Werken in de huisartsenpraktijk (cursus, intervisie & praktijkbegeleiding)

Startmodule opleiding POH GGZ

vierdaagse module
019.19.01
€ 905,-
inclusief lunch.
vierdaagse module POH GGZ inclusief lunch
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Dit is de eerste module van de opleidingsroute POH-GGZ Amsterdam. De module bestaat uit vier dagen. De dagen bestaan uit de volgende drie onderdelen:
1. Cursus over werken in de huisartsenpraktijk en Screening en triage
2. Intervisie
3. Praktijkbegeleiding

1. cursus

A. Werken in de huisartsenpraktijk
Tijdens dit onderdeel krijgen de deelnemers een gedegen basiskennis van het werk in de huisartsenpraktijk als POH-GGZ. De volgende onderwerpen komen aan bod:

versterking eerste lijn – geschiedenis en ontwikkeling functie POH GGZ;
GGZ in de huisartsenpraktijk: rol huisarts en rol POH-GGZ;
de POH GGZ Kind & Jeugd: ouders en kinderen ; wie in de kamer?
methode, methodiek, interventies
sociale kaart, beroepsontwikkeling en - ethiek en de juridische aspecten;
positionering POH GGZ


B. Screening en triage
Tijdens dit onderdeel krijgen de deelnemers inzicht in welke kennis, vaardigheden en competenties ondersteunend zijn om GGZ -triage in de huisartsenpraktijk toe te passen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

de GGZ context;
de intake;
screening;
het systeem, eigen kracht, netwerk en natuurlijke hulpbronnen;
verwijscriteria en verwijshulp;
afspraken verwijzing en informatie-uitwisseling tussen HA/POH GGZ en de GBGGZ en SGGZ;
samenwerking huisarts en POH GGZ; wie doe wat bij de verwijzing?;
de therapeutische werkrelatie bij kortdurende begeleiding/ behandeling.

2. intervisie

Doel van de intervisie is vakmanschap ontwikkelen: het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling door leergericht en verdiepend te reflecteren op praktijksituaties.
In de opleiding POH GGZ spitst dit zich toe op het zich ontwikkelen en eigen maken van uw rol als POH GGZ.
Dit doen we aan de hand van persoonlijke leervragen, gerelateerd aan thema’s uit de POH GGZ praktijk zoals samenwerking. oordeelsvorming, positionering en besluitvorming. Om dit doel te realiseren worden de methode en structuur van de intervisie begeleid door een ervaren intervisor.
Er zal gewerkt worden met de Balint methode, een veel gebruikte methode in de huisartsenpraktijk.
De intervisie vindt plaats aansluitend aan het cursorisch gedeelte van deze module, in groepjes van maximaal 6 deelnemers.
Na afloop kunnen de cursisten zelf hun intervisie organiseren en worden gestimuleerd dit ook te doen.

3. praktijkbegeleiding

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding is het een voorwaarde om een stage/werk (ervarings) plek te hebben in een huisartsenpraktijk.
Om opleiding en praktijk te kunnen integreren is de praktijkbegeleiding op twee momenten georganiseerd, namelijk op de eerste en op de laatste cursusdag.
Er worden tijdens de praktijkbegeleiding leerdoelen geformuleerd en er zijn een aantal praktijkopdrachten.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. A.M. Wigboldus (Anke) - docenten - 631687097

Anke Wigboldus werkt als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ en als aandachtsfunctionaris opleiding en kwaliteit POH GGZ bij Zorggroep Almere. Zij is maatschappelijk werker VO, docent en supervisor, familymediator en systeemtherapeut i.o.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact