RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

Congres Preventie van Suïcidaal gedrag bij jongeren

16 Sep 2019

Op 30 oktober 2019 organiseerde RINO amsterdam, samen met de auteurs van het handboek Suïcidaal gedrag bij jongeren, het congres Preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren; het moet en kan beter! 

DIRECT INSCHRIJVEN of meer informatie [dit congres heeft al plaatsgevonden].

Leer deze dag over alle mogelijke aspecten van hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun ouders, en over nieuwe behandelmogelijkheden. Verschillende sprekers informeren je over de huidige problematiek rondom suïcidaal gedrag bij jongeren en besteden aandacht aan welke hulpverlening effectief is gebleken. 

Na een plenaire inleiding door Jan Meerdinkveldboom over hulpverlening aan suïcidale jongeren en een lezing over de ervaring van nabestaanden door Ad Kerkhof en Ida Bontius (Ivonne van der Ven Stichting), volgt de lezing Zelfbeschadigend Gedrag door Laurence Claes. Aansluitend kun je verdeeld over 3 workshoprondes, 3 workshops volgen. De workshops zijn voornamelijk trainingsgericht, maar ook deels kennisgericht.

Bestel het Handboek 

Bestel de herziene druk van het Handboek (auteurs Jan Meerdinkveldboom, Ad Kerkhof en Ineke Rood).

Petitie Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners

Recent verscheen een interview met Ad Kerkhof in de Volkskrant, waarin hij zegt dat de juiste opvang en nazorg het aantal suïcides – nog op hetzelfde niveau als 25 jaar geleden – kan doen dalen. Maar de hulpverlening schiet tekort. De emeritus hoogleraar suïcidepreventie stapt daarom met de petitie Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners, naar het ministerie. Dat doet hij op dinsdag 8 oktober. Voor Argos NOP Radio 1 was dat aanleiding om er op zaterdag 5 oktober een uitzending aan te wijden: Onvoldoende aandacht voor zelfmoordpreventie in zorgopleidingen.  

 

 

Op 30 oktober 2019 organiseerde RINO amsterdam, samen met de auteurs van het handboek Suïcidaal gedrag bij jongeren, het congres Preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren; het moet en kan

Nieuwe inhoudelijk directeur bekend

09 Aug 2019

Lisette Pondman start per 1 oktober 2019 bij RINO amsterdam als inhoudelijk directeur. De Raad van Toezicht kijkt terug op een succesvol verlopen procedure en is verheugd Lisette te hebben kunnen aanstellen.

Marieke van Dam blijft actief in haar rol als directeur tot 12 september 2019, om de overdracht naar Lisette soepel te laten verlopen.

Gepassioneerde inhoudelijk leider
Lisette profileerde zich in het intensieve selectietraject, als de gepassioneerde en bevlogen inhoudelijk leider, waar de organisatie naar op zoek was. Lisette is een gepromoveerd sociaal wetenschapper, die al langer actief is als manager in de wereld van de Geestelijke Gezondheidszorg.

De laatste jaren als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie (NVRG). Als zodanig kent Lisette de wereld van de GGZ en haar scholing en heeft ze een groot netwerk. Maar bovenal heeft Lisette het vermogen professionals te verbinden en te enthousiasmeren.

Samen met zakelijk directeur Davy Blekman vormt ze de tweehoofdige directie, met wie RINO amsterdam de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaat.

Overdracht begonnen
Dinsdag 13 augustus was een bijzondere dag. Marieke van Dam ontmoette haar opvolger Lisette Pondman. De overdracht is begonnen! 

Lisette Pondman start per 1 oktober 2019 bij RINO amsterdam als inhoudelijk directeur.

FloorPlay Congres 12 november 2019

01 Jul 2019

Heb jij in het verleden bij RINO amsterdam een cursus of opleiding gevolgd over Floorplay of Infant Mental Health? Of ben je geinteresseerd in het werken met kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen waaronder een autismespectrumstoornis of meervoudige beperking? Schrijf dan 12 november 2019 alvast in je agenda. Op die dag organiseert de kersverse Stichting FloorPlay, in samenwerking met RINO amsterdam, het allereerste FloorPlay congres.

INSCHRIJVING is geopend
Kom naar het eerste landelijke FloorPlay congres in hotel Casa, Amsterdam. Inschrijving is geopend.

Stichting FloorPlay
In 2006 werd naar aanleiding van het grote DIR/Floortime Congres georganiseerd door de RINO amsterdam, in samenwerking met Greenspan en Wieder, het eerste zaadje gepland voor het opzetten van de opleiding FloorPlay in Nederland.

Inmiddels zijn we 13 jaar verder en geniet FloorPlay steeds meer bekendheid in Nederland en profiteren steeds meer ouders met hun (jonge) kind van deze mooie behandelmethode. Om de kwaliteit van FloorPlay te kunnen waarborgen, de methodiek verder te kunnen ontwikkelen en kennis te delen met ouders en professionals, is op 27 mei 2019 de Stichting FloorPlay opgericht. GGZ-professionals kunnen bij RINO amsterdam de opleiding tot FloorPlay-specialist en FloorPlay-coach volgen.

Ik zie jou
Om dit te vieren organiseert RINO Amsterdam op 12 november 2019 het congres “IK ZIE JOU - Ontwikkeling stimuleren met FloorPlay” dat een beeld geeft van de huidige stand van zaken van FloorPlay binnen Nederland.

Welke plek heeft FloorPlay binnen de Infant Metal Health? Welke raakvlakken zijn er met andere behandelmethoden die gericht zijn op (jonge) kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders? Wat betekent het voor ouders en het ouderschap als je kind speciale aandacht nodig heeft? En wat is het belang van spel en contact in de ontwikkeling van ieder mens?

Speelsheid, creativiteit en plezier
Speelsheid en creativiteit, ontmoeting en contact staan centraal tijdens dit congres met inspirerende sprekers uit het brede veld van hulp aan het (jonge) kind. Want: ‘plezier is de motor voor leren en ontwikkelen!’

 

Heb jij in het verleden bij RINO amsterdam een cursus of opleiding gevolgd over Floorplay of Infant Mental Health?

Nieuwe hoofdopleiders PT, GZ en KP - opleiding

19 Apr 2019

Maar liefst 3 nieuwe hoofdopleiders hebben we! We stellen ze even voor.

Odette Brand - hoofdopleider PT - opleiding

De eerste is mw. dr. Odette Brand- de Wilde. Zij is inmiddels al een tijdje verbonden aan RINO amsterdam als hoofdopleider opleiding tot Psychotherapeut per 1 oktober 2018. Odette is erkend supervisor en trainer (groep) schematherapie geregistreerd in het register schematherapie van de Vereniging voor Schematherapie en de International Society for Schema Therapy (ISST). Ze heeft als klinisch psycholoog gewerkt in verschillende GGZ-instellingen op het gebied van volwassenen en jeugdigen. Zij heeft veel ervaring met het implementeren van onderzoeks- en behandelprogramma’s op het gebied van psychosen, persoonlijkheids- en gedragsstoornissen. Haar specialiteit ligt op het gebied van groepen en mensen met externaliserende problematiek. Zij is een ervaren directeur en manager van behandelafdelingen. Daarnaast is Odette trainer met veel ervaring op het gebied van diagnostiek en persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen en schematherapie in het bijzonder.

Marrie Bekker - hoofdopleider GZ - opleiding

De opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heeft sinds 15 maart 2019 een nieuwe hoofdopleider: mw. prof. dr. Marrie Bekker.  Als zodanig is ze ook als bijzonder hoogleraar verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie van de VU. Daarnaast is ze sinds 2007 hoogleraar Klinische Psychologie bij het Departement Medische en Klinische Psychologie van de Universiteit van Tilburg. Zij is als GZ-psycholoog werkzaam bij de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen van de Hoofdlijn. Haar onderzoeksinteresse richt zich op de relatie tussen de transdiagnostische factor autonomie-gehechtheid, gender en psychopathologie; op effectiviteit van autonomieversterkende interventies en op diversiteitscompetentie.

Marleen Rijkeboer - hoofdopleider KP - opleiding

Bij de opleiding tot Klinisch Psycholoog is per 1 april 2019 mw. prof. dr. Marleen Rijkeboer in dienst getreden als hoofdopleider KP. Marleen Rijkeboer is bijzonder hoogleraar met als leerstoel Klinische psychologie, in het bijzonder de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast is ze voorzitter van de vereniging Schematherapie, en heeft meerdere malen samen met anderen het Nederlandse Schematherapie-congres georganiseerd. Ze is klinisch psycholoog/psychotherapeut, en supervisor en trainer in gedragstherapie en schematherapie.

 

Maar liefst 3 nieuwe hoofdopleiders hebben we! We stellen ze even voor.

Hoofdopleider Annemiek van Dijke neemt afscheid

04 Maa 2019

Op 27 februari nam RINO amsterdam met een prachtig inhoudelijk symposium afscheid van hoofdopleider opleiding Klinisch Psycholoog, Annemiek van Dijke.

Els Graafsma en Maie El Boushy, hoofddocenten KP, bedankten Annemiek uitgebreid voor de jarenlange plezierige samenwerking. Ze boden haar een kleurrijk kunstwerk aan, dat de uitvliegende nieuwe klinisch psychologen voorstelde. Het Stichtingsbestuur en Marieke van Dam, directeur RINO amsterdam, voegden daar hun grote waardering en dank aan toe!

Er waren indrukwekkende presentaties door prof. Marrie Bekker, over gendersensitief behandelen, dr. Nelleke Nicolai, over interoceptie en alexithymie, prof. Ad Kerkhof, over de noodzaak van opleiding in suïcidepreventie, en dr. Jo Vandermeulen, over psychotherapie en neuropsychologie. Daarbij bleek ook hij een fan van Jaak Panksepp, wiens model over de zeven brainsystems de prominent aan de orde kwam in de masterclass van Mark Solms over Affective Neuroscience in februari. Twee medewerkers van de Digitale Poli van PsyQ/Niceday vertelden ons uitgebreid over hun ervaring met 100% online behandelingen, en de positieve waardering van cliënten voor deze behandelvorm.

 

 

Op 27 februari nam RINO amsterdam met een prachtig inhoudelijk symposium afscheid van hoofdopleider opleiding Klinisch Psycholoog, Annemiek van Dijke.

Angstherkenning en gevoelsuiting in affectfobietherapie

13 Feb 2019

Eind vorig jaar verscheen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse (nummer 4, 2018) een artikel geschreven door Quin van Dam. Het artikel met de titel Angstherkenning en gevoelsuiting in de affectfobietherapie is een pleidooi voor integratie van affectfobietherapie in de psychodynamische therapie.

Lees het artikel nu gratis

Het artikel is tijdelijk gratis online beschikbaar via de website van Tijdschtift voor Psychoanalyse (TvPa) of bekijk (of download) de PDF Angstherkenning en gevoelsuiting in de affectfobietherapie

Auteur Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. HIj heeft een eigen praktijk in Reeuwijk en geeft al jaren les bij RINO amsterdam.

Affectfobietherapie (AFT)

In de affectfobietherapie (AFT) worden de vaardigheden angstherkenning en gevoelsuiting nadrukkelijk aangeleerd. Vooral de experiëntiële en cognitief-gedragstherapeutische technieken die geïntegreerd zijn in het psychodynamisch kader van AFT maken dit mogelijk.

In het artikel komt aan de orde hoe de AFT-therapeut de patiënt helpt om ten eerste de verschijnselen van angst te herkennen en te reguleren, en ten tweede de opnieuw beleefde gevoelens te vertalen in adaptief gedrag. Voorafgaand aan de beantwoording van deze vragen geeft de auteur een beknopte beschrijving van AFT. Hij rondt af met de stelling dat psychodynamische behandelingen kunnen profiteren van de geschetste AFT-interventies.

Meer weten en leren over Affectfobietherapie en angst voor de dood?

Quin van Dam is als docent betrokken bij verschillende cursussen:

Affectfobietherapie - inleiding: Kortdurende integratieve psychotherapie volgens het model van McCullough. Lees de cursusbeschrijving op www.rino.nl/498 | start 10 mei 2019.

Affectfobietherapie - vervolg: behandelen naar het model van McCullough. Lees de cursusbeschrijving op www.rino.nl/196 | nog geen nieuwe startdatum.

Praten over de dood in de spreekkamer van de GGZ: vijfdaagse cursus. Lees de cursusbecshrijving op www.rino.nl/1035 |start 4 april 2019.

Angst voor gevoelens

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn, bijvoorbeeld als je bang bent overweldigd te worden door wat je ervaart, of omdat je geleerd hebt dat emoties er niet mogen zijn.

Als je bang wordt voor wat je voelt, dan kun je een zogenoemde emotie- of affectfobie ontwikkelen. Met als gevolg vervreemden van anderen, niet meer kwetsbaar durven te zijn. Door het wegstoppen van gevoelens verdwijnt het plezier in het leven en de spontaniteit. Je kunt last krijgen van spanning, onrust, een moe en uitgeput gevoel en vage lichamelijke klachten. Je bent ontevreden over je werk of in relaties en durft je daarin niet te laten gelden. In zulke gevallen kan een therapie die focust op de angst voor gevoelens behulpzaam zijn. Affectfobietherapie (AFT) heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren. AFT therapeuten hebben goede ervaringen met deze therapievorm.

Eind vorig jaar verscheen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse (nummer 4, 2018) een artikel geschreven door Quin van Dam.

Kom je werken bij RINO amsterdam?

16 Jan 2019

Wil jij werken op een locatie middenin het centrum van Amsterdam? Bij een organisatie die nog steeds aan het groeien is en begin 2019 rond de 55 medewerkers telt? Bekijk dan of de openstaande vacatures aansluiten bij jouw wensen, kennis en ervaring.

RINO amsterdam heeft drie 'afdelingen'. De afdeling Nascholing & Opleidingen, ontwikkelt, organiseert en administreert kortdurende nascholingscursussen, specialistische opleidingen en opleidingsroutes. Bij de afdeling BIG-opleidingen leidt een team van medewerkers en coördinatoren het onderwijs voor alle BIG-opleidingsgroepen in goede banen en onderhoudt het contact met de deelnemers en met praktijkinstellingen in de regio. ZonderZorg ondersteunt stichtingen en verenigingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen, met verschillende administratieve en organisatorische diensten. Van ledenadministratie tot het beheren van een beroepsregister en het organiseren van congressen.

Wil jij werken op een locatie middenin het centrum van Amsterdam? Bij een organisatie die nog steeds aan het groeien is en begin 2019 rond de 55 medewerkers telt?

RINO amsterdam breidt uit

11 Jan 2019

RINO amsterdam breidt uit. Omdat bij RINO amsterdam steeds meer BIG-opleidingsgroepen les gaan krijgen, was er ruimte nodig om te groeien. Die ruimte hebben we gelukkig kunnen vinden in het pand naast ons. We zijn namelijk nogal gehecht aan onze locatie aan het Leidseplein. 

Sinds november zijn we bezig geweest om de nieuwe verdieping in te richten. Vanaf donderdag 10 januari zijn de ruimtes in gebruik genomen. De groepen GZ2017-V & GZ2018-V hadden de primeur. Op de verdieping zijn 3 lesruimtes, waarvan 1 met 2 subruimtes, een aparte subruimte en een vergaderruimte.

De route naar de ruimtes toe is misschien even zoeken. Maar als je er eenmaal bent, dan kun je genieten van het uitzicht over de daken van de huizen in de binnenstad. 

RINO amsterdam breidt uit. Omdat bij RINO amsterdam steeds meer BIG-opleidingsgroepen les gaan krijgen, was er ruimte nodig om te groeien.

Koninklijke onderscheiding Ad Kerkhof

12 Dec 2018

Prof. dr. Ad Kerkhof is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Een prachtige beloning voor zijn inzet op het gebied van suïcidepreventie.

Op dinsdag 11 december nam Ad Kerkhof afscheid als hoogleraar met een symposium over de Rol van de Psychologie in Suicidepreventie. Tijdens het symposium spraken (inter)nationale experts op het gebied van suicide en suicidepreventie. Tijdens zijn afscheidsrede in de Aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam, kreeg de Leidenaar de onderscheiding van de Leidse burgemeester Henri Lenferink.

Ad Kerkhof is op verschillende manieren verbonden (geweest) aan RINO amsterdam. Hij was voorzitter van het stichtingsbestuur, hoofdopleider van de GZ-opleiding en KP-opleiding. En hij is en blijft, ook na zijn afscheid als hoogleraar, actief als trainer / docent en betrokken bij onderzoeken.

Suïcidepreventie als onderdeel opleiding psychologen
In zijn afscheidsrede betoogde VU-hoogleraar Ad Kerkhof (klinische psychologie) dat suïcide preventie moet worden opgenomen in de opleidingen voor psychologen. Daarop kwam uit verschillende hoeken reactie:

In 2016 gaf prof. dr. Ad Kerkhof een TV-college voor de Universiteit van Nederland over de vraag 'Waarom willen mensen dood'.

Prof. dr. Ad Kerkhof is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Een prachtige beloning voor zijn inzet op het gebied van suïcidepreventie.

Verruimd vrijstellingenbeleid GZ-opleiding vanaf 2019

10 Dec 2018

Afgelopen jaren is in het landelijk hoofdopleiders en coördinatorenoverleg GZ-psychologen (HCO-GZ), hard gewerkt aan afspraken over een verruimd vrijstellingenbeleid. Heel recent heeft dit geleid tot een startnotitie en in 2019 is het dan zo ver. De nieuwe afspraken gelden vanaf januari 2019 voor de GZ-opleiding bij RINO amsterdam, voor de groepen die starten in 2019.

Het verruimde vrijstellingenbeleid is vooral bedoeld om beter rekening te houden met eventuele eerder verworven competenties. Hierdoor kan de opleiding verkort worden, kan er snellere doorstroming ontstaan en kunnen er meer GZ-psychologen worden opgeleid. Daardoor kan het landelijk tekort aan GZ-psychologen verkleind worden.

Concreet betekent de verruiming dat de hoofdopleider tot 25% vrijstelling kan geven voor de GZ-opleiding, als je als opleideling voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Voor vragen over de specifieke invulling voor jouw opleidingstraject, kun je contact opnemen met de opleidingscoördinatoren van de GZ-opleidingen.
 

Afgelopen jaren is in het landelijk hoofdopleiders en coördinatorenoverleg GZ-psychologen (HCO-GZ), hard gewerkt aan afspraken over een verrui

Contact