Werken met systemen

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 334

Interesselijst

Als POH krijg je met een uitgebreide populatie van patiënten te maken: jong en oud en alles daartussen. Patiënten in een bepaalde levensfase die allemaal ook onderdeel zijn van een emotioneel relatie-netwerk. Soms zie je deze systemen, stellen of gezinnen, ook fysiek in je spreekkamer; soms zijn systemen erg aanwezig in de presentatie van de klachten van je individuele patiënt.

In deze verdieping willen we met je reflecteren op systemen die je ziet in je spreekkamer, je systemische blik aanscherpen en de aandacht richten op de emotionele dynamiek binnen een systeem. We willen je leren met de bril van de hechtingstheorie te kijken naar patronen die zich voordoen tussen partners en tussen ouders en kinderen. Patronen waarachter emoties schuil gaan die de aanjagers zijn van het onderlinge gedrag. Stellen met relatieproblemen blijken vaak vast te zitten in een patroon waarin ze hun negatieve gevoelens naar elkaar uitleven en oude hechtingswonden ophalen. Deze dynamiek gaat zo snel en is zo ontregelend dat mensen zelf niet in staat zijn hier zicht op te krijgen, een uitweg te vinden en erop te kunnen reflecteren. De therapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie heet EFT en is inmiddels wijd verbreid en onderzocht als meest effectief binnen de systeemtherapie.

Doelgroep

POH-GGZ en andere hulpverleners die relatiegesprekken doen.

Inhoud

  • Hechtingstheorie en de principes van de EFT methode;
  • Herkennen wat er speelt in de interactie tussen je patiënten;
  • Oefenen met contact maken, waarnemen en vragen stellen zodat je praktisch beter toegerust bent om systemen een eerste hulp te bieden.

Doelstelling

Na afloop van deze module weten de deelnemers wat EFT therapie is en kunnen ze beter inschatten wat de kern is van de relationele problemen waar je mee te maken krijgt. Men heeft een paar basis-interventies om toe te passen en kan gerichter verwijzen indien nodig naar gespecialiseerde systeemtherapie.

Vervolg

Een mooi vervolg op deze cursus is Werken met systemen in verschillende levensfasen.

Dit is een keuzemodule in de opleidingsroute POH-GGZ

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten