Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Wat is de FloorPlay methode?

De FloorPlay methode is een praktische methode voor het werken met kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen waaronder een autismespectrumstoornis of meervoudige beperking. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Bekijk het stappenplan opleidingsroute FloorPlay.

Wat is de FloorPlay methode?

FloorPlay is een praktische methode voor het werken met kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen waaronder een autismespectrumstoornis of meervoudige beperking. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Bij de keuze voor de naam FloorPlay opleiding heeft de RINO zich gebaseerd op twee beroemde modellen: Floortime, het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat heeft geformuleerd in zijn DIR/Floortime-model, en het PLAY-project van Rick Solomon, een succesvol programma in de VS waarbij ouders worden getraind in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.

Met de FloorPlay opleiding heeft de RINO een eigen geïntegreerd model ontwikkeld, waarin we naast deze twee bronnen van informatie en inspiratie aansluiting zoeken bij andere theorieën en methoden. Bijvoorbeeld op het gebied van de Infant Mental Health (IMH) en de nieuwste inzichten uit de neurobiologie.

Voor mogelijkheden om FloorPlay als competentie te implementeren in zorgorganisaties kunt u contact opnemen met de RINO.

Basisliteratuur

FloorPlay-een praktisch handboek, drs. Natasja van Kollenburg, drs. Judith Hoevenaars en dr. Claudine Dietz, uitgave van Stichting FloorPlay, 2021. Dit boek is hier te bestellen: FloorPlay - een praktisch handboek

 

Als jouw kind speciale aandacht nodig heeft is de Nederlandse vertaling van dr. Stanley Greenspans boek The child with special needs, bewerkt door drs. Guy Couturier, drs. Pim Donkersloot, drs. Karin Dun en dr. Pim van der Pol.
Je kunt dit boek bestellen via info@rino.nl. Als je jouw naam en verzendadres vermeldt, sturen wij het boek naar je toe, inclusief de factuur. De kosten zijn € 20,- plus verzendkosten (ter indicatie: binnen Nederland: € 3,10).

Opleiding tot FloorPlay-specialist

De route tot FloorPlay-begeleider (voorheen coach) en de route tot professioneel FloorPlay-specialist bestaan uit een aantal stappen.

Volg de FloorPlay opleiding tot FloorPlay-specialist

De FloorPlay-begeleiders (voorheen coach) en FloorPlay-specialisten werken in de praktijk doorgaans in verschillende functies. Een FloorPlay-specialist heeft zich verder verdiept en ontwikkeld in de FloorPlay-methode en kan ook ouders, medewerkers en FloorPlay-begeleiders begeleiden en coachen. De FloorPlay-specialist leert in de FloorPlay opleiding om een heel FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren. Van uitgebreide assesment van het unieke D-I-R profiel en het opstellen van het behandelplan, tot het overbrengen van de FloorPlay-methode op ouders en professionals en het praktisch begeleiden/coachen van ouders en eventueel andere betrokkenen.

FloorPlay opleidingseisen FloorPlay-specialist

De FloorPlay-specialist volgt naast de Introductiecursus en de Basisopleiding FloorPlay ook de Verdiepende opleiding FloorPlay  Bekijk de route van de opleiding FloorPlay.

Registers FloorPlay opleiding

De RINO houdt twee registers bij; het register FloorPlay-begeleider (voorheen FloorPlay coach) en het register FloorPlay Specialist.

Opleiding tot FloorPlay-begeleider

Aanpassing titel FloorPlay Coach naar FloorPlay Begeleider.

De naam ‘FloorPlay-coach’ is veranderd in ‘FloorPlay-begeleider’.  Deze keuze is gemaakt omdat er veel verwarring ontstond rondom de term ‘coach’, terwijl de FloorPlay-coach in de eerste plaats FloorPlay zelf als therapeut of begeleider toepast in de interactie met een kind en niet gericht is op coaching van ouders in FloorPlay. Dat laatste is voorbehouden aan de functie van FloorPlay-specialist. De naam van het ‘register FloorPlay-coach’  is dus per 1 januari 2021 gewijzigd naar het ‘register FloorPlay-begeleider’ .

Opleiding FloorPlay begeleider (voorheen coach)

Voor die hulpverleners voor wie de route tot FloorPlay specialist te lang of te omvangrijk is en die vooral FloorPlay zelf willen toepassen in de begeleiding van kinderen, bestaat er de route tot FloorPlay-begeleider. De route tot FloorPlay-begeleider en de route tot professioneel FloorPlay-specialist bestaan uit een aantal stappen.

De FloorPlay-begeleiders en FloorPlay-specialisten werken in de praktijk doorgaans in verschillende functies. Een FloorPlay-begeleider zal zelf FloorPlay in interactie met een kind toepassen, bijv. als pedagogisch behandelaar in een behandelgroep of als vaktherapeut (bijv. Speltherapeut, psychomotore therapeut). Of in gezinnen ondersteuning bieden als FloorPlay-begeleider door zelf de speelse interactie met het kind aan te gaan. De FloorPlay-begeleider is in staat een goede inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van een kind, rekening houdend met het individueel biologisch profiel, de ontwikkeling op de mijlpalen en hierop in de interactie aan te sluiten met FloorPlay.

Opleidingseisen FloorPlay-begeleider

Een FloorPlay-begeleider die geregistreerd staat op de site van de RINO Amsterdam voldoet aan de volgende opleidingseisen: De FloorPlay begeleider heeft de blended introductiecursus FloorPlay gevolgd, en heeft daarnaast de basisopleiding FloorPlay  afgerond.

Overgangsregeling

Voor alle cursisten die tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2021 de FloorPlay online module, de introductiedag FloorPlay én één of meerdere (DIR) cursussen binnen de ‘huidige stijl’ van de opleiding FloorPlay hebben gevolgd, geldt er een overgangsregeling als zij het certificaat ‘FloorPlay-begeleider’ of ‘FloorPlay-specialist’ willen behalen. Wilt u graag gebruik maken van de overgangsregeling dan kunt u dit formulier invullen en opsturen:

formulier overgangsregeling

Registers FloorPlay

De RINO houdt twee registers bij; het register FloorPlay-begeleider en het register FloorPlay-Specialist.

Register FloorPlay-specialist

De RINO houdt twee registers bij; één van FloorPlay-begeleiders (voorheen register FloorPlay-coach) en één van FloorPlay-specialisten.

In het register FloorPlay-specialist zijn op dit moment al diegenen ingeschreven die de opleidingsroute (zoals die op deze website uitvoerig wordt beschreven) in zijn geheel hebben gevolgd.

Vindbaarheid

De registers kunnen worden benut door ouders en verwijzers die op zoek zijn naar coaches/begeleiders en behandelaars op FloorPlay-gebied.

Wat is het verschil tussen een FloorPlay-begeleider en een FloorPlay-specialist?

Zoals toegelicht onder kopje 'Opleiding tot FloorPlay-begeleider' is de naam FloorPlay-coach aangepast naar FloorPlay-begeleider. Per 1 januari 2021 is ook de naam van het register FloorPlay-coach aangepast naar register FloorPlay-begeleider.

De FloorPlay-begeleiders en FloorPlay-specialisten werken in de praktijk doorgaans in verschillende functies.

Een FloorPlay-begeleider zal vooral zelf FloorPlay in interactie met een kind toepassen, bijv. als pedagogisch behandelaar in een behandelgroep of als vaktherapeut (bijv. Speltherapeut, psychomotore therapeut). Ook kan deze in gezinnen ondersteuning bieden als FloorPlay-begeleider door zelf de speelse interactie met het kind aan te gaan en ouders en andere betrokkenen tips te geven in de interactie met hun kind. De FloorPlay-begeleider is in staat een goede inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van een kind, rekening houdend met het individueel biologisch profiel en de relatie met de ouders/verzorgers en hierop aan te sluiten met FloorPlay.

Een FloorPlay-specialist heeft zich verder verdiept en ontwikkeld in de FloorPlay-methode en kan ook ouders, medewerkers en FloorPlay-begeleiders begeleiden en coachen. De FloorPlay-specialist is opgeleid om een heel FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren; van uitgebreide assesment van het unieke D-I-R profiel en opstellen van het behandelplan, tot het overbrengen van de FloorPlay-methode op ouders en professionals en het praktisch begeleiden/coachen van ouders en eventueel andere betrokkenen.

Register FloorPlay-begeleider

De naam van Het register FloorPlay-coach is per januari 2021 gewijzigd naar: register FloorPlay-begeleider. Deze keuze is gemaakt omdat er veel verwarring ontstond rondom de term ‘coach’, terwijl de FloorPlay-coach in de eerste plaats FloorPlay zelf als therapeut of begeleider toepast in de interactie met een kind en niet gericht is op coaching van ouders in FloorPlay. Dat laatste is voorbehouden aan de functie van FloorPlay-specialist.

Het register FloorPlay-begeleider is vooral ontwikkeld voor die hulpverleners voor wie de route tot FloorPlay specialist te lang of te omvangrijk is, maar die wél prijsstellen op een officiële registratie. Of omdat de werkgever hieraan belang hecht, of omdat men aan de ouders een kwaliteitskeurmerk wil kunnen overleggen.

In het register FloorPlay-begeleider (voorheen FloorPlay-coach) worden al diegenen ingeschreven die de FloorPlay introductie en de basisopleiding FloorPlay hebben gevolgd.  Het register FloorPlay-begeleider is bedoeld voor die hulpverleners die FloorPlay integreren in hun huidige begeleidings-/behandelaanbod (bijv. als vaktherapeut of groepsbegeleider) en de FloorPlay-principes toepassen in de interactie die ze zelf met het kind hebben.

Vindbaarheid
De registers kunnen worden benut door ouders en verwijzers die op zoek zijn naar begeleiders/behandelaars op FloorPlay-gebied.

Wat is het verschil tussen een FloorPlay-begeleider en een FloorPlay-specialist?
De FloorPlay-begeleiders en FloorPlay-specialisten werken in de praktijk doorgaans in verschillende functies.
Een FloorPlay-begeleider zal vooral zelf FloorPlay in interactie met een kind toepassen, bijv. als pedagogisch behandelaar in een behandelgroep of als vaktherapeut (bijv. Speltherapeut, psychomotore therapeut). Ook kan deze in gezinnen ondersteuning bieden als FloorPlay-begeleider door zelf de speelse interactie met het kind aan te gaan en ouders en andere betrokkenen tips te geven in de interactie met hun kind. De FloorPlay-begeleider is in staat een goede inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van een kind, rekening houdend met het individueel biologisch profiel en de relatie met de ouders/verzorgers en hierop aan te sluiten met FloorPlay.

Een FloorPlay-begeleider heeft zich verder verdiept en ontwikkeld in de FloorPlay-methode en kan ook ouders, medewerkers en FloorPlay-begeleiders begeleiden en coachen. De FloorPlay-specialist is opgeleid om een heel FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren; van uitgebreide assesment van het unieke D-I-R profiel en opstellen van het behandelplan, tot het overbrengen van de FloorPlay-methode op ouders en professionals en het praktisch begeleiden/coachen van ouders en eventueel andere betrokkenen.

Cursusaanbod FloorPlay

Bekijk het overzicht van specifieke FloorPlay-cursussen: overzicht FloorPlay cursussen.

 
Ouders: tips en uitleg

FloorPlay is erop gericht als ouder samen met je kind te spelen op allerlei manieren in de dagelijkse situatie, om zo de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

Als ouder heb je als rol de actieve speelkameraad voor je kind te zijn. Je treedt in het voetspoor van je kind en je volgt je kind met het spelen. Op deze manier zie je wat je kind interesseert. Je kunt dit volgen en zo stimuleer je het kind interactie met je te hebben. Soms ben je de opbouwende helper, soms een dwarsligger.

Het spoor van het kind volgen betekent voortbouwen op zijn natuurlijke aanleg en interesses. Bijvoorbeeld: een kind gaat volkomen op in zijn spel met een speelgoedpaardje, hij gaat niet in op je uitnodiging om jouw paardje met zijn paardje te laten praten en begint in de richting van je deur te bewegen. Door bijvoorbeeld de deur met jouw paardje te blokkeren, daag je het kind uit om te onderhandelen met gebaren en/of woorden en zo een communicatie in te zetten.

Enkele algemene adviezen:

  • Laat u leiden door het kind
  • Dring aan op het krijgen van een reactie
  • Leg uw eigen acties niet dwingend op aan het kind
  • Probeer een activiteit altijd zolang mogelijk uit te breiden
  • Onderbreek een activiteit niet zolang die gaande is
  • Leg een accent op de voortgang van het spel
  • Voel uzelf betrokken in de activiteiten
  • Verander een spel niet in een lesje

De RINO organiseert ook een informatiebijeenkomst voor ouders. Deze informatie avond is gratis.

Boek: Als uw kind speciale aandacht nodig heeft

Het boek Als uw kind speciale aandacht nodig heeft is de Nederlandse vertaling van dr. Stanley Greenspans boek The child with special needs, bewerkt door drs. Guy Couturier, drs. Pim Donkersloot, drs. Karin Dun en dr. Pim van der Pol.

U kunt dit boek bestellen via info@rino.nl. Als u uw naam en verzendadres vermeldt, sturen wij u het boek toe, inclusief factuur. De kosten zijn € 20,- plus verzendkosten (ter indicatie: binnen Nederland: € 3,10).

Oorsprong & werkgroep

Het opleidingstraject tot FloorPlay-coach/begeleider en FloorPlay-specialist is een initiatief van RINO amsterdam. De opleiding en workshops worden gegeven door ervaren FloorPlay professionals en kinder- en jeugdspecialisten.

Werkgroep
In 2009 werd een werkgroep opgericht om de FloorPlay-methode (toen nog Floortime-methode) in Nederland meer bekendheid te geven door middel van cursussen, workshops en opleidingstrajecten voor ouders, begeleiders en professionals.

De werkgroep bestond uit:

Om de kwaliteit van FloorPlay te kunnen waarborgen, de methodiek verder te kunnen ontwikkelen en kennis te delen met ouders en professionals, is 27 mei 2019 de Stichting FloorPlay opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Marieke van Dam, Natasja van Kollenburg, Lies Ruiter, Judith Hoevenaars en Claudine Dietz. 

Aanleiding ontwikkeling FloorPlay opleiding

In september 2006 organiseerde de RINO aan meer dan 250 deelnemers het eerste DIR/Floortime-congres by Greenspan & Wieder. Onder anderen Serena Wieder, Ruby Salazar, Sima Gerber en Rosemary White waren bij dit succesvolle congres aanwezig. Het was de eerste keer dat de methode in Europa werd gepresenteerd.

Drie jaar later, op 28, 29 en 30 mei 2009, vond de tweede Floortime Conferentie in Amsterdam plaats. Met meer dan 150 deelnemers was ook deze conferentie een groot succes. Op de conferentie spraken onder meer Rick Solomon, Ruby Salazar, Pim van der Pol, Pim Donkersloot, Karen Dun, Marius de Vos, en Guy Couturier.

Er werden verschillende onderwerpen en aspecten van de DIR/Floortime-methode besproken. Ook waren er workshops waar de vaak inspirerende persoonlijke verhalen van de sprekers werden verteld, en waar professionals, ouders en betrokkenen met elkaar konden praten en vragen konden stellen over hun persoonlijke situatie.

Beide congressen waren de voorlopers van het opleidingstraject tot professioneel Floortimer dat in 2010 bij de RIN plaatsvond, en waarvan in september 2011 de tweede uitvoering van start ging onder de nieuwe naam Professioneel FloorPlayer.

 

     

Resultaten 1-10 van de 18

Verdiepende opleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay specialist

15 Sep 2021 - 20 Jan 2022
(opleiding van 3 cursusdagen en 4 bijeenkomsten online groepssupervisie)
Deze cursus is reeds gestart.

De verdiepende opleiding tot FloorPlay-specialist is gericht op het leren vertalen van de methode naar ouders. Het accent ligt op het leren coachen van ouders in het toepassen van FloorPlay in interactie met hun kind om spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
Inschrijven als belangstellende voor 2022 is mogelijk onder voorbehoud van data. Deze inschrijving biedt geen garantie voor deelname!

Basis opleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay-begeleider

04 Nov 2021 - 08 Apr 2022
(opleiding van 5 cursusdagen en 3 bijeenkomsten online groepssupervisie)
Deze cursus is reeds gestart.

Binnen de basisopleiding FloorPlay leert de hulpverlener het DIR-model praktisch toe te passen en te vertalen naar een FloorPlay begeleidingsplan. Het accent ligt op het zelf toepassen van FloorPlay in interactie met kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
Inschrijven als belangstellende voor 2022 is mogelijk onder voorbehoud van data. Deze inschrijving biedt geen garantie voor deelname!

Verdiepende opleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay specialist

10 Nov 2021 - 11 Mrt 2022
(opleiding van 3 cursusdagen en 4 bijeenkomsten online groepssupervisie)
Deze cursus is reeds gestart.

De verdiepende opleiding tot FloorPlay-specialist is gericht op het leren vertalen van de methode naar ouders. Het accent ligt op het leren coachen van ouders in het toepassen van FloorPlay in interactie met hun kind om spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
Inschrijven als belangstellende voor 2022 is mogelijk onder voorbehoud van data. Deze inschrijving biedt geen garantie voor deelname!

Kindermishandeling en huiselijk geweld (Module A)

Basiscursus: omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld

07 Dec 2021 - 21 Dec 2021
(tweedaagse cursus)

Iedere professional die in het dagelijks werk met ouders en kinderen te maken heeft krijgt vroeg of laat te maken met signalen die wijzen op geweld, misbruik, mishandeling of verwaarlozing in gezinnen.

Is deze Incompany cursus interessant voor uw ziekenhuis? Vraag dan een offerte aan via incompany@rino.nl
(cursus van twee en halve dag)

Deze in-company cursus van 2,5 dag heeft als doel ziekenhuisprofessionals, van verschillende disciplines, te scholen in de Infant Mental Health-visie.

Supervisie FloorPlay begeleider i.o.

kennis en vaardigheden integreren in eigen praktijk

Continue
(3 zittingen van 1 uur)

zelf toepassen

Zal in het najaar 2022 gepland worden (Online of Offline uitvoering is nog niet bekend). Inschrijven als belangstellende is mogelijk.
(3-day workshop)

The WMCI and its two coding schemes can be used with caregivers from pregnancy to any child age.

The AMBIANCE

assessment of atypical caregiver behaviors

Zal in het najaar 2022 gepland worden (Online of Offline uitvoering is nog niet bekend). Inschrijven als belangstellende is mogelijk.
(two-day course)

Research findings show that the role of caregivers as attachment figure may be the most influential role in predicting socio-emotional outcome for children.

Overige startdata
Zal in het najaar 2022 gepland worden (Online of Offline uitvoering is nog niet bekend). Inschrijven als belangstellende is mogelijk.

Modified Interaction Guidance (MIG)

evidence-based intervention for attachment difficulties

Zal in het najaar 2022 gepland worden (Online of Offline uitvoering is nog niet bekend). Inschrijven als belangstellende is mogelijk.
(one-day advanced workshop)

The Modified Interaction Guidance uses the principles of the traditional Interaction Guidance to improve sensitive responsiveness and promote secure attachment, but also focuses on reducing and/or eliminating caregiver ‘atypical’ behaviours associated with disorganized attachment.

Nader te bepalen
(driedaagse cursus)

In deze cursus maak je kennis met een breed referentiekader van waaruit druk en impulsief gedrag begrepen kan worden en behandeld. Je leert problemen van kinderen met druk gedrag en hun ouders begrijpen vanuit een perspectief waarin ook betekenisgeving en relationele ervaringen betrokken worden. Een...

Contact