Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Optimale mix online en offline onderwijs

Sinds de uitbraak van corona heeft RINO amsterdam alles op alles gezet om het cursorisch onderwijs online door te laten gaan. Al onze cursisten konden en kunnen, in deze bizarre en bijzondere periode, toch onderwijs blijven volgen.

*Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees onze corona update.*


Online onderwijs volgen en geven
Ons onderwijs is, indien mogelijk binnen de geldende maatregelen en de gekozen aanpak, een optimale mix van online en offline onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is: online als basis, offline waar nodig. Lees de positieve reacties van docenten èn cursisten over ervaringen met online lesgeven en krijgen.

Online onderwijs via Zoom education
Om ons online onderwijs mogelijk te maken gebruiken we Zoom Education. Over de veiligheid van Zoom, delen we het volgende met je:

"RINO amsterdam maakt voor online onderwijs gebruik van Zoom. RINO amsterdam heeft grondig onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijke partij naar de privacy en security aspecten van Zoom en getoetst of het gebruik van Zoom in overeenstemming is met haar eigen privacy beleid.

Met heldere richtlijnen voor het gebruik van Zoom voor medewerkers, docenten en cursisten en op basis van de toetsing vooraf en naleving van de richtlijnen, maken wij met vertrouwen gebruik van Zoom."

BIG-opleidingen

Direct na de coronamaatregelen van kracht werden is de afdeling BIG-opleidingen van RINO amsterdam voor het GZ-, KP- en PT-onderwijs volledig overgestapt op online onderwijs.

*Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees onze corona update.*

Ons onderwijs is, indien mogelijk binnen de geldende maatregelen en de gekozen aanpak, een optimale mix van online en offline onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is: online als basis, offline waar nodig.

Lees de positieve reacties van docenten èn cursisten over ervaringen met online lesgeven en krijgen.

Evaluatie en monitoring van het online onderwijs
Vanwege de bijzondere onderwijsvorm en de zo plotselinge invoering ervan hecht RINO amsterdam belang aan goede monitoring en evaluatie. Daarom vroegen we in de beginperiode na elke online lesdag aan elke docent en elke groep om een online enquête in te vullen. Met deze input kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs blijven waarborgen en continueren. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels verwerkt.

Resultaten onderzoek
In het nieuwsbericht E-health en Online opleiden | artikel in De Psycholoog (oktober 2020) vertelt initiatiefnemer prof. Marrie Bekker, hoofdopleider GZ-opleiding over de bevindingen uit dit onderzoek. Hoofddocent E-health KP/PT-opleiding vertelt in hetzelfde artikel over online behandelen.

Praktijkinstellingen
Ook in de praktijkinstellingen gaan dingen anders dan voor de coronamaatregelen. Voor cursisten betekent dit dat de afgesproken praktijkwerkzaamheden gedeeltelijk tot soms grotendeels zijn vervangen door andere werkzaamheden. Veel behandelingen en diagnostiek vinden waar mogelijk eveneens online plaats.

Het uitgangspunt van RINO amsterdam is dat wij proberen om onder de huidige omstandigheden, zoveel als mogelijk studievertraging te voorkomen. Uiteraard staat de veiligheid van de BIG-cursisten en van de patiënten altijd voorop. Het eerste aanspreekpunt voor de praktijkwerkzaamheden blijft de praktijkopleider.

Gevolgen voor BIG-opleidelingen
Heb jij, als BIG-opleideling bij RINO amsterdam, vragen over jouw opleiding en het online onderwijs? In de digitale leeromgeving (op de nieuwspagina) vind je aanvullende informatie.

Nascholing en Opleiding
*Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees onze corona update.*


Accreditatie en (her)registratie
Bij RINO amsterdam kun accreditatiepunten blijven verzamelen voor jouw (her)registratie door (online) onderwijs te volgen. Zet de stap en meld je nu aan voor één van onze virtuele klassen!

Nascholing
Sta je al ingeschreven voor een nascholingscursus die binnenkort start? Dan krijg je persoonlijk bericht met daarin instructies voor toegang tot de virtuele klasruimte.

Opleidingen
Volg je een langer durende opleiding (bv. Schoolpsycholoog, Seksuoloog, IMH-specialist) of een opleidingsroute (bv. POH-GGZ)? Dan krijg je persoonlijk bericht met daarin instructies voor toegang tot de virtuele klasruimte.

Volg je nog geen onderwijs bij ons? Zolang het COVID-19 virus actief is, zal ons onderwijs bepaalde periodes volledig online zijn. Wanneer offline onderwijs conform de richtlijnen is toegestaan, gaan we voor een optimale mix tussen online en offline onderwijs.

Meld je gerust aan voor één van de opleidingen in onze virtuele klasruimtes.

Learning Labs

RINO amsterdam en ehealth specialists combineren hun expertise en lanceren een nieuw en inspirerend concept: de Learning Labs.

In de Learning Labs ontwikkel je jouw (online) vaardigheden als therapeut. Inspirerende en internationale sprekers introduceren verschillende actuele onderwerp waarmee je, in verschillende sessie van 3 uur per keer, online aan de slag gaat. Het praktisch toepassen van en het oefenen met behandelmethodiek staat centraal. Net als in een laboratorium breng je de theorie in de praktijk.

Bekijk meer informatie over de topics en planning de pagina Learning Labs.
De voertaal van de Learning Labs is Engels.

Online hulpverlening | College

Professionals in de GGZ, onder wie ook de (g)gz gerelateerde psychologen (in opleiding) zijn door de coronamaatregelen genoodzaakt om te behandelen op afstand. Dit levert veel vragen, onzekerheden, en praktische onbeholpenheid op. RINO amsterdam wil ook in deze tijd het onderscheid maken door je te attenderen op verschillende behandelmethodes die je online kunt toepassen.

Online behandelmethodes
Wil jij je verdiepen in online behandelmethodes? We lichten een aantal webpagina's uit van beroepsverenigingen en andere samenwerkingspartners, die informatie geven over online een aantal behandelmethodes. 

EMDR Online, hoe doe je dat?

Online EMDR, tips en adviezen

E-Health cursusaanbod

Bekijk het door RINO amsterdam geselecteerde aanbod op het gebied van e-health.

ehealth specialists
ehealth specialists organiseert een serie Online masterclasses e-health. Registratie voor een serie kost €99,95.

iPractice
iPractice heeft een landingspagina Corona en mentale gezondheid gemaakt.

Verankering e-health in BIG curriculum

RINO amsterdam heeft een team samengesteld van experts, die samen met de hoofdopleiders van RINO amsterdam nagaan hoe de plaats van e-health systematisch verankerd kan worden in het volledige curriculum van RINO amsterdam.

Dit team van e-health specialisten bestaat uit:

•    Prof. dr. Heleen Riper, Hoogleraar e-health bij Klinische Psychologie, VU;
•    Dr. Tim Wind, Klinisch Psycholoog en hoofddocent e-health bij de KP- en PT-opleiding, eigenaar ehealth specialist
•    Drs. Bart Vemer, docent e-health bij de GZ-opleidingen, eigenaar ehealth specialist
•    Drs. Gijs Coppens, Oprichter iPractice, samen met Drs. Nine Gramberg, GZ-psycholoog, en Drs. Sam Saxton, online psycholoog;

GGZ-standaarden in coronatijd

 

De opleidingen van RINO amsterdam baseren zich voor een belangrijk deel op de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ. Die vind je onder meer op de website van AKWA GGZ.

Voor deze specifieke tijd van coronacrisis en inherente maatregelen zijn specifieke GGZ standaarden ontwikkeld, die ook nog regelmatig bijgewerkt worden. Deze zijn te vinden op de website van GGZ standaarden.

Webinars VGCt | Publicaties

Prof. dr. Marleen Rijkeboer (hoofdopleider PT en KP-opleiding) publiceerde in april een wetenschappelijk artikel over het effect van coronamaatregelen op het versnelde inzetten van e-health toepassingen.

The COVID-19 pandemic: The ‘black swan’ for mental health care and a turning point for e-health
Authors: Tim R. Wind |  Marleen Rijkeboer | Gerhard Andersson | Heleen Riper

Webinars herregistratie VGCt
Heb je accreditatiepunten nodig voor je (her)registratie bij de VCGt? Bekijk dan eens de mogelijkheden voor het volgen van een webinar op de website van de VGCt. Ze zijn geaccrediteerd voor 1 nascholingspunt.

Corona en medische psychologie
Psychologen van verschillende ziekenhuizen hebben met elkaar informatie uitgewisseld over hoe zij de zorg in de corona-crisis hebben georganiseerd. Bekijk het webinar Corona en Medische psychologie.

 

     

Contact