Nieuwe corona-maatregelen vanaf 13 november 2021. Lees meer informatie.

Systeemtherapie: verdieping

taal en betekenisgeving

60-uurs cursus NVRG
452.22.02
€ 2.450,-

Inclusief literatuurklapper

.
10 dagen van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
03 Feb 2022

Door het spelen met taal en betekenisgeving leert de cursist zichzelf en de cliënt te inspireren zodat er ruimte komt voor nieuwe oplossingsrichtingen.

Deze verdiepingscursus vormt samen met de inleidingscursus Systeemtheoretische psychotherapie (60 uur) de basiscursus systeemtherapie, voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie). Cursisten worden geacht een erkende inleidingscursus NVRG afgerond te hebben.

docententeam

De cursus wordt in samenwerking met Ineke Rood, gegeven door verschillende NVRG erkende docenten, die elk hun eigen expertise hebben op het gebied van de lesstof die op die dag behandeld zal worden.

ervaring van cursist

De inleiding tot de systeemtherapie heb ik incompany binnen mijn werkomgeving gevolgd. Na overleg met de hoofddocent, kon ik aansluiten bij RINO amsterdam voor de verdiepingscursus. De opbouw van de lessen zit goed in elkaar. De literatuur, opdrachten en lesinhoud zorgen ervoor dat de verschillende systeemtherapeutische perspectieven helder en de technieken uitvoerbaar worden. Docenten zijn deskundig, inspirerend en zorgvuldig. Ik beveel deze verdiepingscursus zeker aan.

doelgroep

Hulpverleners/systeemtherapeuten, die zich na een inleiding in de systeemtherapie verder willen verdiepen, werkzaam in de (A)GGZ en aangrenzende terreinen: gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (VO), artsen en maatschappelijk werkers (VO).

voorkennis

Een erkende inleiding systeemtherapie van 60 uur.

doelstelling

Na afloop van deze verdiepingscursus hebben de cursisten geleerd om op verschillende manieren nieuwe betekenissen en verhalen te creëren samen met de leden van het systeem. Men heeft geoefend met het stellen van verschillende soorten van vragen, waarvan uit ervaring en onderzoek is gebleken dat deze belangrijke veranderingen op gang brengen. Ook heeft kennis over gender, ethniciteit, (seksuele) identiteit en maatschappelijke inbedding als belangrijke contexten.

inhoud

In deze cursus zal aan de volgende thema's specifiek aandacht worden besteed: * Gezinnen met adolescenten/jong-volwassenen;

 • Gezinnen met symptomen/psychiatrische stoornissen;
 • Eén-oudergezinnen en opnieuw samengestelde gezinnen;
 • Met één cliënt individueel systeemgericht werken;
 • Veel voorkomende echtpaarproblemen;
 • De relatie tussen het gezin en grotere systemen;
 • Specifieke methodieken bij consultatie en verwijzing.

werkwijze

Inleidingen door de docenten, literatuurstudie en literatuurbespreking, analyse van videomateriaal, rollenspelen en oefeningen, casuïstiekbesprekingen en huiswerkopdrachten.

aan te schaffen literatuur

 • A. Savenije, M.J. van Lawick en E.T.M. Reijmers. #Handboek Systeemtherapie (2014), Uitgeverij de Tijdstroom; ISBN 9 789058982575
 • William C. Madsen. #Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. Uitgeverij Garant; ISBN 9 789044128468
 • P. Rober. #Samen in gezinstherapie Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk. Uitgeverij Pelckmans Pro (2019); ISBN: 9 789463370691
  Tip: Deze boeken zijn te bestellen via www.atheneum.nl. of elders.

opleiding tot systeem therapeut

Deze cursus vormt samen met Systeemtherapie: inleiding de basiscursus Systeemtherapie, een vereiste in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijk voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPin aanvraag90 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend60 uren
K&J - NIPtoegekend60 uren
behandeling 40 uren
diagnostiek 20 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend60 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend60 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratietoegekend60 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend60 uren
behandeling 40 uren
diagnostiek 20 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend60 uren
Registerpleintoegekend77,75 punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)in aanvraag? punten
Via ABC 1toegekend24 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. C.A.C.M. Rood (Ineke) - docenten - 16173352

Ineke Rood is psychotherapeut en systeemtherapeut, erkend opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG.

Lees verder
Mw. I. Bimmel (Indra) - docenten - 1977148681

Indra Bimmel is systeemtherapeut, erkend opleider en supervisor van de NVRG.

Lees verder

Lenny Rodenburg is klinisch psycholoog, systeemtherapeut, supervisor en opleider NVRG.

Lees verder
Dhr. W.N. Kok (Wilbert) - docenten - 1517056221

Wilbert Kok is in de jaren '80 opgeleid als HBO-verpleegkundige en heeft geruime tijd gewerkt in de klinische acute psychiatrie, in de 'bemoeizorg' aan zwervende psychiatrische patienten, bij straathoekwerk voor zwerfjongeren en in de jeugd GGZ.

Lees verder
Mw. R. Warring MSc (Roxane) - docenten - 1727420262

Roxane Warring is psycholoog en (transcultureel) systeemtherapeut. Daarnaast werkt zij als trainer en (gast)docent op het gebied van systemen en cultuur.

Lees verder

Mw. Tjin A Djie werkt als transcultureel systeemtherapeut.

Lees verder
Mw. drs. R.Z. de Goeij (Rommy) - docenten - 1070418185

Rommy de Goeij is klinisch psycholoog-psychotherapeut en systeemtherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact