Meld je aan voor een Engelstalige masterclass

14 Sep 2018

In de periode september tot en met december staan er 7 Engelstalige masterclasses gepland. Stuk voor stuk gegeven door (inter)nationale experts op hun vakgebied. Profiteer van de kennis en ervaring van deze experts en meld je aan voor een van de mastercalsses. We zetten ze in dit nieuwsbericht voor je op een rij. Klik op de hyperlinks in de tekst en lees de op de website de uitgebreide informatie.

Dr. Roslyn Law is een expert op het gebied van kinderen en adolescenten met depressie en andere psychische problemen. Op 20 en 21 september vertelt ze over hoe de succesvolle integratie van de behandelmethode IPT met MBT. Deze gecombineerde methode blijkt bijzonder krachtig in de behandeling van depressie bij tieners.

Mentalization based psychotherapy (MBT) and Interpersonal psychotherapy (IPT)
with children and adolescents
www.rino.nl/082 | 20 en 21 september 


Jon Frederickson is verbonden aan Washington School of Psychiatry, waar hij medevoorzitter is van het Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy Training Program. Zijn masterclass is geen lezing, maar een actieve 2-daagse workshop waarin je aan de slag gaat met 18 specifieke vaardigheden die ervoor zorgen dat jij als pyschotherapeut effectiever wordt.

How to become a more effective psychotherapist?
Masterclass deliberate practice
www.rino.nl/1028 |  8 en 9 november


Prof. dr. Berthold Gersons en drs. Pepita David geven samen een masterclass over traumabehandeling. Gersons is een expert op het gebied van traumabehandeling. Hij ontwikkelde het uit 16 sessies bestaande BEPP protocol, dat succesvol is toegepast in verschillende situaties.

Drs. Pepita David is een gezondheidszorg psycholoog en psychotherapeut. Ze is gespecialiseerd in post-traumatic stress disorder (PTSD) en werkt o.a. voor Stichting Centrum '45, het Nederlandse centrum voor psychotraumatische klachten.

Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP)
an integrative trauma treatment
www.rino.nl/638 |  26 & 27 oktober


Prof. Diane Benoit komt elk jaar naar Amsterdam en geeft ook dit jaar weer drie masterclasses. Centraal in het werk van Benoit staan de gehechtheidstheorie en trauma. De masterclasses gaan over door haar ontwikkelde instrumenten.

The AMBIANCE
www.rino.nl/227 | 10 en 11 december 

The Working Model of the Child Interview

www.rino.nl/228 | 12, 13 en 14 december

Modified Interaction Guidance (MIG)

www.rino.nl/775 | 15 december

 


Prof. Brian Mishara staat bekend om zijn onderzoek op het gebied van suïcide en euthanasie. Hij is oprichter en directeur van het Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia (CRISE). ZIjn masterclass gaat over hoe je kunt bouwen aan hoop in schijnbaar hopeloze situaties. 

The impact of psychology in suicide prevention
intervening in crises and building hope in hopeless situations
www.rino.nl/1027 |  10 december


 

In de periode september tot en met december staan er 7 Engelstalige masterclasses gepland. Stuk voor stuk gegeven door (inter)nationale experts op hun vakgebied.

Nazomeren in de herfstvakantie

06 Sep 2018

In de herfstvakantie van maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober (regio Noord) kun je bij RINO amsterdam komen Nazomeren. We hebben een aantal succesvolle workshops uit onze ZomerRINO herhaald. De onderwerpen varieren van ouderen en autisme tot stress en ademhaling op het werk, en van cultuursensitief werken tot de verleiding van seksuele bevrijding.

Deze inspirerende workshops kun je in de herfstvakantie volgen tegen een speciaal nazomer tarief. Na afloop van de workshops is er een borrel (als de workshop in de middag plaatsvindt) en kun je, onder het genot van een drankje, napraten met de docent en medecursisten.

Bezoek de pagina www.rino.nl/nazomeren voor een overzicht van de workshops.

 

In de herfstvakantie van maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober (regio Noord) kun je bij RINO amsterdam komen Nazomeren. We hebben een aantal succesvolle workshops uit onze ZomerRINO herhaald.

Diagnostische dilemma's bij voorgeschreven medicatie

30 Aug 2018

Nieuwe cursus bij RINO amsterdam! Meer dan 11 miljoen Nederlanders gebruiken voorgeschreven medicatie, en meer dan 2 miljoen psychofarmaca. Alle geneesmiddelen, psychofarmaca en somatische voorgeschreven medicatie, hebben bijwerkingen, ernstig en niet ernstig. Als ernstige bijwerkingen worden beschouwd reacties leidend tot mortaliteit, ziekenhuisopname, en ernstige invalidering.

Psychologische bijwerkingen

Bijwerkingen van geneesmiddelen in het brede psychologische domein zijn er in alle soorten en maten. Van slaapstoornissen tot angst en paniek en van agressie tot suïcidale gedachten en psychofysiologische reacties (hartkloppingen, vermoeidheid) en SOLK-achtige klachten. Deze psychologische bijwerkingen houden zich niet altijd aan de DSM-5 spelregels en leveren soms Diagnostische dilemma's op.

Wil jij meer weten over hoe om te gaan met bijwerkingen van voorgeschreven medicatie? Lees het boek 'The Sedated Society' geschreven door James Davies en volg aansluitend op 30 oktober de intensieve workshop van één avond: Diagnostische dilemma's: Psychologische bijwerkingen van voorgeschreven medicatie - Iatrogene psychologische klachten en psychopathologie.

Meer informatie en aanmelden via www.rino.nl/1025.

Nieuwe cursus bij RINO amsterdam! Meer dan 11 miljoen Nederlanders gebruiken voorgeschreven medicatie, en meer dan 2 miljoen psychofarmaca.

Hoe word je schoolpsycholoog?

23 Aug 2018

Werk je als psycholoog of (ortho)pedagoog bij een instelling van onderwijsbegeleiding, in een school of in de jeugdzorg. Dan kom je in principe in aanmerking voor de postacademische opleiding tot schoolpsycholoog.

De tweejarige postacademische opleiding schoolpsycholoogstart bij RINO amsterdam start in januari 2019 en leidt je op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Aanmelden kan in principe tot half september 2018. Je dient in het bezit te zijn van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD van het NIP) of de diagnostische aantekening van het NVO. Verder werk je als gedragswetenschapper in een geschikte praktijkplaats.

Meer weten?

Bekijk de volledige informatie over de Schoolpsycholoog opleiding op www.rino.nl/schoolpsycholoog. Heb je vragen over de opleiding? Dan kun je voor het inplannen van een telefonische afspraak contact opnemen met drs. Ineke Hol via inekehol@rino.nl.

 

 

Werk je als psycholoog of (ortho)pedagoog bij een instelling van onderwijsbegeleiding, in een school of in de jeugdzorg.

Masterclass Mentalization based psychotherapy 20 & 21 september

17 Aug 2018

RINO amsterdam nodigt met regelmaat internationale experts uit om hun kennis en ervaring te delen met Nederlandse GGZ professionals. De 2-daagse Engelstalige masterclass Mentalization based psychotherapy (MBT) and Interpersonal psychotherapy (IPT) gegeven door Roslyn Law op 20 & 21 september is daar een voorbeeld van. Dr. Roslyn Law is een expert op het gebied van kinderen en adolescenten met depressie en andere psychische problemen. Ze heeft de behandelmethode IPT succesvol geïntegreerd met MBT. Meld je snel aan en vergroot je kennis over dit onderwerp: www.rino.nl/082.

De term 'mentaliseren' verwijst naar het vermogen van mensen om zichzelf en anderen te kunnen begrijpen door innerlijke gedachten, gevoelens en verlangens, kortom via de mentale ervaringswereld.

Deel de mailing over de masterclass met andere geinteresseerden.

 

 

RINO amsterdam nodigt met regelmaat internationale experts uit om hun kennis en ervaring te delen met Nederlandse GGZ professionals.

Nieuwe tijden GVB - veranderingen voor RINO

17 Jul 2018

Op 22 juli gaat de Noord/Zuidlijn rijden, dat betekent nieuwe tijden voor het routenetwerk van GVB Amsterdam.

Voor bezoekers van RINO amsterdam zijn in ieder geval 3 wijzigingen van belang. Tram 1 krijgt per 22 juli een andere route en rijdt NIET meer vanaf het Centraal Station naar het Leidseplein. Daarvoor in de plaats komt tram 11 (dubbel 1). Reis je vanaf Station Lelylaan, dan kun je met tram 1 nog wel tot aan het Leidseplein komen.  Ook tram 5 krijgt per 22 juli een andere route en rijdt NIET meer vanaf het Centraal Station naar het Leidseplein. Daarvoor in de plaats komt tram 12. Verder vervalt tram 10, maar tram 1 neemt een deel van die route over en rijdt o.a. langs de metrohalte Weesperplein.

Kijk op www.rino.nl/route voor meer informatie.

Op 22 juli gaat de Noord/Zuidlijn rijden, dat betekent nieuwe tijden voor het routenetwerk van GVB Amsterdam.

Wie volgt onze directeur op?

16 Jul 2018

Op de oproep van de Raad van Toezicht van RINO amsterdam om te solliciteren naar de functie directeur/bestuurder zijn veel reacties binnengekomen. Reageren was mogelijk tot 1 september.

RINO amsterdam is een toonaangevend instituut voor nascholing en opleiding in de GGZ en op aangrenzende terreinen, met als missie een bijdrage te leveren aan de geestelijke gezondheid in Nederland door hulpverleners beter toe te rusten. Door pensionering van de huidige directeur ontstaat eind 2018 een vacature voor de functie directeur/bestuurder.

Het is een belangrijke taak van de directeur om de RINO naar buiten toe te vertegenwoordigen. Dit omvat het onderhouden van contacten met GGZ instellingen, de vereniging Landelijk Overleg GGZ-opleidingen (vLOGO, waar de stichting deel van uit maakt) en de universiteiten, en het leggen van nuttige nieuwe contacten. De directeur zorgt ervoor dat de RINO nauw aangesloten blijft bij alle ontwikkelingen rond en in de GGZ- en opleidingssector.

Hart voor opleiden
Ben jij iemand die bekend is met de GGZ en hart heeft voor opleiden? Beschik je over leidinggevende kwaliteiten en getuig je van een ondernemende, zakelijke instelling? Een academische opleiding is een voorwaarde, mogelijk aangevuld met een post- academische vervolgopleiding. Dat kan een afgerond promotie traject zijn, maar ook een BIG- of andere opleiding. Basiskennis en begrip van financiën zijn noodzakelijk.

Download de vacature als pdf document of bekijk de informatie op www.rino.nl/directeur.

Op de oproep van de Raad van Toezicht van RINO amsterdam om te solliciteren naar de functie directeur/bestuurder zijn veel reacties binnengekomen. Reageren was mogelijk tot 1 september.

Opleidingskosten alleen nog in 2018 aftrekbaar

03 Jul 2018

Kennis & inspiratie opdoen en de kosten aftrekken van de belasting? Hoe fijn is dat? De kosten voor de opleidingen en cursussen die je volgt bij RINO amsterdam kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

Het jaar 2018 lijkt het laatste jaar te worden dat de aftrekpost voor de studiekosten en scholingsuitgaven nog bestaat. Het kan dus financieel interessant zijn om nog dit jaar te starten met een cursus of opleiding. Op die manier weet je zeker dat je nog gebruik kunt maken van deze aftrekpost. Zoek op onze site in ons aanbod aan nascholingscursussen, opleidingen en opleidingsroutes.

Voorwaarden die van toepassing zijn op deze aftrekpost:

1. De kosten zijn gemaakt voor en door jou of je partner. Dat wil zeggen dat als een derde (bijvoorbeeld je werkgever) de kosten betaalt, er voor dat deel geen aftrek is.

2. Je ontvangt geen studiefinanciering.

3. Het moet een opleiding zijn in het kader voor je (toekomstige) baan, het mag niet gaan om een hobby of een opleiding waarin je zomaar interesse hebt. De opleidingen en cursussen bij de RINO zullen dus voldoen aan deze voorwaarde.


Welke studiekosten zijn aftrekbaar in 2018:

  • cursusgeld, opleidingskosten, verplichte boeken

 

Berekening van de aftrekpost
Het maximale bedrag dat in 2018 in aanmerking komt voor aftrek is 15.000 euro. Je telt bovenstaande studiekosten op, haalt daar de vergoedingen vanaf en tot slot ook de fiscale drempel van 250 euro. Het gevonden bedrag is de fiscale aftrekpost; over dat deel betaal je dan dus geen inkomstenbelasting.

 

Kennis & inspiratie opdoen en de kosten aftrekken van de belasting? Hoe fijn is dat?

Hoofdopleiders BIG-opleiding KP en GZ gezocht

28 Jun 2018

RINO amsterdam verzorgt de BIG opleidingen tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog. In nauwe samenwerking met en in opdracht van De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. Voor de BIG opleidingen Klinisch psycholoog en GZ-psycholoog zoekt de stichting per januari 2019 twee nieuwe hoofdopleiders.

 

Het hoofdopleiderschap omvat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding en de inrichting en ontwikkeling van het curriculum. De hoofdopleider is verantwoordelijk voor het wetenschappelijke niveau van de opleiding en in het bijzonder voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen. De hoofdopleider is ook verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit van de opleiding.

 

sollicitatietremijn is inmiddels verstreken

De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam heeft voor beide vacatures een afzonderlijke sollicitatiecommissie benoemd. Kandidaten worden uitgenodigd vóór 31 augustus 2018 te solliciteren. Vanaf november 2018 vindt een kennismakings- en inwerkperiode plaats. Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe hoofdopleider formeel in functie.

 

functieprofielen

Bekijk de functieprofielen voor de vacatures op www.rino.nl/hoofdopleider

 

RINO amsterdam verzorgt de BIG opleidingen tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog.

Nieuwe lichting Infant Mental Health specialisten

24 Mei 2018

Sinds zaterdag 19 mei 2018 heeft Nederland er 17 IMH specialisten bij. Alle 17 deelnemers hebben met succes de intensieve tweejarige opleiding Infant Mental Health afgerond. Gefeliciteerd!

Naast het verwerven van kennis en vaardigheden tijdens de bijeenkomsten bij de RINO aan het Leidseplein is het wekelijks observeren van een baby in diens eigen omgeving een belangrijke en unieke leer-ervaring. Op de foto staan alle cursisten, de hoofddocenten en de begeleiders van de baby observatie besprekingen. Iedereen is blij met het resultaat maar voelt toch ook al een beetje weemoed. Nu de opleiding is afgerond, wanneer ontmoeten we elkaar dan weer?

 

De aanwezigen werden getrakteerd op een gastlezing van onze Belgische collega Eileen Tang, onderzoeker en behandelaar verbonden aan de universiteit Leuven. Een Indrukwekkend verhaal waarin, gebaseerd op de uitkomsten van diverse onderzoeken en meta-analyses, het belang aantoonde van goede zorg voor (jonge) kinderen en hun ouders/ verzorgers. Individuele psychische en somatische gezondheid en maatschappelijke en economische kosten hebben hier voordeel bij.

 

Ook de hoofddocenten en begeleiders van de baby observatie bespreking kregen een bos bloemen. Als dank voor hun begeleiding van de groep in de afgelopen twee jaar.

 

 

Sinds zaterdag 19 mei 2018 heeft Nederland er 17 IMH specialisten bij. Alle 17 deelnemers hebben met succes de intensieve tweejarige opleiding Infant Mental Health afgerond. Gefeliciteerd!

Contact