Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

BIG-opleidingen

Vanaf 28 november 2021 gelden de nieuwe corona-maatregelen in die zijn aangekondigd in de persconferentie op 26 november 2021. Hieronder een overzicht van de veiligheidsmaatregelen bij RINO amsterdam.  

Hybride onderwijs als het kan, online onderwijs als het nodig is.

Vanaf 28 november 2021 gaan de nieuwe corona-maatregelen in die zijn aangekondigd in de persconferentie op 26 november 2021. Hieronder een overzicht van de veiligheidsmaatregelen bij RINO amsterdam.  

Onze BIG-opleidingen bieden we hybride of online aan. De keuze voor het type onderwijs doen wij in goed overleg met de docent. Indien hybride onderwijs niet haalbaar blijkt, dan worden de lessen online aangeboden. Bij hybride onderwijs bepaal je zelf of je het onderwijs op het Leidseplein volgt, of online vanuit huis.  

Wordt de les hybride aangeboden? Dan kunnen maximaal 12 opleidelingen naar het Leidseplein komen om de les fysiek te volgen. Hiermee kunnen we 1,5 meter afstand van elkaar garanderen in het leslokaal. De groepsvertegenwoordigers geven de verdeling online en fysieke deelname door aan de coördinatoren en zorgen dat de beurten goed verdeeld worden. De overige opleidelingen van de opleidingsgroep volgen de les online vanuit huis.

De docent geeft bij de start van de hybride cursus nadrukkelijke aandacht aan en uitleg over het coronabeleid bij RINO amsterdam. Wij verzoeken iedereen om alle maatregelen in acht te nemen en elkaar alert te houden op de geldende maatregelen.

Wij realiseren ons dat een deel van onze opleidelingen regelmatig werkt met kwetsbare groepen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat deze kwetsbare groepen, zoals ouderen die woonachtig zijn binnen een instituut, beschermd blijven. Werk je met een kwetsbare doelgroep of ben je zelf kwetsbaar? Dan kun je ervoor kiezen om de les online te volgen.

Vragen over jouw opleiding?
Heb jij, als BIG-opleideling bij RINO amsterdam, vragen over jouw opleiding en het hybride onderwijs? Neem contact op met een van de coordinatoren via ons algemene telefoonnummer: 020 - 625 08 03

Evaluatie en monitoring van het online onderwijs
In de beginperiode van de omschakeling naar online onderwijs vanwege de coronacrisis, heeft RINO amsterdam na elke online lesdag aan elke docent en elke groep gevraagd om een online enquête in te vullen. Met deze input konden we de kwaliteit van ons onderwijs blijven waarborgen en continueren.

In het nieuwsbericht E-health en Online opleiden | artikel in De Psycholoog (oktober 2020) vertelt initiatiefnemer prof. Marrie Bekker, hoofdopleider GZ-opleiding over de bevindingen uit dit onderzoek. Hoofddocent E-health KP/PT-opleiding vertelt in hetzelfde artikel over online behandelen.

Nascholing en Opleiding

Hybride onderwijs als uitgangspunt

Alle nascholingsactiviteiten bieden we hybride aan. Dit betekent dat je de les op het Leidseplein in Amsterdam kunt bijwonen. Indien je vanwege corona gerelateerde redenen niet in staat bent om naar onze locatie te komen, bieden we je de mogelijkheid om, indien je hiervoor fit genoeg bent, de les online vanuit huis te volgen.

Indien er geen leslokaal beschikbaar is waar 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd, wijken we uit naar volledig online onderwijs op de desbetreffende cursusdag. Uiteraard word je hierover tijdig geïnformeerd. Zo zorgen we ervoor dat alle lessen op een veilige manier doorgang kunnen vinden.

We vragen je om bij het volgen van een online les actief betrokken te zijn bij de fysieke les, dit is belangrijk om de gewenste leeropbrengst te realiseren.

Online onderwijs via Zoom

In het geval dat we ons onderwijs gedeeltelijk of volledig online aanbieden, maken we gebruik van Zoom Education. Over de veiligheid van Zoom, delen we het volgende met je:

"RINO amsterdam maakt voor online onderwijs gebruik van Zoom. RINO amsterdam heeft grondig onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijke partij naar de privacy en security aspecten van Zoom en getoetst of het gebruik van Zoom in overeenstemming is met haar eigen privacy beleid.

Met heldere richtlijnen voor het gebruik van Zoom voor medewerkers, docenten en cursisten en op basis van de toetsing vooraf en naleving van de richtlijnen, maken wij met vertrouwen gebruik van Zoom."

Online hulpverlening

Professionals in de GGZ, onder wie ook de (g)gz gerelateerde psychologen (in opleiding) zijn door de coronamaatregelen genoodzaakt om te behandelen op afstand. Dit levert veel vragen, onzekerheden, en praktische onbeholpenheid op. Wil jij je verdiepen in online behandelmethodes? We lichten een aantal webpagina's uit van beroepsverenigingen en andere samenwerkingspartners, die informatie geven over online een aantal behandelmethodes:

EMDR Online, hoe doe je dat?

Online EMDR, tips en adviezen

Aandacht voor E-Health

Bekijk het door RINO amsterdam geselecteerde aanbod op het gebied van e-health.

ehealth specialists
ehealth specialists organiseert een serie Online masterclasses e-health. Registratie voor een serie kost €99,95.

Learning Labs
RINO amsterdam en ehealth specialists combineren hun expertise en lanceren een nieuw en inspirerend concept:  de Learning Labs. De voertaal van de Learning Labs is Engels.

iPractice
iPractice heeft een landingspagina Corona en mentale gezondheid gemaakt.

Verankering e-health in BIG curriculum

RINO amsterdam heeft een team samengesteld van experts, die samen met de hoofdopleiders van RINO amsterdam nagaan hoe de plaats van e-health systematisch verankerd kan worden in het volledige curriculum van RINO amsterdam.

Dit team van e-health specialisten bestaat uit:

  • Prof. dr. Heleen Riper, Hoogleraar e-health bij Klinische Psychologie, VU;
  • Dr. Tim Wind, Klinisch Psycholoog en hoofddocent e-health bij de KP- en PT-opleiding, eigenaar ehealth specialist
  • Drs. Bart Vemer, docent e-health bij de GZ-opleidingen, eigenaar ehealth specialist
  • Drs. Gijs Coppens, Oprichter iPractice, samen met Drs. Nine Gramberg, GZ-psycholoog, en Drs. Sam Saxton, online psycholoog;

 

Publicatie
Prof. dr. Marleen Rijkeboer (hoofdopleider PT en KP-opleiding) publiceerde in april een wetenschappelijk artikel over het effect van coronamaatregelen op het versnelde inzetten van e-health toepassingen.

The COVID-19 pandemic: The ‘black swan’ for mental health care and a turning point for e-health
Authors: Tim R. Wind |  Marleen Rijkeboer | Gerhard Andersson | Heleen Riper

GGZ-standaarden in coronatijd

 

De opleidingen van RINO amsterdam baseren zich voor een belangrijk deel op de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ. Die vind je onder meer op de website van AKWA GGZ.

Voor deze specifieke tijd van coronacrisis en inherente maatregelen zijn specifieke GGZ standaarden ontwikkeld, die ook nog regelmatig bijgewerkt worden. Deze zijn te vinden op de website van GGZ standaarden.

 

     

Contact