Werkstress, burnout en overspanning

een resultaatgerichte benadering

vierdaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - 2 | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 055

Interesselijst

Over burnout en overspanning bestaat veel terminologische verwarring. Toch zijn het verschillende begrippen. Met elk hun eigen aanpak. In deze cursus staat het onderscheid en de kortdurende, resultaatgerichte coachende begeleiding bij werkstress, burnout en bij overspanning centraal.

doelgroep

Coaches en counselers.GGZ hulpverleners.Eerste lijns psychologen. Bedrijfsartsen. ARBO-medewerkers, A&O psychologen, (bedrijfs)maatschappelijk werkers, HRD-adviseurs.

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers burnout en overspanning diagnostisch onderscheiden en kunnen ze een kortdurende, oplossingsgerichte interventiemethode uitvoeren. Ook zullen ze beschikken ze over een aantal praktijkgerichte methoden om werkstress aan te pakken.

inhoud

 • Coaching: oude wijn in een nieuwe zak?
 • Succesfactoren: wat “helpt” in tweegesprekken?
 • Oplossingsgericht werken
 • Stress, werkstress, burnout en overspanning;
 • Slaapstoornissen en slaapverbetering
 • Stressmanagement
 • Risicofactoren: waardoor raak je burnout? Waardoor overspannen?
 • Signalen: hoe merk je dat iemand opbrandt? Hoe dat iemand overspannen raakt?
 • Diagnostiek van burnout en overspanning. Welke vragenlijsten zijn bruikbaar?
 • Interventie in 2 fasen bij overspanning.
 • Interventie in 4 fasen bij burnout;
 • Samenwerken met de direct leidinggevende en de arbodienst bij werkherstel na burnout

werkwijze

De cursus is gericht op vaardigheidsvergroting. De nadruk ligt op het verwerven van praktische werkwijzen voor de hulpverleningspraktijk. Het focus is oplossings- en niet persoonsgericht. Er wordt gewerkt met demonstraties, interactieve presentaties, groepsgesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten met eigen cliënten.

Aan te schaffen literatuur

 • Carlo Mittendorff en Marianne van der Pool(2002) 'Ik ben niet meer vooruit te branden...' Over werkstress, burnout en overspannenheid, Boom Amsterdam.
 • Fredrike Bannink (2006): Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Harcourt, Amsterdam.
 • Carlo Mittendorff (2008): Effectief coachen en counselen (in voorbereiding)