Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Vroeg signalering, (proces) diagnostiek en interventie bij (vermoeden van) ASS bij het jonge kind

vroegdiagnostiek van 0 tot 6 jaar

driedaagse ONLINE cursus
151.22.01
€ 765,-

Inclusief literatuur.

.
3 donderdagen online les van 9:00 - 16:00 uur

Online | Onderwijs | ZOOM

De meeste ouders van een kind met een autisme spectrum stoornis geven terugkijkend aan, dat zij al kenmerken zagen in de babytijd. Toch krijgen de meeste kinderen niet eerder een diagnose dan rond schoolleeftijd. Het herkennen van kenmerken van autisme in de peutertijd is van belang omdat dit de behandelmogelijkheden enorm vergroot.

Deze driedaagse cursus heeft als uitgangspunt de JGZ richtlijn ASS uit 2015 en de vroege signalering en screening van ASS met de CoSoS (Communicatieve en Sociale Ontwikkelings Signalen). Er wordt ingegaan op de laatste inzichten met betrekking tot de etiologie en verschijningsvormen van ASS.

Daarnaast is aandacht voor diagnostisch onderzoek: welke onderzoeksinstrumenten kun je inzetten?, hoe is ASS te onderscheiden van bijvoorbeeld sensorische informatieverwerkingsproblemen, ADHD of gehechtheidsproblematiek?, hoe ziet ASS er mogelijk anders uit bij meisjes te opzichte van jongens, bij culturele minderheidsgroepen, bij laag- of hoogbegaafde kinderen? en hoe ga je om met co-morbide problemen?

Tot slot wordt ingegaan op de behandelingsmogelijkheden van ASS. Wat is het effect van ASS op het gezinsfunctioneren, welke methodieken bestaan er om de ouder-kind relatie en het pedagogisch klimaat te optimaliseren? Wat betekent het voor de behandeling als meerdere gezinsleden ASS kenmerken hebben? Wat heeft een kind nodig om te kunnen functioneren op school, en wanneer moet gedacht worden aan speciaal onderwijs? Hoe kun je omgaan met bijkomende problemen zoals slaap-, zindelijkheids- en/of eetproblematiek?

diagnostiek en behandeling

Daarnaast is aandacht voor diagnostisch onderzoek:
Welke onderzoeksinstrumenten kun je inzetten?
Hoe is ASS te onderscheiden van bijvoorbeeld sensorische informatieverwerkingsproblemen, ADHD of gehechtheidsproblematiek?,
Hoe ziet ASS er mogelijk anders uit bij meisjes te opzichte van jongens, bij culturele minderheidsgroepen, bij laag- of hoogbegaafde kinderen?
Hhoe ga je om met co-morbide problemen?

Tot slot wordt ingegaan op de behandelingsmogelijkheden van ASS.
Wat is het effect van ASS op het gezinsfunctioneren?
Welke methodieken bestaan er om de ouder-kind relatie en het pedagogisch klimaat te optimaliseren?
Wat betekent het voor de behandeling als meerdere gezinsleden ASS kenmerken hebben?
Wat heeft een kind nodig om te kunnen functioneren op school, en wanneer moet gedacht worden aan speciaal onderwijs?
*Hoe kun je omgaan met bijkomende problemen zoals slaap-, zindelijkheids- en/of eetproblematiek?

doelgroep

Professionals werkzaam met jonge kinderen in de nulde of eerstelijn; bv. jeugdartsen, -verpleegkundigen, buurt of wijkteammedewerkers, basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, kinderdagverblijfmedewerkers.

doelstelling

Kennis:
Wat is autisme, wat zijn (vroege) kenmerken?
Wat is de invloed van ASS op de ontwikkeling van het kind en op de ontwikkeling van ouderschap?
Welke diagnostische instrumenten kunnen worden ingezet?
Welke behandelmethodieken bestaan en hoe indiceer je de best passende interventie?

Vaardigheden:
Signaleren van red flags in de ontwikkeling van het kind
Screenen met de CoSoS
Leren afnemen van ontwikkelings- en speciële anamnese
Observeren mijlpalen sociaal-communicatieve ontwikkeling
Interpretatie en integratie van onderzoeksgegevens
Adviseren naar / gespreksvoering met ouders
*Technieken om de ontwikkeling van spel, contact en communicatie te stimuleren

werkwijze

3 bijeenkomsten van 6 uur en daarnaast leren via de digitale leeromgeving van de RINO, theoretische inleidingen, videoanalyses, besprekingen van casuïstiek, ingebracht door de cursisten, en literatuurstudie. Daarnaast deelname aan het discussieplatform op mijn.rino.nl, ook na het afsluiten van de cursus.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend18 uren
diagnostiek 10 uren
behandeling 4 uren
overig 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 uren
diagnostiek 10 uren
behandeling 4 uren
overig 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. dr. C. Dietz (Claudine) - docenten - 735532669

Claudine Dietz is Klinisch Psycholoog BIG.

Lees verder

Mieke van Andel is jeugdarts en zij is werkzaam bij het Centrum jonge kind van Karakter kinder-en jeugdpsychiatrie.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact