Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Waar bemoei je je mee?!

Een workshop over praten met kinderen en jongeren bij vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik.

eendaagse workshop
1136.21.02
€ 185,-

Inclusief lunch

.
Donderdag van 10:00 tot 16:00 uur

Onderwijslocatie | Offline of online | RINO AMSTERDAM OF ZOOM

Bij vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik is het van groot belang dat professionals en vertrouwenspersonen het aandurven om werkelijk in gesprek te gaan met kinderen en jongeren en de durf hebben om door te vragen. Het in gesprek gaan met kinderen en jongeren over deze onderwerpen is voor hulpverleners vaak lastig. Ze voelen zich niet goed toegerust om het gesprek met mogelijke slachtoffers aan te gaan.
Tijdens deze workshop kunnen de deelnemers oefenen met het in gesprek gaan met kinderen en jongeren en krijgen hierbij veel praktische tips.

doelgroep

orthopedagogen, psychologen, systeemtherapeuten, sociotherapeuten, speltherapeuten, creatief therapeuten, huisartsen, medewerkers zorg-adviesteam , veilig thuis medewerkers, en ook bijna afgestudeerde studenten in bovenstaande vakgebieden die affiniteit hebben met dit onderwerp.

doelstelling

Na afloop van de workshop hebben deelnemers kunnen oefenen met het in gesprek gaan met kinderen en jongeren ( 4-18 ). De workshop biedt veel praktische tips en nieuwe manieren van werkelijk contact maken met kinderen en jongeren in de knel. De eigen positionering van de hulpverlener is daarbij van belang .

Er wordt uitgegaan dat enige basiskennis over de soorten kindermishandeling en kennis van de meldcode aanwezig is.

inhoud

Weerstand? De meeste weerstand komt voort uit angst, iets wat in gevaar komt wanneer je erover gaat praten. Transparantie van de hulpverlener en eigen positionering helpt om dat bespreekbaar te maken;
“ Waar ben je bang voor? “is bij “weerstand” vaak een cruciale vraag;
Tips over praten met kinderen 4-12 en praten met pubers 13-16 en jongeren van 16-18 .
Het belang van goede voorbereiding van het gesprek. Hoe doe je dat;
Wil ik het weten , wil ik het ECHT weten ? Dit speelt b.v. sterk bij bespreekbaar maken van vermoedens van seksueel misbruik;
Omgaan met machteloosheid;
Zelf zichtbaar worden kan essentieel zijn om werkelijk contact te maken met wat er wel of niet aan de hand is;
Het kind/de jongere is de deskundige van zijn wereld;
*Tekeningen als middel tot contact.

werkwijze

in de ochtend inhoudelijk en interactief verkennend aan de slag met bovenstaande onderwerpen. In de middag onderzoeken we met de deelnemers casuïstiek met vermoedens van kindermishandeling . Wat werkt , wat helpt het kind/de jongere om met het verhaal te komen , we doen dit in een sfeer van samen onderzoeken, een soort werkplaats . Feedback wordt vanuit het kind/de jongere gegeven, zo krijg je zicht op wat er in het hoofd van de jongere speelt bij de vragen die gesteld worden. Mocht je niet zo van de rollenspelen zijn , er ligt geen enkele druk op het moeten spelen. Het actief samen onderzoeken wat werkt is sowieso interessant.

Nazomeren

Bekijk het volledige Nazomer aanbod

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. H.H. Hofstede (Harriet) - docenten - 1157193102

Harriet Hofstede is GZ-psycholoog BIG, orthopedagoog en psychotherapeut beeldcommunicatie. Ze is gespecialiseerd op het gebied van behandeling van kinderen en jongeren en hun ouders /opvoeders bij vermoedens van kindermishandeling.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact