Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

onderscheid en interventies
tweedaagse cursus

Startdata
-
1017.22.01
€ 385.00
meer info
Datums
Docenten

David Rebergen is als gz-psycholoog verbonden aan Shared Ambition, gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde psychologische gezondheid.

Accreditaties
POH toegekend 6 punten
V&V toegekend 6 punten
-
1017.23.01
€ 385.00
meer info
Datums
Docenten

David Rebergen is als gz-psycholoog verbonden aan Shared Ambition, gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde psychologische gezondheid.

Accreditaties
POH toegekend 6 punten
V&V toegekend 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

40% van het ziekteverzuim hangt samen met stress, overspanning en burn-out door het werk. De POH-GGZ wordt veelvuldig met deze problematiek bij patiënten geconfronteerd.

Met name de term burn-out wordt echter vaak lichtvaardig door patiënten gebruikt. In deze cursus staat het onderscheid en de diagnostiek tussen burn-out en overspanning op de voorgrond. Wat is wat, hoe stel je het vast en wat kun je er aan doen.

doelgroep

POH-GGZ

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers werkstressoren en energiebronnen, burnout en overspanning onderscheiden, met eenvoudige vragenlijsten vaststellen en ze kunnen enkele resultaat gerichte interventies toepassen.

inhoud

in de cursus komen aan bod:

  • algemene kennis over stress, ontwikkeling laatste decennia;
  • relevante begrippen en theoretische modellen stress;
  • professionele richtlijnen overspanning en burn-out;
  • werk gerelateerde stressoren en energiebronnen;
  • verband tussen persoonskenmerken en werkaspecten;
  • relevante vragenlijsten toepassen in het kader van diagnostiek;
  • zelfstandig passende (kortdurende) interventies toepassen;
  • werk gerelateerde stressoren/hulpbronnen herkennen en beïnvloeden;
  • de grenzen van het vakgebied en eigen competenties inschatten;
  • afstemmen en doorverwijzen.

Deel deze cursus:

Docent

Dhr. D. Rebergen (David)

David Rebergen is als gz-psycholoog verbonden aan Shared Ambition, gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde psychologische gezondheid.

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten