Werken met systemen

Startdata
-
334.23.01
€ 295,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 01 februari 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
LV POH-GGZ toegekend 6 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden toegekend 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Als POH krijg je met een uitgebreide populatie van patiënten te maken: jong en oud en alles daartussen. Patiënten in een bepaalde levensfase die allemaal ook onderdeel zijn van een emotioneel relatie-netwerk. Soms zie je deze systemen, stellen of gezinnen, ook fysiek in je spreekkamer; soms zijn systemen erg aanwezig in de presentatie van de klachten van je individuele patiënt.

In deze verdieping willen we met je reflecteren op systemen die je ziet in je spreekkamer, je systemische blik aanscherpen en de aandacht richten op de emotionele dynamiek binnen een systeem. We willen je leren met de bril van de hechtingstheorie te kijken naar patronen die zich voordoen tussen partners en tussen ouders en kinderen. Patronen waarachter emoties schuil gaan die de aanjagers zijn van het onderlinge gedrag. Stellen met relatieproblemen blijken vaak vast te zitten in een patroon waarin ze hun negatieve gevoelens naar elkaar uitleven en oude hechtingswonden ophalen. Deze dynamiek gaat zo snel en is zo ontregelend dat mensen zelf niet in staat zijn hier zicht op te krijgen, een uitweg te vinden en erop te kunnen reflecteren. De therapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie heet EFT en is inmiddels wijd verbreid en onderzocht als meest effectief binnen de systeemtherapie.

doelgroep

POH-GGZ en andere hulpverleners die relatiegesprekken doen.

doelstelling

Na afloop van deze module weten de deelnemers wat EFT therapie is en kunnen ze beter inschatten wat de kern is van de relationele problemen waar je mee te maken krijgt. Men heeft een paar basis-interventies om toe te passen en kan gerichter verwijzen indien nodig naar gespecialiseerde systeemtherapie.

inhoud

  • hechtingstheorie en de principes van de EFT methode;
  • herkennen wat er speelt in de interactie tussen je patiënten;
  • oefenen met contact maken, waarnemen en vragen stellen zodat je praktisch beter toegerust bent om systemen een eerste hulp te bieden.

vervolg

een mooi vervolg op deze cursus is Werken met systemen in verschillende levensfasen.

Dit is een keuzemodule in de opleidingsroute POH-GGZ