Werken met de DSM-5

toepassing in de eigen werksetting

vierdaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 005

Interesselijst

Het DSM systeem wordt overal in de GGZ toegepast, maar roept bij veel hulpverleners nog steeds drempelvrees op. De logische opbouw van het DSM 5 systeem wordt tijdens deze cursus zichtbaar en hanteerbaar gemaakt aan de hand van eigen casuïstiek.

De hantering van het classificatiesysteem, de indeling in hoofdgroepen (ernstige psychiatrische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen) en veel voorkomende stoornissen komen aan bod.

doelgroep

Hulpverleners werkzaam in GGZ-instellingen, van ambulant tot intramuraal, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, SPV-en maar ook eerstelijns- en basispsychologen e.a.

doelstelling

Na afloop van de cursus is men bekend met de DSM-5 en kan men deze in de eigen werksetting toepassen.

voorkennis

Ervaring in de GGZ hulpverlening.

inhoud

  • hoe wordt het classificatiesysteem gehanteerd?
  • indeling in hoofdgroepen: ernstige psychiatrische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen;
  • veel voorkomende stoornissen: depressies, angststoornissen en psychotische stoornissen;
  • persoonlijkheidsstoornissen, stoornissen bij kinderen, organisch psychiatrische stoornissen.

werkwijze

De bijeenkomsten starten met een theoretische inleiding, volgens de hierboven genoemde indeling. Daarna wordt praktisch geoefend, aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers. Hierna beschikt men over een globale beheersing van de stof. Vervolgens wordt de theorie verder uitgediept en toegespitst, ook met het oog op de werksetting van de deelnemers. Een belangrijk deel van de bijeenkomsten wordt gewijd aan de eigen casuïstiek.

aan te schaffen literatuur

Beknopte overzicht van de criteria van de DSM 5, Uitgeverij Boom, Amsterdam, ISBN 978 90 8953 223 7 (paperback, klein zakformaat)
of
Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM 5, Uitgeverij Boom, Amsterdam, ISBN 978 90 8953 222 0 (576 pag.)
U kunt bestellen via: boompsychologie