Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Systeemtherapie en psychiatrie

40-uurs specialistische cursus NVRG
485.20.02
Nader te bepalen
€ 1.775,-

inclusief lunches

.
6 dagen van 9.30 tot 16.30 uur en 1 dag van 09:30 tot 13:30 uur
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Bij het systeemtherapeutisch werken in de psychiatrie stuiten behandelaars vaak op het medisch-psychiatrisch referentiekader en de DSM-isatie van de GGZ. Gelukkig groeit ook bij de gevestigde psychiatrie de aandacht voor de sociale inbedding van de psychische klachten. Hoe kunnen we de inzichten en technieken van de systeemtherapie effectiever integreren in de psychiatrische praktijk?

Dat is het thema van deze specialistische cursus. Aan de deelnemers wordt daarom gevraagd casuïstiek mee te brengen; we werken in deze cursus vanuit de ervaringen van de cursisten.

erkend door NVRG

Deze specialistische cursus (40 uur) is door de NVRG erkend als specialistische cursus in de opleidingsroute tot systeemtherapeut en is tevens geschikt voor herregistratie van hen die reeds erkend zijn door de NVRG.

doelgroep en doelstelling

De cursus is bedoeld voor psychiaters, psychotherapeuten, GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers met VO, die werkzaam zijn in de GGZ, redelijk ervaren zijn in het werken met systemen met psychiatrische problemen en het onderwerp van deze specialistische cursus op hun werk in praktijk kunnen brengen.

Na afloop van de cursus hebben de cursisten attitudes en vaardigheden geleerd om systeemtherapeutisch te kijken naar en te werken met psychiatrische problematiek.

inhoud

 • Verschillen tussen de systeemtherapeutische en medisch-psychiatrische referentiekaders.
 • De gevolgen van deze verschillende ‘werkelijkheden’ bij psychiatrische problemen.
 • Hoe de organisatiecultuur en persoonlijke voorkeuren het behandelen van psychiatrische problemen beïnvloeden.
 • Systemisch werken in een organisatie, samenwerken met verschillende disciplines.
 • Het betrekken van familieleden en naastbetrokkenen bij de intake en de behandeling.
 • Invoegen en aansluiten bij veranderingsmogelijkheden van het systeem
 • Het integreren van psychiatrische diagnose en systemische hypothese bij intake, behandelplan en behandeling.
 • Toepassen van systeemtherapeutisch werken bij crisis, suïcidaliteit, psychiatrische stoornissen, medicatie, met specifieke aandacht voor psycho-educatie en migratie- problematiek.
 • Evalueren van de therapie met ORS-SRS schalen, Duncan en Miller.

werkwijze

Literatuurbespreking, toelichting door de docenten en discussie over de aangeboden literatuur. Door middel van rollenspel worden theorie en praktijk aan elkaar verbonden. Per thema worden casussen van de cursisten nader uitgewerkt. De cursus wordt per bijeenkomst geëvalueerd met het Session Rating Scale formulier.

aan te schaffen literatuur

 • Van Os, J. (2014). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis Uitgeverij.
 • Meerdinkveldboom, J., Rood, I., Kerkhof, a., (2016). Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren. Amsterdam: Boom
 • Baars, J., van Meekeren, E., red. (2013). Een psychische stoornis heb je niet alleen. Praten met families en naastbetrokkenen. Amsterdam: Boom.
 • Savenije, A., van Lawick, M.J., Reijmers, E.T.M., red. (2014). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend24 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend60 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend25 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend40 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend36 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend36 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend40 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratietoegekend
Register Vaktherapietoegekend75 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact