Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Werkstress, burnout en overspanning

oplossingsgericht coachen

vierdaagse cursus
055.21.01
€ 905,-

Inclusief aanvullende literatuur.

.
4 dagen van 9.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.30 uur
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
Data worden nader bepaald. Inschrijven is vrijblijvend.

Over burnout en overspanning bestaat - ook onder behandelaars - veel terminologische verwarring. Vroegtijdige onderkenning, goede diagnostiek en een adequate behandeling van burnout en overspanning verbeteren de prognose.

In deze cursus staat het diagnostisch onderscheid en de kortdurende resultaatgerichte aanpak van burnout en overspanning centraal. Aan bod komen praktijkgerichte methoden om werkstress effectief aan te pakken, evenals verschillende risicofactoren en signalen, de kracht van oplossingsgericht werken en de samenwerking met leidinggevenden en de Arbodienst bij werkherstel.

doelgroep

Hulpverleners in de (A)GGZ, psychotherapeuten, eerste-lijnpsychologen, gezondheidszorgpsychologen, bedrijfs- en huisartsen, POH’s-GGZ, ARBO-medewerkers, A&O psychologen, (bedrijfs)maatschappelijk werkers, counselors, coaches, HRD-adviseurs.

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers burnout en overspanning diagnostisch onderscheiden en kunnen ze een kortdurende, oplossingsgerichte interventiemethode uitvoeren. Ook zullen ze beschikken over een aantal praktijkgerichte methoden om werkstress aan te pakken.

inhoud

 • coaching en therapie; overeenkomsten en verschillen
 • kritische succesfactoren bij gesprekshulpverlening
 • oplossingsgericht werken
 • stress, werkstress, burnout en overspanning
 • slaapstoornissen en slaapverbetering
 • stressmanagement en vitaliteitsgroei
 • risicofactoren:hoe raak je burnout? En waardoor overspannen?
 • signalen: hoe merk je dat iemand opbrandt? En hoe signaleer je dat iemand overspannen raakt?
 • diagnostiek van burnout en overspanning. Welke vragenlijsten zijn bruikbaar?
 • interventie in 2 fasen bij overspanning
 • interventie in 4 fasen bij burnout
 • samenwerken met de direct leidinggevende en de arbodienst bij werkherstel na burnout

werkwijze

De cursus is gericht op vaardigheidsvergroting. De nadruk ligt op het verwerven van bruikbare interventie methoden voor de hulpverleningspraktijk. De focus is probleem- en niet persoonsgericht. Er wordt gewerkt met demonstraties, interactieve presentaties, groepsgesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten met eigen cliënten.

aan te schaffen literatuur

 • Anita Roelofs (2017): Nooit meer burnout. Uitgever: S.W.P. B.V - ISBN 9789088507519
 • Hans Cladder (2010) : Oplossingsgerichte korte psychotherapie. Uitgever: Pearson - ISBN 9789026522307

toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit een essay type eindtoets.

Accreditaties

A&G - NIP herregistratietoegekend22 uren
A&G - NIP registratietoegekend22 uren
A&O - NIP herregistratietoegekend22 uren
A&O - NIP registratietoegekend22 uren
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend36 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend24 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend24 punten
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)toegekend24 uren
Register Vaktherapietoegekend36 punten
Registerpleintoegekend34,25 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. C. Mittendorff (Carlo) - docenten - 1813234565

Carlo Mittendorff is docent, coach, GZ-pycholoog en psychotherapeut.
Mittendorff Coaching

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact