Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Verdiepende opleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay specialist

opleiding van 3 cursusdagen en 4 bijeenkomsten online groepssupervisie
1172.22.01
Inschrijven als belangstellende voor 2022 is mogelijk onder voorbehoud van data. Deze inschrijving biedt geen garantie voor deelname!
€ 1.280,-

inclusief lunch

.

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

FloorPlay is een op interactie- en ontwikkeling gerichte behandelmethodiek voor jonge kinderen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt. De doelgroep van FloorPlay is breed, alle jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen of een bedreigde ontwikkeling, bijvoorbeeld samenhangend met een autisme spectrum stoornis, taalontwikkelingsstoornis of bredere ontwikkelingsproblematiek, kunnen profiteren van deze behandeling.

FloorPlay biedt daarnaast een ontwikkelingsgericht denkkader en gemeenschappelijke taal om transdisciplinair te werken en ingangen voor eventueel nadere diagnostiek en behandeling in kaart te brengen. Het DIR-model dat aan de basis ligt van elke behandeling kan helpen om informatie te ordenen en de focus van behandeling duidelijk te krijgen.
De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cli├źnten.

Na de Introductiecursus FloorPlay en de basisopleiding FloorPlay waarin men leert zelf FloorPlay als behandelmethodiek toe te passen in individuele begeleiding van kinderen, kan de verdiepende opleiding tot FloorPlay-specialist gevolgd worden. De verdiepende opleiding tot FloorPlay-specialist is gericht op het leren vertalen van de methode naar ouders. Het accent ligt op het leren coachen van ouders in het toepassen van FloorPlay in interactie met hun kind om spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren.

doelgroep

Professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers.

Er is een vooropleiding op minimaal HBO- of WO-niveau vereist.

De FloorPlay introductie: online module, de FloorPlay introductiedag en de Basisopleiding FloorPlay moeten afgerond zijn voordat men met de Verdiepende opleiding FloorPlay start.

opbouw opleiding

onderdeel 1: in 3 aaneengesloten dagen leert de cursist de FEAS te hanteren. Zij/hij krijgt inzicht in ouderschap bij een kind dat zich minder vanzelfsprekend ontwikkelt; wat is het effect op het ouderschap en hoe zijn eventuele kwetsbaarheden in ouderschap te herkennen. Er wordt praktisch geoefend met diverse manieren van coaching. Tot slot is aandacht voor de implementatie van de FloorPlay methodiek binnen de eigen werksetting.

onderdeel 2: in 4 groepssupervisie bijeenkomsten wordt kennis en praktijk geïntegreerd. Van de cursist wordt verwacht dat zij/hij elke bijeenkomst een casus kan inbrengen (minimaal 1 keer een nieuwe casus en minimaal 1 keer een lopende casus zodat zicht wordt verkregen op het behandelproces). De cursist brengt persoonlijke doelen in t.a.v. de coaching en reflecteert hierop binnen de supervisie.

onderdeel 3: in een afsluitende toets reflecteert de cursist op haar/zijn functioneren als FloorPlay- specialist en komt hierbij terug op eerder gestelde doelen.

aan te schaffen literatuur

Het handboek FloorPlay moet nog uitgebracht worden. Informatie volgt later.

registratie FloorPlay specialist

Na afronding van de introductie FloorPlay, de basisopleiding en de verdiepende opleiding, kan men zich registreren als FloorPlay specialist.

register FloorPlay specialist

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 894808543

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder
Mw. dr. C. Dietz (Claudine) - docenten - 750711790

Claudine Dietz is Klinisch Psycholoog BIG.

Lees verder
Mw. drs. J. Hoevenaars (Judith) - docenten - 1471055999

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact