Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

onderscheid en interventies
tweedaagse cursus

Startdata
- (gestart)
1017.23.01
€ 385,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 27 januari 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 17 februari 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
LV POH-GGZ toegekend 6 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden toegekend 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

40% van het ziekteverzuim hangt samen met stress, overspanning en burn-out door het werk. De POH-GGZ wordt veelvuldig met deze problematiek bij patiënten geconfronteerd.

Met name de term burn-out wordt echter vaak lichtvaardig door patiënten gebruikt. In deze cursus staat het onderscheid en de diagnostiek tussen burn-out en overspanning op de voorgrond. Wat is wat, hoe stel je het vast en wat kun je er aan doen.

doelgroep

POH-GGZ

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers werkstressoren en energiebronnen, burnout en overspanning onderscheiden, met eenvoudige vragenlijsten vaststellen en ze kunnen enkele resultaat gerichte interventies toepassen.

inhoud

in de cursus komen aan bod:

  • algemene kennis over stress, ontwikkeling laatste decennia;
  • relevante begrippen en theoretische modellen stress;
  • professionele richtlijnen overspanning en burn-out;
  • werk gerelateerde stressoren en energiebronnen;
  • verband tussen persoonskenmerken en werkaspecten;
  • relevante vragenlijsten toepassen in het kader van diagnostiek;
  • zelfstandig passende (kortdurende) interventies toepassen;
  • werk gerelateerde stressoren/hulpbronnen herkennen en beïnvloeden;
  • de grenzen van het vakgebied en eigen competenties inschatten;
  • afstemmen en doorverwijzen.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten