Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Verdiepende opleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay specialist

opleiding van 3 cursusdagen en 4 bijeenkomsten online groepssupervisie
1172.22.03
Inschrijving voor de wachtlijst
€ 1.280,-

inclusief lunch

.
Er is momenteel een wachtlijst voor deze cursus. Deze inschrijving heeft daarom eerst geen kosten en geen verplichtingen voor beide partijen, aangezien er nog geen zekerheid is wanneer je deel kan nemen. Je staat na inschrijving op de wachtlijst voor deze cursus en zodra er een plek voor je beschikbaar is zullen wij je hier over berichten en heb je de mogelijkheid om je definitief in te schrijven.

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Overige startdata
18 Mei 2022
21 Sep 2022

FloorPlay is een op interactie- en ontwikkeling gerichte behandelmethodiek voor jonge kinderen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt. De doelgroep van FloorPlay is breed, alle jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen of een bedreigde ontwikkeling, bijvoorbeeld samenhangend met een autisme spectrum stoornis, taalontwikkelingsstoornis of bredere ontwikkelingsproblematiek, kunnen profiteren van deze behandeling.

FloorPlay biedt daarnaast een ontwikkelingsgericht denkkader en gemeenschappelijke taal om transdisciplinair te werken en ingangen voor eventueel nadere diagnostiek en behandeling in kaart te brengen. Het DIR-model dat aan de basis ligt van elke behandeling kan helpen om informatie te ordenen en de focus van behandeling duidelijk te krijgen.
De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cli├źnten.

Na de Introductiecursus FloorPlay en de basisopleiding FloorPlay waarin men leert zelf FloorPlay als behandelmethodiek toe te passen in individuele begeleiding van kinderen, kan de verdiepende opleiding tot FloorPlay-specialist gevolgd worden. De verdiepende opleiding tot FloorPlay-specialist is gericht op het leren vertalen van de methode naar ouders. Het accent ligt op het leren coachen van ouders in het toepassen van FloorPlay in interactie met hun kind om spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren.

doelgroep

Professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers.

Er is een vooropleiding op minimaal HBO- of WO-niveau vereist.

De FloorPlay introductie: online module, de FloorPlay introductiedag en de Basisopleiding FloorPlay moeten afgerond zijn voordat men met de Verdiepende opleiding FloorPlay start.

opbouw opleiding

onderdeel 1. In 3 aaneengesloten dagen ligt het accent op het verdergaand eigen maken van de methodiek FloorPlay: van het in kaart brengen van het DIR profiel (onder meer m.b.v. de FEAS en Learning Tree) tot het opstellen van een behandelplan en coaching van ouders. Theoretische verdieping vindt plaats m.b.t. inzicht in ouderschap bij een kind dat zich minder vanzelfsprekend ontwikkelt; wat is het effect op het ouderschap en hoe zijn eventuele kwetsbaarheden in ouderschap te herkennen. Er wordt praktisch geoefend met diverse manieren van coaching. Tot slot is er aandacht voor de implementatie van de FloorPlay methodiek binnen de eigen werksetting.

onderdeel 2: in 4 groepssupervisie bijeenkomsten wordt kennis en praktijk geïntegreerd. Van de cursist wordt verwacht dat zij/hij elke bijeenkomst een casus kan inbrengen (minimaal 1 keer een nieuwe casus en minimaal 1 keer een lopende casus zodat zicht wordt verkregen op het behandelproces). De cursist brengt persoonlijke doelen in t.a.v. de coaching en reflecteert hierop binnen de supervisie.

onderdeel 3: in een afsluitende toets reflecteert de cursist op haar/zijn functioneren als FloorPlay- specialist en komt hierbij terug op eerder gestelde doelen.

aan te schaffen literatuur

FloorPlay-een praktisch handboek, drs. Natasja van Kollenburg, drs. Judith Hoevenaars en dr. Claudine Dietz, uitgave van Stichting FloorPlay, 2021. Dit boek is hier te bestellen: Handboek FloorPlay

registratie FloorPlay specialist

Na afronding van de introductie FloorPlay, de basisopleiding en de verdiepende opleiding, kan men zich registreren als FloorPlay specialist.

register FloorPlay specialist

Accreditaties

A&G - NIP herregistratiein aanvraag punten
K&J - NIP herregistratietoegekend32 punten
K&J NIPtoegekend41 punten
diagnostiek 22 punten
behandeling 10 punten
literatuurstudie 9 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendenin aanvraag
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag punten
Stichting ADAP (logopedisten)toegekend40 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdin aanvraag

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 1210076421

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder
Mw. dr. C. Dietz (Claudine) - docenten - 2096744973

Claudine Dietz is Klinisch Psycholoog BIG.

Lees verder
Mw. drs. J. Hoevenaars (Judith) - docenten - 595773218

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact