Werken in de huisartsenpraktijk (cursus, intervisie & praktijkbegeleiding)

Startmodule opleiding POH GGZ

vierdaagse module POH GGZ inclusief lunch
Startdata
- (gestart)
019.23.01
€ 1.125,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 01 februari 2023 van 09:30 tot 17:00
Woensdag 15 februari 2023 van 09:30 tot 15:15
Woensdag 05 april 2023 van 09:30 tot 17:00
Woensdag 07 juni 2023 van 09:30 tot 17:00
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

 

Dit is de eerste module van de opleidingsroute POH-GGZ Amsterdam. De module bestaat uit vier dagen. De dagen bestaan uit de volgende drie onderdelen:

 1. Cursus over werken in de huisartsenpraktijk en Screening en triage
 2. Intervisie
 3. Praktijkbegeleiding

Deze module is gekoppeld aan de module Psychopathologie en Psychofarmacologie

1. cursus

A. Werken in de huisartsenpraktijk

Tijdens dit onderdeel krijgen de deelnemers een gedegen basiskennis van het werk in de huisartsenpraktijk als POH-GGZ. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • versterking eerste lijn – geschiedenis en ontwikkeling functie POH GGZ;
 • GGZ in de huisartsenpraktijk: rol huisarts en rol POH-GGZ;
 • de POH GGZ Kind & Jeugd: ouders en kinderen ; wie in de kamer?
 • methode, methodiek, interventies
 • sociale kaart, beroepsontwikkeling en - ethiek en de juridische aspecten;
 • positionering POH GGZ

B. Screening en triage

Tijdens dit onderdeel krijgen de deelnemers inzicht in welke kennis, vaardigheden en competenties ondersteunend zijn om GGZ -triage in de huisartsenpraktijk toe te passen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de GGZ context;
 • de intake;
 • screening;
 • het systeem, eigen kracht, netwerk en natuurlijke hulpbronnen;
 • verwijscriteria en verwijshulp;
 • afspraken verwijzing en informatie-uitwisseling tussen HA/POH GGZ en de GBGGZ en SGGZ;
 • samenwerking huisarts en POH GGZ; wie doe wat bij de verwijzing?;
 • de therapeutische werkrelatie bij kortdurende begeleiding/ behandeling.

2. intervisie

Doel van de intervisie is vakmanschap ontwikkelen: het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling door leergericht en verdiepend te reflecteren op praktijksituaties. In de opleiding POH GGZ spitst dit zich toe op het zich ontwikkelen en eigen maken van uw rol als POH GGZ. Dit doen we aan de hand van persoonlijke leervragen, gerelateerd aan thema’s uit de POH GGZ praktijk zoals samenwerking. oordeelsvorming, positionering en besluitvorming. Om dit doel te realiseren worden de methode en structuur van de intervisie begeleid door een ervaren intervisor. Er zal gewerkt worden met de Balint methode, een veel gebruikte methode in de huisartsenpraktijk. De intervisie vindt plaats aansluitend aan het cursorisch gedeelte van deze module, in groepjes van maximaal 6 deelnemers. Na afloop kunnen de cursisten zelf hun intervisie organiseren en worden gestimuleerd dit ook te doen.

De intervisie wordt begeleidt door de docent Anke Wigboldus en Rianne Christ, ook een zeer ervaren POH-GGZ.

3. praktijkbegeleiding

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding is het een voorwaarde om een stage/werk (ervarings) plek te hebben in een huisartsenpraktijk. Om opleiding en praktijk te kunnen integreren is de praktijkbegeleiding op twee momenten georganiseerd, namelijk op de eerste en op de laatste cursusdag. Er worden tijdens de praktijkbegeleiding leerdoelen geformuleerd en er zijn een aantal praktijkopdrachten.

literatuur

Verplicht aan te schaffen literatuur:

 • Handboek POH GGZ, Liesbeth Mok, Harold Wenning, Ietje de Vries. Bohn Stafleu van Loghum, 2016, ISBN 978-90-368-1034-0

Aanbevolen literatuur:

 • Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk, Corrie Baas, Uitg. SWP Amsterdam;
 • Hart voor de GGZ, werken met compassie in een nieuwe GGZ , Remke van Staveren, de Tijdstroom;
 • De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ, dr.Jim van Os;
 • De dokter en de patiënt met psychische problemen, Henriette van der Horst, Jim van Os, Bohn stafleu van Loghum;
 • Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten, Dr. B.Schreuders, Bohn stafleu van Loghum;
 • Zo ben ik nu eenmaal!, Willem van der Does, Scriptum psychologie.