Werkstress, burnout en overspanning

oplossingsgericht coachen

vierdaagse cursus
055.18.05
€ 905,-
Inclusief aanvullende literatuur.
4 donderdagen van 9.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
22 Jan 2019

Over burnout en overspanning bestaat - ook onder behandelaars - veel terminologische verwarring. Vroegtijdige onderkenning, goede diagnostiek en een adequate behandeling van burnout en overspanning verbeteren de prognose. In deze cursus staat het diagnostisch onderscheid en de kortdurende resultaatgerichte aanpak van burnout en overspanning centraal.

doelgroep

Hulpverleners in de (A)GGZ, psychotherapeuten, eerste-lijnpsychologen, gezondheidszorgpsychologen, bedrijfs- en huisartsen, POH’s-GGZ, ARBO-medewerkers, A&O psychologen, (bedrijfs)maatschappelijk werkers, counselors, coaches, HRD-adviseurs.

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers burnout en overspanning diagnostisch onderscheiden en kunnen ze een kortdurende, oplossingsgerichte interventiemethode uitvoeren. Ook zullen ze beschikken over een aantal praktijkgerichte methoden om werkstress aan te pakken.

inhoud

coaching en therapie; overeenkomsten en verschillen
kritische succesfactoren bij gesprekshulpverlening
oplossingsgericht werken
stress, werkstress, burnout en overspanning
slaapstoornissen en slaapverbetering
stressmanagement en vitaliteitsgroei
risicofactoren:hoe raak je burnout? En waardoor overspannen?
signalen: hoe merk je dat iemand opbrandt? En hoe signaleer je dat iemand overspannen raakt?
diagnostiek van burnout en overspanning. Welke vragenlijsten zijn bruikbaar?
interventie in 2 fasen bij overspanning
interventie in 4 fasen bij burnout
samenwerken met de direct leidinggevende en de arbodienst bij werkherstel na burnout

werkwijze

De cursus is gericht op vaardigheidsvergroting. De nadruk ligt op het verwerven van bruikbare interventie methoden voor de hulpverleningspraktijk. De focus is probleem- en niet persoonsgericht. Er wordt gewerkt met demonstraties, interactieve presentaties, groepsgesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten met eigen cliënten.

aan te schaffen literatuur

Anita Roelofs (2017): Nooit meer burnout. Uitgever: S.W.P. B.V - ISBN 9789088507519
Hans Cladder (2010) : Oplossingsgerichte korte psychotherapie. Uitgever: Pearson - ISBN 9789026522307

toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit een essay type eindtoets.

Accreditaties

A&G - NIP herregistratietoegekend44 uren
A&G - NIP registratietoegekend44 uren
A&O - NIP herregistratietoegekend44 uren
A&O - NIP registratietoegekend44 uren
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend36 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend24 punten
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)toegekend24 uren
Registerpleintoegekend6,85 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend36 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. C. Mittendorff (Carlo) - docenten - 1185608158

Carlo Mittendorff is docent, coach, GZ-pycholoog en psychotherapeut.
Mittendorff Coaching

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact