Systemische interventies bij een (complexe) scheiding

High Conflict Cases

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Als professional kan je te maken krijgen met complexe scheidingen
Het aantal systemen waarin het conflict steeds hoog oploopt neemt toe. Relatiebeëindiging/complexe scheidingen vragen veel aandacht en door de indringendheid ervan komt de professional in de knel. Heftige cases vragen een andere benadering om te komen tot vruchtbare stappen. Maar vaak spelen behalve psychologische implicaties ook juridische en zakelijke aspecten een rol waardoor een multidisciplinair perspectief noodzakelijk is. Zeker ook omdat in geëscaleerde conflicten civiele procedures lopen en tegelijkertijd sprake is van een veiligheidsmelding of een aangifte tegen een van de ouders.

De professional komt vaak in beeld op het moment dat de strijd tussen ouders al fors is en soms zeer geëscaleerd. Maar hoe kan in een beginstadium de juiste interventie worden toegepast op welk terrein dan ook. Een interventie van de scheidingsprofessional is onontbeerlijk als een of meerdere onderstaande componenten van toepassing zijn. Dan is de inbreng van een neutrale derde noodzakelijk:

 • Ouders kunnen niet meer constructief met elkaar communiceren.
 • Elk contact tussen ouders loopt uit op spanning en harde woorden.
 • Besluiten nemen aangaande de kinderen lukt de ouders niet.
 • De onderlinge strijd van ouders wordt steeds erger.
 • De ontwikkeling van het kind is in het geding.
 • De kinderen zitten klem tussen ouders.
 • Het kind raakt los van één van zijn ouders.

In deze basiscursus wordt u ingevoerd in nieuwe mogelijkheden voor effectief handelen bij scheidingsgerichte zorg. Hierbij wordt een verbinding gemaakt tussen zorg en recht waardoor parallelle processen worden voorkomen.

doelgroep

kinderpsychiater, psycholoog, orthopedagoog, systeemtherapeut, buurtteammedewerker, POH-GGZ, mediator, gezinsvoogd, familierechtadvocaat, rechters

doelstelling

Tijdens deze 2-daagse basiscursus verwerft u inzicht in high conflict cases waar de domeinen van zorg en recht elkaar tegenkomen en elkaar kunnen tegenwerken of juist ondersteunen. Deze kennis en inzichten helpen u bij de vraag hoe te interveniëren als de spanning maximaal is en de ontreddering het allergrootst? En niet alleen de ontreddering van cliënten, ook de professional is vaak de wanhoop nabij.

inhoud

 • risicotaxatie instrument waarbij gewerkt wordt met de scheidingsthema’s binnen zorg en recht;
 • analyse van het conflict, de communicatie en de gedragingen;
 • Ex - relatie versus ouderlijke conflicten;
 • de positie en de ontwikkeling van kinderen;
 • ouderrol na scheiding;
 • samenwerken met professionals uit andere domeinen;
 • het kunnen begrijpen van de ‘pijn’ vanuit het hechtingsperspectief;
 • effectieve interventies om te de-escaleren;
 • inzicht in de overlap van de twee domeinen (zorg en recht) en de betekenis hiervan in casuïstiek;
 • leren doen in het ‘hier en nu’! Door rollenspellen leren inzetten van de de-escalerende en verbindende interventies;
 • integreren van casus informatie en het geleerde. Bewust verbinden van kennis/inzichten met de eigen praktijk;
 • waar ligt mijn grens, bezien vanuit de eigen taakopvatting en hoe ga ik om met grensoverschrijdende uitnodigingen in ‘high conflict cases’;
 • hoe blijf ik zelf ‘heel’ als professional en als mens.

werkwijze

De basiscursus is behalve op kennis gericht op de praktijk; hoe kan ik het morgen ánders doen! Voor aanvang van de cursus ontvang je enkele vereiste artikelen. Daarnaast is de eigen inbreng in de vorm van een casus gevraagd als werkmateriaal. Na afloop van de cursus geef je een korte presentatie waarin je reflecteert op je eigen leerproces.

aan te schaffen boek

C. van Leuven en A. Hendriks. Kind in bemiddeling. Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling. SWP. Kost 19,00 (aanschaffen).

verdieping

Na afloop van deze cursus kunt u zich inschrijven voor de verdiepingsdag: verdieping Systemische interventies bij (complexe) scheiding->/1151

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden