Train de trainer sociale vaardigheden

in behandelsetting en in onderwijssituatie

vierdaagse cursus
Startdata
- (gestart)
543.24.01
€ 1.050,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 29 januari 2024 van 10:00 tot 17:00
Maandag 12 februari 2024 van 10:00 tot 17:00
Maandag 04 maart 2024 van 10:00 tot 17:00
Maandag 18 maart 2024 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 24 punten
behandeling 20 punten
diagnostiek 4 punten
extra literatuur 2 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 24 punten
behandeling 20 punten
diagnostiek 4 punten
extra literatuur 2 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Kinderen met problemen in de omgang met andere kinderen, die bijvoorbeeld gepest worden, veel ruzie hebben of zich buitengesloten voelen, kunnen soms baat hebben bij een training sociale vaardigheden (SOVA). Hoe zet je zo'n training op, welke kinderen kunnen er wel en welke niet van profiteren, hoe omzeil je de klippen en valkuilen? De cursus is zowel binnen de leefgroep als in onderwijssituaties toe te passen.

Aan het eind van deze cursus tot SOVA trainer is men in staat binnen de eigen werkomgeving sociale vaardigheidstrainingen te geven aan groepen kinderen van 6 tot 18 jaar en jongvolwassenen met LVB tot 23 jaar.. 

Doelgroep

De opleiding tot trainer sociale vaardigheden is geschikt voor POH-GGZ, Leefgroepwerkers, sociotherapeuten, (GZ) psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, SPV’ers werkzaam in de jeugdhulpverlening en docenten en begeleiders uit het (speciaal) onderwijs.

Enige voorkennis voor het volgen van de opleiding tot coach sociale vaardigheden is vereist. Denk bijvoorbeeld aan een afgeronde opleiding en ervaring gericht op het werken met (groepen) kinderen en/of jongeren binnen onderwijs, jeugdhulpverlening/geestelijke gezondheidszorg. 

Doelstelling

Na afloop van de sociale vaardigheidstraining opleiding wordt men in staat geacht een sociale vaardigheidstraining op maat te ontwikkelen en te kunnen geven aan groepen kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en jongvolwassenen met LVB tot 23 jaar. Toepassing is mogelijk in zowel klinische- als ambulante behandelsettings als binnen het onderwijs.

Inhoud

De opleiding tot trainer sociale vaardigheden duurt 4 dagen. Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • kennis van theoretische achtergrond waarop de trainingen zijn gebaseerd
  • kennis van verschillende modellen van sociaal vaardigheidstrainingen
  • herkennen van sociaal vaardigheidstekorten
  • komen tot een goede indicatiestelling en vaststelling van doelen
  • het opzetten en aanbieden van een sociaal vaardigheidstraining gericht op de eigen doelgroep en werksetting
  • vaardigheden als het geven van feedback, modelling en shaping
  • het vormgeven en begeleiden van een rollenspel
  • omgaan met de groep; groepsprocessen herkennen en hanteren
  • voorwaarden om een groep te starten, evenals valkuilen
  • generalisatie van het geleerde; rol van ouders, leerkrachten enz

Werkwijze

De cursus is zowel theoretisch als praktisch maar het accent zal liggen op het ontwikkelen van trainingsvaardigheden bij de cursisten, voornamelijk via oefening en rollenspel. Er worden huiswerkopdrachten gegeven en eigen casuïstiek vormt eveneens een uitgangspunt. Aan het einde van de cursus wordt een eigen presentatie van een training gevraagd en een eindverslag. Deze opdrachten vormen de toetsing.

SOVA trainer worden?

RINO amsterdam biedt een opleiding tot trainer sociale vaardigheden. Als er een cursusdag gepland staat, kun je je hiervoor direct aanmelden. Wanneer dit niet het geval is, kun je je inschrijven op de interesselijst. Je ontvangt dan automatisch bericht als de cursus opnieuw wordt ingepland.