspirerende sprekers en intensieve workshopsessie wisselen elkaar af met micro interviews aan tafel bij Malou van Hintum. Staatssecretaris Paul Blokhuis toont zijn betrokkenheid bij het onderwerp en is ook aanwezig op het congres. Hij reikt o.a. de allereerste Jan Mokkenstormprijs uit. Het doorlopende interactieve programma zorgt ervoor dat je geen moment wil missen.

Heb je toch iets gemist? Het unieke van dit congres is dat je als deelnemer na afloop alle onderdelen terug kunt kijken. Dus ben je thuis even afgeleid omdat je huisgenoten aandacht vragen. Of baalde je ervan dat de workshop van je eerste keuze al vol zat? Dan kun je dat onderdeel alsnog mee maken.

Als deelnemer, zowel fysiek als digitaal, krijg je na het congres een link toegestuurd waarmee je het congres volledig terug kunt  zien, inclusief alle workshops.

De aanleiding voor het Suïcidepreventiecongres

De eerste stap is gezet in oktober 2019 met het aanbieden van de Petitie Suïcidepreventie aan staatssecretaris Paul Blokhuis. In samenwerking met alle partners die ook de petitie ondersteunen geeft RINO amsterdam op Wereld Suïcide Preventie Dag met het congres ‘Suïcidepreventie: van goedbedoelend naar professioneel’ invulling aan de oproep om hulpverleners uit te rusten met kennis en vaardigheden die bijdragen aan het terugdringen van het aantal zelfmoorden en pogingen.

Meer informatie over de petitie vind je op de website van de Ivonne van de Ven stichting.

Experts en belangenorganisaties zijn het allang eens: suïcidepreventie verdient een serieuze plaats in de opleidingen van zorgprofessionals. Structurele aandacht voor (het voorkomen van) zelfmoord in de opleiding van artsen, psychologen en andere hulpverleners is nodig om ervoor te zorgen dat cliënten en nabestaanden professionele en adequate behandeling en ondersteuning krijgen.

Het Suïcidepreventie Congres van 2020 is, vanwege de coronamaatregelen, een hybride congres.

In memoriam: Henk Ras (1940-2020)

20 Jul 2020

Eind juni bereikte ons het treurige bericht dat Henk Ras is overleden. Hij was medeoprichter en eerste directeur van RINO amsterdam.

Henk was inspirerend, vooruitstrevend & onorthodox. Een echte aanpakker.

Ook buiten zijn vakgebied toonde hij zijn actieve betrokkenheid. In Het Parool verscheen een mooi artikel over zijn inzet voor Amsterdam Noord: Vol liefde voor historisch Noord.

Alle medewerkers & oud-medewerkers van RINO amsterdam wensen iedereen die hem mist sterkte met het verwerken van dit verlies.

Eind juni bereikte ons het treurige bericht dat Henk Ras is overleden. Hij was medeoprichter en eerste directeur van RINO amsterdam.

Contact