RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

Afscheidssymposium met Ziel en Zakelijkheid

01 Dec 2018

Als je al 30 jaar met ziel en zakelijkheid verbonden bent aan een opleidingsinstituut, dan is het praktisch onmogelijk om in één keer afscheid te nemen.

Daarom doet onze directeur Marieke van Dam het in een aantal stappen. Om iedereen te laten wennen aan het idee dat ze binnenkort toch echt RINO amsterdam gaat verlaten. De eerste stap op weg naar haar pensioen was het afscheidssymposium, vandaag 30 november, in de foyer van de Stopera. Op het door Marieke geregisseerde symposium vertelden sprekers over hoe zij werken en samenwerken vanuit Ziel en Zakelijkheid.

Gevarieerd programma
Het programma startte met een openingswoord van Inspiratie, door Marieke zelf. Daarna namen Arend van Dam en Anne Stalinksi de zaal mee in een verhaal over Taal en Verbeelding. Arend vertelde over de Bromvliegzwaan en Anne verbeelde de taal met mooie illustraties. Onder de noemer Transformatie legde Sylvia Pijnenborg , directeur van BOEI (www.boei.nl), uit hoe haar organisatie werkt aan restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed.

Na de pauze werd iedereen verrast door een prachtig en initiem optreden van Jeanneke van Buul, sopraan en Richard Prada, tenor, die werden begeleid door pianist Ad Broeksteeg. Het was fantastisch om deze topartiesten van het koor van de Nationale Opera te zien en horen zingen, vanuit Passie en Kwestbaarheid. Zakelijk leider Naud van Geffen vertelde aansluitend hoe hij en het koor ervoor zorgen dat de Kwaliteit hoog is en blijft.

Om te zorgen voor Holding en Containment, kregen alle genodigden een speciaal voor de gelegenheid ontworpen aandenken, gemaakt door keramiste Lisanne Ceelen. Een kommetje, dat de aanwezigen zal herinneren aan alles wat die ochtend de revue heeft gepasseerd.

Eerste stap
Marieke sloot de ochtend af met een woord van Transitie. De eerste stap op weg naar haar pensioen is gezet. De vervolgstappen kun je zien als een estafette, waarin ze uiteindelijk het stokje overdraagt aan een opvolger. Natuurlijk was het mooi geweest als alle stappen zouden samenvallen, maar soms loopt het anders. Marieke kennende gaat ze de extra tijd goed benutten.

Meer foto's bekijken?
ZonderZorg (onderdeel van RINO amsterdam) organiseerde het afscheidssymposium. Bekijk de foto's van het symposium op de site van ZonderZorg. En maak dan gelijk van de gelegenheid gebruik om te lezen wat ZonderZorg voor organisaties en verenigingen kan betekenen, op het gebied van congresorganisatie en ledenadministratie.

 

Als je al 30 jaar met ziel en zakelijkheid verbonden bent aan een opleidingsinstituut, dan is het praktisch onmogelijk om in één keer afscheid te nemen.

Verbindend gezag in het onderwijs

27 Nov 2018

Werk je als schoolpsycholoog? Dan spelen er vast weleens issues over gezag tussen leerlingen en docenten. Een aanpak gebaseerd op de Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door Haim Omer (hoogleraar psychologie in Tel Aviv) zorgt voor een verbindend gezag.

Hoe fijn zou het zijn voor alle betrokkenen, als je tegen ongewenst gedrag kunt optreden (gezagsfunctie) en tegelijkertijd de relatie met de leerling kunt verbeteren (ankerfunctie). Meer weten? Bekijk de cursusbeschrijving en meld je aan via https://www.rino.nl/518 | start 16 januari | 3-daagse cursus op 3 woensdagen verspeid over 3 maanden.

Leer van experts
De docenten Eefke Faasen en Erik Faasen zijn broer en zus. Erik heeft een eigen trainings-en coachingpraktijk in Zwolle ( Faasen training en coaching ), maar werkt door het hele land. Eefke werkt sinds 2012 als gezondheidszorgpsycholoog in haar eigen praktijk ( Faasen praktijk voor psychologie en othopedagogiek ). Beiden zijn gespecialiseerd in verbindend gezag en geweldloos verzet.

Verbindend gezag in het onderwijs
Hoe behoud je als leerkracht of directeur het gezag en blijf je in verbinding? De druk in het onderwijs neemt toe en veel leerkrachten en directeuren worstelen met pedagogische en gezagsvraagstukken. Hoe kan je goed vorm geven aan een krachtige verbinding tussen ouders, school en leerling? Verbindend gezag® biedt een antwoord. Eefke Faasen en Erik Faasen begeleiden binnen het onderwijs klassen, teams en scholen vanuit het gedachtengoed van Verbindend gezag®.

Meer lezen?
In het tijdschrift JSW (Jeugd in School en Wereld), jaargang 4 december 2017 verscheen een artikel geschreven door Eliane Wiebenga (klinisch psycholoog en auteur van het concept Verbindend Gezag ®) en Eefke Faassen. Het artikel gaat over hoe je bij oppositioneel gedrag en agressie in de klas, een gezagsrol kunt aannnemen, zonder terug te keren naar de klassieke top-down-autoriteit: Verbindend gezag in het onderwijs.

 

nieuwsafbeelding - Verbindend gezag in het onderwijs - 161144309

Werk je als schoolpsycholoog? Dan spelen er vast weleens issues over gezag tussen leerlingen en docenten.

Studiekosten aftrekbaar in 2019

07 Nov 2018

Kennis & inspiratie opdoen en de kosten aftrekken van de belasting? Hoe fijn is dat? De kosten voor de opleidingen en cursussen die je volgt bij RINO amsterdam kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

In tegenstelling tot eerdere berichten, blijft ook in 2019 de aftrekpost voor de studiekosten en scholingsuitgaven bestaan. Goed nieuws voor jou en voor ons! Boek nog snel een cursus als je nog budget hebt voor dit jaar en bedenk alvast welke scholing je volgend jaar wil volgen, mèt aftrek.  Bekijk ons aanbod aan nascholingscursussen, opleidingen en opleidingsroutes.

Voorwaarden die van toepassing zijn op deze aftrekpost:

1. De kosten zijn gemaakt voor en door jou of je partner. Dat wil zeggen dat als een derde (bijvoorbeeld je werkgever) de kosten betaalt, er voor dat deel geen aftrek is.

2. Je ontvangt geen studiefinanciering.

3. Het moet een opleiding zijn in het kader voor je (toekomstige) baan, het mag niet gaan om een hobby of een opleiding waarin je zomaar interesse hebt. De opleidingen en cursussen bij de RINO zullen dus voldoen aan deze voorwaarde.


Welke studiekosten zijn aftrekbaar in 2019:

  • cursusgeld, opleidingskosten, verplichte boeken

 

Berekening van de aftrekpost
Het maximale bedrag dat in 2019 in aanmerking komt voor aftrek is 15.000 euro. Je telt bovenstaande studiekosten op, haalt daar de vergoedingen vanaf en tot slot ook de fiscale drempel van 250 euro. Het gevonden bedrag is de fiscale aftrekpost; over dat deel betaal je dan dus geen inkomstenbelasting.

Kennis & inspiratie opdoen en de kosten aftrekken van de belasting? Hoe fijn is dat?

Mini-symposium Verschillen omarmen

11 Okt 2018

Op dinsdag 9 oktober was het zover. Casper Beekman van uitgeverij Coutinho reikte het eerste exemplaar van ‘Verschillen omarmen’ uit aan de auteurs Nel Jessurun en Roxane Warring bij RINO amsterdam. De zaal was goed gevuld. Na de officiele overhandiging startte het mini-symposium. Jessurun en Warring vertelden plenair iets over de vijf kernthema's van het transcultureel en systemisch werken. Na een korte pauze gingen de deelnemers zelf aan de slag. In de workshops lag de focus op de vier delen van het boek. 

Transcultureel en systemisch werken
Verschillen omarmen gaat in op de systeemtheorie en de communicatietheorie en maakt gebruik van antropologische ideeën om (cultuur)verschillen te duiden. Het behandelt de sociaal-maatschappelijke en menselijke factoren die in relaties een belangrijke rol spelen (zoals cultuur, migratie, gender, klasse, religie en spiritualiteit). Het reikt instrumenten aan voor het transcultureel en systemisch werken in de praktijk (waaronder het genogram). Het stimuleert de lezer zich bewust te worden van zijn eigen systeem en culturele achtergrond en toont hoe hij deze kan inzetten bij het ontwikkelen van transculturele vaardigheden.

Over de auteurs
Nel Jessurun is maatschappelijk werker, systeemtherapeut, supervisor, leertherapeut en opleider, gespecialiseerd in interculturele problematiek. Roxane Warring is transcultureel systeemtherapeut, (wijk)psycholoog en trainer, deskundig op het gebied van transcultureel en systemisch werken aan (het voorkomen/stoppen van) huiselijk geweld. Beiden geven les bij RINO amsterdam bij de 60-uurs NVRG cursus Systeemtherapie Inleiding: www.rino.nl/451 | start februari 2019. 

Collectief van Transcultureel Therapeuten Amsterdam (CTT)
Beide auteurs zijn ook verbonden aan het Collectief van Transcultureel Therapeuten Amsterdam (CTT), dat o.a. de opleiding Nieuwe Voetsporen aanbiedt.  Een door de beroepsvereniging NVRG erkende tweejarige transculturele systeemtherapie opleiding, die aansluit bij de steeds complexer en cultureel diverser wordende samenleving.


 

Op dinsdag 9 oktober was het zover.

Koninklijke onderscheiding voor Thijs de Wolf

01 Okt 2018

Het afscheid van Thijs de Wolf, hoofdopleider BIG-opleiding Psychotherapie RINO amsterdam, krijgt een koninklijk randje.

Vrijdagmiddag 28 september was het zover, het échte afscheid van Thijs de Wolf, na meer dan 30 jaar hoofdopleiderschap. Een klein gezelschap van oudgedienden, collega’s en hoofddocenten stapte in de namiddag aan boord van een mooie salonboot. Ook Henk Ras, de oprichter van de RINO, die ooit Thijs als hoofdopleider Psychotherapie binnenhaalde, was van de partij. Met opzet een intiem gezelschap, naar Thijs zijn wens, omdat hij 4 jaar geleden, toen hij éigenlijk weg zou gaan, al een prachtig symposium had gekregen.

Onderweg legde de boot aan bij het Stadhuis. Daar stapte ook de locoburgemeester van Amsterdam, mw. dr. Moorman, aan boord. Zij kwam Thijs, tot zijn grote verrassing en ontroering, decoreren met een welverdiend Ridder in de Orde van Oranje-Nassau lintje. Kleinzoon Mels (7 jaar) vroeg na afloop: ‘Gaat opa nu op een kasteel wonen?’ Want tja, ridders horen nu eenmaal op een kasteel….

 

Het afscheid van Thijs de Wolf, hoofdopleider BIG-opleiding Psychotherapie RINO amsterdam, krijgt een koninklijk randje.

Leren praten via spel en gedeeld plezier

25 Sep 2018

Altijd leuk nieuws, als er een artikel geschreven door docenten verschijnt in een vakblad. Leren praten via spel en gedeeld plezier. Dat is de titel van een artikel over FloorPlay in Vakblad Vroeg (oktober 2018). Het artikel is geschreven door Judith Hoevenaars en Natasja van Kollenburg. Beide auteurs zijn FloorPlay-specialist en docent bij de FloorPlay-opleiding van RINO amsterdam.

Uiteenlopende ontwikkelingsproblemen

FloorPlay is een behandelmethode voor stimulering van de ontwikkeling via bevorderen van contact, communicatie en gedeeld plezier tussen ouders en hun kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen waaronder een autismespectrumstoornis of meervoudige beperking. De aanpak sluit aan bij het plezier en de motivatie van het kind. Bij kinderen met spraaktaalproblemen kan op deze manier de basis worden gelegd om taal te gebruiken. In het artikel in Vakblad Vroeg kun je lezen hoe deze methode in de praktijk vooruitgang boekt voor ouders en kinderen. 

FloorPlay opleiding volgen?

RINO amsterdam verzorgt de opleiding tot FloorPlay-coach en FloorPlay-specialist. De methodiek is gebaseerd op zowel het DIR/Floortime-model van Stanley Greenspan en Serena Wieder als op het evidence based PLAY Project van Rick Solomon. Meer informatie over de methode en de opleiding vind je op www.rino.nl/floorplay-opleiding

Altijd leuk nieuws, als er een artikel geschreven door docenten verschijnt in een vakblad. Leren praten via spel en gedeeld plezier.

Meld je aan voor een Engelstalige masterclass

14 Sep 2018

In de periode september tot en met december staan er 7 Engelstalige masterclasses gepland. Stuk voor stuk gegeven door (inter)nationale experts op hun vakgebied. Profiteer van de kennis en ervaring van deze experts en meld je aan voor een van de masterclasses. We zetten ze in dit nieuwsbericht voor je op een rij. Klik op de hyperlinks in de tekst en lees de op de website de uitgebreide informatie.

Dr. Roslyn Law is een expert op het gebied van kinderen en adolescenten met depressie en andere psychische problemen. Op 20 en 21 september vertelt ze over hoe de succesvolle integratie van de behandelmethode IPT met MBT. Deze gecombineerde methode blijkt bijzonder krachtig in de behandeling van depressie bij tieners.

Mentalization based psychotherapy (MBT) and Interpersonal psychotherapy (IPT)
with children and adolescents
www.rino.nl/082 | 20 en 21 september
Inschrijven is niet meer mogelijk, masterclass is al gestart.


Prof. dr. Berthold Gersons en drs. Pepita David geven samen een masterclass over traumabehandeling. Gersons is een expert op het gebied van traumabehandeling. Hij ontwikkelde het uit 16 sessies bestaande BEPP protocol, dat succesvol is toegepast in verschillende situaties.

Drs. Pepita David is een gezondheidszorg psycholoog en psychotherapeut. Ze is gespecialiseerd in post-traumatic stress disorder (PTSD) en werkt o.a. voor Stichting Centrum '45, het Nederlandse centrum voor psychotraumatische klachten.

Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP)
an integrative trauma treatment
www.rino.nl/638 |  26 & 27 oktober


Jon Frederickson is verbonden aan Washington School of Psychiatry, waar hij medevoorzitter is van het Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy Training Program. Zijn masterclass is geen lezing, maar een actieve 2-daagse workshop waarin je aan de slag gaat met 18 specifieke vaardigheden die ervoor zorgen dat jij als pyschotherapeut effectiever wordt.

How to become a more effective psychotherapist?
Masterclass deliberate practice
www.rino.nl/1028 |  8 en 9 novemberProf. Diane Benoit komt elk jaar naar Amsterdam en geeft ook dit jaar weer drie masterclasses. Centraal in het werk van Benoit staan de gehechtheidstheorie en trauma. De masterclasses gaan over door haar ontwikkelde instrumenten.

The AMBIANCE
www.rino.nl/227 | 10 en 11 december 

The Working Model of the Child Interview

www.rino.nl/228 | 12, 13 en 14 december

Modified Interaction Guidance (MIG)

www.rino.nl/775 | 15 december

 


Prof. Brian Mishara staat bekend om zijn onderzoek op het gebied van suïcide en euthanasie. Hij is oprichter en directeur van het Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia (CRISE). ZIjn masterclass gaat over hoe je kunt bouwen aan hoop in schijnbaar hopeloze situaties. 

The impact of psychology in suicide prevention
intervening in crises and building hope in hopeless situations
www.rino.nl/1027 |  10 december


 

In de periode september tot en met december staan er 7 Engelstalige masterclasses gepland. Stuk voor stuk gegeven door (inter)nationale experts op hun vakgebied.

Diagnostische dilemma's bij voorgeschreven medicatie

30 Aug 2018

Nieuwe cursus bij RINO amsterdam! Meer dan 11 miljoen Nederlanders gebruiken voorgeschreven medicatie, en meer dan 2 miljoen psychofarmaca. Alle geneesmiddelen, psychofarmaca en somatische voorgeschreven medicatie, hebben bijwerkingen, ernstig en niet ernstig. Als ernstige bijwerkingen worden beschouwd reacties leidend tot mortaliteit, ziekenhuisopname, en ernstige invalidering.

Psychologische bijwerkingen

Bijwerkingen van geneesmiddelen in het brede psychologische domein zijn er in alle soorten en maten. Van slaapstoornissen tot angst en paniek en van agressie tot suïcidale gedachten en psychofysiologische reacties (hartkloppingen, vermoeidheid) en SOLK-achtige klachten. Deze psychologische bijwerkingen houden zich niet altijd aan de DSM-5 spelregels en leveren soms Diagnostische dilemma's op.

Wil jij meer weten over hoe om te gaan met bijwerkingen van voorgeschreven medicatie? Lees het boek 'The Sedated Society' geschreven door James Davies en volg aansluitend op 30 oktober de intensieve workshop van één avond: Diagnostische dilemma's: Psychologische bijwerkingen van voorgeschreven medicatie - Iatrogene psychologische klachten en psychopathologie.

Meer informatie en aanmelden via www.rino.nl/1025.

Nieuwe cursus bij RINO amsterdam! Meer dan 11 miljoen Nederlanders gebruiken voorgeschreven medicatie, en meer dan 2 miljoen psychofarmaca.

Hoe word je schoolpsycholoog?

23 Aug 2018

Werk je als psycholoog of (ortho)pedagoog bij een instelling van onderwijsbegeleiding, in een school of in de jeugdzorg. Dan kom je in principe in aanmerking voor de postacademische opleiding tot schoolpsycholoog.

De tweejarige postacademische opleiding schoolpsycholoogstart bij RINO amsterdam start in januari 2019 en leidt je op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Aanmelden kan in principe tot half september 2018. Je dient in het bezit te zijn van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD van het NIP) of de diagnostische aantekening van het NVO. Verder werk je als gedragswetenschapper in een geschikte praktijkplaats.

Meer weten?

Bekijk de volledige informatie over de Schoolpsycholoog opleiding op www.rino.nl/schoolpsycholoog. Heb je vragen over de opleiding? Dan kun je voor het inplannen van een telefonische afspraak contact opnemen met drs. Ineke Hol via inekehol@rino.nl.

 

 

Werk je als psycholoog of (ortho)pedagoog bij een instelling van onderwijsbegeleiding, in een school of in de jeugdzorg.

Nieuwe tijden GVB - veranderingen voor RINO

17 Jul 2018

Op 22 juli gaat de Noord/Zuidlijn rijden, dat betekent nieuwe tijden voor het routenetwerk van GVB Amsterdam.

Voor bezoekers van RINO amsterdam zijn in ieder geval 3 wijzigingen van belang. Tram 1 krijgt per 22 juli een andere route en rijdt NIET meer vanaf het Centraal Station naar het Leidseplein. Daarvoor in de plaats komt tram 11 (dubbel 1). Reis je vanaf Station Lelylaan, dan kun je met tram 1 nog wel tot aan het Leidseplein komen.  Ook tram 5 krijgt per 22 juli een andere route en rijdt NIET meer vanaf het Centraal Station naar het Leidseplein. Daarvoor in de plaats komt tram 12. Verder vervalt tram 10, maar tram 1 neemt een deel van die route over en rijdt o.a. langs de metrohalte Weesperplein.

Kijk op www.rino.nl/route voor meer informatie.

Op 22 juli gaat de Noord/Zuidlijn rijden, dat betekent nieuwe tijden voor het routenetwerk van GVB Amsterdam.

Contact