De vele gezichten van ADHD

bij kinderen en adolescenten

driedaagse cursus
410.19.01
€ 685,-

Inclusief lunch

.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

ADHD is in Nederland en andere Westerse landen een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij kinderen. Volgens de DSM-5 zijn de kernsymptomen hyperactiviteit, impulsiviteit en aandachts- en concentratiestoornissen. Het blijkt dat uit onderzoek en uit de praktijk dat er vele verschillende uitingsvormen zijn.
Hierdoor is er sprake van een “complexe” stoornis die de laatste jaren in veel onderzoeken en studies onder de loep is genomen.
Daarom is bekendheid met de wijze waarop ADHD zich ontwikkelt en welke samenhangende stoornissen mede van invloed zijn op het functioneren van Kinderen en Jeugdigen van belang voor de in de praktijk werkenden met deze doelgroep.

doelgroep

Deze nascholingscursus is bedoeld voor Eerstelijnspsychologen (NIP), Orthopedagogen Generalist (NVO), Klinisch Psychologen (BIG), GZ-psychologen en Kinder- en Jeugdpsycholoog (Specialist) (NIP) werkend in de geestelijke gezondheidszorg, op scholen en zij die deze groep kinderen en jeugdigen diagnosticeren en behandelen.
Het is een cursus die enige voorkennis en ervaring vraagt ten aanzien van een van de doelgroepen. Tevens is het noodzakelijk dat de cursist werkzaam is in de praktijk, omdat er ook casuïstiek uit de eigen praktijk meegenomen dient te worden.

doelstelling

Na afloop van deze cursus:

 • heeft u kennis van het wetenschappelijk theoretisch kader van de laatste 10 jaar, ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen;
 • weet u op welke wijzen hulp geboden kan worden aan de kinderen, ouders en verzorgden;
 • bent u bekend met verschillende testmogelijkheden en diverse behandelingen;
 • heeft u kennis van aspecten/effecten die binnen de diagnostiek en behandeling naar voren kunnen komen.

inhoud

 • De veranderingen van DSM-IV-TR naar DSM-5;
 • Welke laatste ontwikkelingen zijn te zien in de literatuur en in de praktijk;
 • De wijze waarop ADHD-beelden veranderen tussen 0-23 jaar;
 • Op welke wijze en met welke middelen kan diagnostiek uitgevoerd worden (recente ontwikkelingen passend bij de leeftijd van het kind/jeugdige;
 • Welke behandelingen zijn er mogelijk (actuele stand van zaken);
 • Uitingen van ADHD bij jongens en meisjes/ mannen en vrouwen en wat dit inhoudt voor diagnostiek en behandeling;
 • ADHD die in het grensvlak van de Geestelijke gezondheidszorgen forensische psychiatrie naar voren komt. Zowel het diagnostisch proces van het behandelingstraject laat overeenkomsten maar ook kenmerkende verschillen zien;
 • De rol van de executieve functies in het functioneren met ADHD;
 • Welke rol kan medicatie hebben in het behandeltraject aan kinderen en jeugdigen;
 • De rol van psycho-educatie.

literatuur

Aan te schaffen/te lenen literatuur:

 • J. Buitelaar, Handboek ADHD en comorbide stoornissen, 2016.

opzet van de cursus

dag 1 * Kijk op ADHD, achtergronden;

 • Visie op ADHD DSM-IV-TR en DSM-5 in huidig theoretisch kader;
 • Welke diagnostiek, diagnostische middelen te gebruiken zijn (bijvoorbeeld hoe inventariseren? Gebruik maken van hypothesen?);
 • Welke ontwikkelingslijnen kent ADHD tussen 0-23 jaar?

dag 2 * Welke comorbiditeiten worden in de praktijk het meest gezien?

 • Welke testmaterialen kunnen worden gebruikt? Welke materialen worden geadviseerd?
 • Diagnostiek jongens-meisjes/ mannen–vrouwen?
 • Op welke zaken moet je bij de diagnostiek vooral letten?
 • Welke overeenkomsten en verschillen zijn er binnen de diagnostiek in de GGZ en de forensische diagnostiek?
 • Hoe kunnen diagnostische gegevens worden geïnterpreteerd?
 • Diagnose ADHD inventariseren, verzamelen, strikt volgen van de criteria DSM?

dag 3 * Welke behandelingsprogramma’s zijn er zo al op dit moment?

 • Hoe kan je behandeling opzetten. Moet dat individueel of moet dat juist in een groep plaatsvinden?
 • Hoe kun je behandeling vormgeven naar de thuissituatie /gezinssituatie?
 • Welke bijdrage kan medicatie aan de behandeling geven? Wat zijn recente ontwikkelingen?

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend6 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend18 punten
K&J NIPtoegekend18 punten
behandeling 6 punten
diagnostiek 12 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 punten
behandeling 6 punten
diagnostiek 12 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M.A. Broekhuizen- Holtes (Mieke) - docenten - 2099157323

Mieke Broekhuizen-Holtes is klinisch psycholoog, GZ psycholoog, Orthopedagoog en kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP. Ook is zij supervisor BAPD (NIP).

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact