Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Traumatische ervaringen in de kindertijd en ouderschap: lange termijn gevolgen voorkomen. (Module B2)

Verdiepingscursus

tweedaagse cursus
1068.21.01
€ 465,-

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De cursus focust op de vraag hoe professionals kunnen bijdragen aan de natuurlijke veerkracht en het handelingsperspectief van ouders, die ‘belast’ zijn door eigen traumatische jeugdervaringen of die in stressvolle omstandigheden hun kinderen grootbrengen. Denk bijvoorbeeld aan chronische stress bij ouders vanwege armoede/schulden, vanwege relatieproblematiek/echtscheiding, door psychi(atri)sche problematiek of verslaving van een ouder. Tijdens de cursus krijg je inzichten aangereikt uit o.a. de ouderschapstheorie en traumasensitief werken die belangrijk zijn in het contact met ouders en kinderen. Dit om te helpen voorkómen dat de stress in gezinnen cumuleert waardoor kinderen schade oplopen als gevolg van toxische stress of trauma.

Doelgroep, voorwaarden en korting

Korting op de gehele serie
De Basiscursus is de 1e module van serie van 3: Module A, Module B1 en Module B2. Module B1 en B2 kunnen enkel na het volgen van module A gevolgd worden.

Volgt u na Module A, module B1 en B2 (in willekeurige volgorde), dan ontvangt u een korting van € 50,- op de cursusprijs van de laatst gevolgde module.

Doelstelling

Na het volgen van deze verdiepingscursus:

 • Kun je gebruik maken van belangrijke inzichten uit de ouderschapstheorie en psychologie van ouderschap.
 • Ben je in staat om te denken ‘in buffers’: factoren die bijdragen aan de groei of stagnatie van het ouderschap.
 • Weet je wat de impact is van (informele) steunfiguren voor ouders, die te kampen hebben met structurele stressoren of kwetsbare omstandigheden bij het vervullen van hun ouderrol.
 • Weet je wat het belang is van (informele) steunfiguren voor kinderen die in onveilige en (potentieel) traumatische situaties opgroeien, en kun je zelf steun bieden.
 • Heb je inzicht in het belang van traumasensitief werken en kun je de basisprincipes toepassen in je eigen werkpraktijk met ouders en kinderen.

Inhoud

Kennis over ouderschap, enkele basisconcepten en begrippen uit de ouderschapstheorie:

 • Wat ouders tot ouders maakt: hoe (h)erken je ouders in hun ouderschap?
 • Ouderschapsgroei: wat weten we over de psychologie van ouderschap over de ontwikkeling die ouders doormaken?
 • Denken in ‘buffers’: hoe kun je het buffermodel inzetten bij begeleiding en hulp aan ouders?
 • Het ouderperspectief en het kindperspectief: hoe blijf je deze zien als twee kanten van één medaille?

Gebruikmaken van inzichten over ouderschap, trauma en chronische stress:

 • Chronische stress en/of (over)belastende omstandigheden voor ouderschap: wat doet (chronische) stress met de ouderlijke werkvloer, en welke factoren zijn beschermend?
 • Eigen traumatische jeugdervaringen van ouders: wat weten we over de impact en hoe maak je dit bespreekbaar met (aanstaande) ouders?
 • Intergenerationele patronen van geweld en verwaarlozing: hoe kijk je door de traumabril naar (ontsporend) ouderschap?
 • Als het thuis misgaat: wat kunnen we leren van de ervaringen van ouders?

Lange termijn gevolgen van kindermishandeling en de intergenerationele cirkel helpen doorbreken:

 • Ouderschap versterken waar dat nodig is: wat kun je doen?
 • Preventief en oudergericht werken: basistips en tools.
 • Traumasensitief werken met ouders: hoe doe je dat?
 • Steun bieden en veerkracht versterken (resilience): wat is de meerwaarde?

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Presentatie van kennis en inzichten uit wetenschap en praktijk wordt afgewisseld met interactieve opdrachten, het bekijken van filmfragmenten en het gezamenlijk bespreken van casuïstiek. Er zal ook ruimte zijn voor de cursisten om eigen casuïstiek, dilemma’s en vragen uit de werkpraktijk in te brengen.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend6 punten
K&J NIPtoegekend3 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend3 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend
Contact