Tekenanalyse 1

trauma bij volwassenen en kinderen

leergang in achttien dagen
352.17.01

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

€ 2.850,-
exclusief lunches
15 dagen van 9.30 - 17.00 uur, met als startdatum 17 januari 2017. U kunt uw interesse kenbaar maken door in te schrijven voor deze cursus.

Gebruikmaken van tekeningen in de therapie kan zeer zinvol zijn. Zeker bij cliënten met onverwerkte traumatische ervaringen of posttraumatische stress stoornis (PTSS) en cliënten die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag in hun jeugd (op emotioneel, fysiek of seksueel niveau), worden veel resultaten behaald.

Tekeningen als analytisch materiaal inzetten in een behandeling heeft als doel dat de cliënt een nieuw productief werkmodel opbouwt naast het oude, vaak destructieve innerlijke model. De nieuwe manier om naar zichzelf en de wereld te kijken, opent perspectieven voor een vrijer en bevredigender leef- en werk situatie.

In deze leergang krijgt men inzicht in deze diagnostisch - projectieve techniek. In de tekeningen komt onbewust naar voren wat niet gezegd of gedacht mag worden. De deelnemers leren aandachtspunten in een tekening herkennen, deze in iemands levensgeschiedenis te plaatsen en op zoek te gaan naar de oorzaak van symptomen en interventiemogelijkheden. Hoe kan men een tekening in dialoog met de cliënt analyseren? En wanneer is dit wel of juist niet gewenst?


Deze leergang toont hoe de tekening een brug slaat tussen de manifeste tekening en de latente betekenis: het onderscheid tussen het secundaire verhaal met een zekere logische coherentie en het primaire verhaal met het onbewuste, ongebonden lustprincipe (lapsus, dromen en grappen). En toont het belang van de invallen en associaties van de cliënt die de tekening zijn specifieke betekenis geven. Eveneens komen in de tekenanalyse de begrippen ‘’verdichting’’: wanneer personen of zaken worden samengevoegd in één situatie en ‘’verschuiving’’ naar voren: als het emotionele accent niet op het conflictueuze punt zelf maar elders wordt geplaatst.

De module wordt gegeven vanuit een psychodynamisch en psychoanalytisch referentiekader. De theorie wordt afgewisseld met het maken van tekeningen, rollenspelen en pp presentaties. Tekeningen van cliënten uit eigen praktijk kunnen worden ingebracht. Ook maken de deelnemers zelf tekeningen die vervolgens geanalyseerd en in rollenspelen geoefend worden. Techniek: papier, potlood, kleurpotloden (esthetische criteria zijn niet aan de orde).


doelgroep

De leergang is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychiaters en beeldend therapeuten die werken met volwassenen en kinderen met grensoverschrijdingen en trauma's.

toetsing

Twee verslagen van een behandeling, praktijksessie o.l.v. een supervisor en take - home tentamen.

data en programma

De eerstvolgende module start in het voorjaar van 2017 en wordt gegeven in samenwerkingsverband met het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede (PPCH). Dit is de eerste module van de leergang Tekenanalyse: de drie hierop volgende modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.

docenten

Behalve de hoofddocent, Wanda Dondorp, zullen er voor verschillende onderdelen gastdocenten langskomen.

accreditaties

Accreditatieaanvragen voert het PPCH uit op verzoek van cursisten van de module. De volgende accreditaties zijn in de afgelopen twee jaar toegekend;

Register Vaktherapie
Bij- en nascholing - 75 punten
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
herregistratie - 100 punten
behandeling - 55 punten
diagnostiek - 33 punten
overig taken - 17 punten

NIP Eerstelijnspsychologen
Herregistratie – 162 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. W.D. Dondorp (Wanda) - docenten - 308337246

Wanda Dondorp is GZ-psycholoog, onderwijskundig pedagoog, docent tekenen en Analytisch Teken Therapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact