Werkstress, burnout en overspanning

oplossingsgericht coachen

vierdaagse cursus
055.17.04
€ 905,-
Inclusief aanvullende literatuur.
4 dagen van 9.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.30 uur
Inschrijven onder voorbehoud
Overige startdata
02 Nov 2017

Over burnout en overspanning bestaat - ook onder behandelaars - veel terminologische verwarring. Vroegtijdige onderkenning, goede diagnostiek en een adequate behandeling van burnout en overspanning verbeteren de prognose. In deze cursus staat het diagnostisch onderscheid en de kortdurende resultaatgerichte aanpak van burnout en overspanning centraal.

doelgroep

Hulpverleners in de (A)GGZ, psychotherapeuten, eerste-lijnpsychologen, gezondheidszorgpsychologen, bedrijfs- en huisartsen, POH’s-GGZ, ARBO-medewerkers, A&O psychologen, (bedrijfs)maatschappelijk werkers, counselors, coaches, HRD-adviseurs.

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers burnout en overspanning diagnostisch onderscheiden en kunnen ze een kortdurende, oplossingsgerichte interventiemethode uitvoeren. Ook zullen ze beschikken over een aantal praktijkgerichte methoden om werkstress aan te pakken.

inhoud

coaching: oude wijn in nieuwe zakken?;
succesfactoren: wat “helpt” in tweegesprekken?;
oplossingsgericht werken;
stress, werkstress, burnout en overspanning;
slaapstoornissen en slaapverbetering;
stressmanagement;
risicofactoren: waardoor raak je burnout? En waardoor overspannen?;
signalen: hoe merk je dat iemand opbrandt? En hoe signaleer je dat iemand overspannen raakt?;
diagnostiek van burnout en overspanning. Welke vragenlijsten zijn bruikbaar?;
interventie in 2 fasen bij overspanning;
interventie in 4 fasen bij burnout;
samenwerken met de direct leidinggevende en de arbodienst bij werkherstel na burnout.

werkwijze

De cursus is gericht op vaardigheidsvergroting. De nadruk ligt op het verwerven van bruikbare gereedschappen voor de hulpverleningspraktijk. De focus is probleem- en niet persoonsgericht. Er wordt gewerkt met demonstraties, interactieve presentaties, groepsgesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten met eigen cliënten.

aan te schaffen literatuur

Carlo Mittendorff en Marianne van der Pool, 'Ik ben niet meer vooruit te branden...' Over werkstress, burnout en overspannenheid, Boom Amsterdam 2001, ISBN 90 5352 689 7.
Hans Cladder (2010) : Oplossingsgerichte korte psychotherapie. Pearson.

toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit een essay type eindtoets.

Accreditaties

A&G - NIP herregistratietoegekend44 uren
A&G - NIP registratietoegekend44 uren
A&O - NIP herregistratietoegekend44 uren
A&O - NIP registratietoegekend44 uren
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend36 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend24 punten
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)toegekend8 punten
Registerpleintoegekend6,85 punten
Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. C. Mittendorff (Carlo) - docenten - 165359986

Carlo Mittendorff is docent, coach, GZ-pycholoog en psychotherapeut.
Mittendorff Coaching

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact