Systeemtherapeutisch Werker (STW)

eenjarige opleiding tot STW conform register NVRG

100 uurs-cursus inclusief supervisie
376.20.01
€ 4.575,-

inclusief supervisie en lunch op de eerste en laatste bijeenkomst

.
15 maandagen en 2 dinsdagen van 9.30 - 16.00 uur met een half uur pauze tussen de middag
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In de opleiding Systeemtherapeutisch Werker (STW) komen de basisprincipes van het systemisch denken aan bod en de principes van de hulpverlening van aanmelding, intake behandeling en afsluiten van een behandeling. De opleiding sluit aan bij de meeste voorkomende problemen in relaties en gezinnen, zoals opvoedingsproblemen, psychiatrische problemen, partner relatieproblemen, vechtscheidingen, opnieuw samengestelde gezinnen, huiselijk geweld, kindermishandeling en verslavingsproblematiek.

Systeem Therapeutisch Werker (STW)

Na een relevante HBO of WO bachelor opleiding, als vooropleiding, kan gestart worden met de opleiding STW.
De deelnemer zal minimaal 2 dagen in de week werken in een organisatie waar deze de het sociale systeem kan betrekken en begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen.

De éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. De STWer heeft minimaal een HBO vooropleiding. De STW’er kan werkzaam zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden POH’ers, SPV’ers, maatschappelijk werkers in de GGZ, in de eerste lijn, welzijnszorg, verpleeghuiszorg, verslavingszorg en geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg etc. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.

De STW’er staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.

Als relatiedeskundige zoekt de STWer de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij een hulpvraag. Gezamenlijk wordt er gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking. Altijd wordt er oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

totstandkoming opleiding STW

In 2014 heeft de NVRG haar toelatingscriteria voor de opleiding tot systeem therapeut aangescherpt. Vanaf dat moment is een afgeronde Master opleiding op hbo-en universitair niveau in de sociale en/of gedrags wetenschappen of in de geneeskunde nodig om een door de NVRG erkende systeemtherapeut te worden.

Voor HBO studenten is sinds 2015 een geheel nieuwe opleiding Systeem Therapeutisch Werker ontwikkeld. In deze verkorte opleiding krijgt een HBO en WO student afgestudeerd met een Bachelor in de zorg en welzijnssector de kans om zich het systeemtheoretische gedachtegoed eigen te maken en toe te passen in de dagelijkse praktijk, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en welzijnszorg. Je kunt hierbij denken aan functies zoals wijkcoach en regisseur betrokken bij de wijkteams binnen een gemeente, maar ook een SPVer binnen een zorgprogramma, maatschappelijk werker, een POHggz, een gezinsvoogd, enz.

Binnen deze settingen zal een STWer in staat zijn om het sociale systeem te betrekken en te begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen. Voorlichting geven en psycho-educatie aan ouders en gezinnen en het uitvoeren van systemische interventies behoren tot belangrijke werkzaamheden van een systeem therapeutisch werker. Deze werkzaamheden moeten voor minimaal 2 dagdelen per week worden uitgevoerd.

De opleiding zal gekenmerkt worden door een combinatie van cursorische bijeenkomsten en inter- en supervisie. Dit najaar wordt de duur van de opleiding nader vastgesteld, echter deze zal ongeveer 1 tot 2 jaar duren inclusief de supervisie.

opleiders van de Systeemtherapeutisch Werker

De hoofdopleider van de STW-opleiding, Erik van de Kraats, is een NVRG erkend systeemtherapeuten, opleider van de RINO amsterdam en supervisor. De docenten zijn bevlogen mensen met veel ervaring met de verschillende doelgroepen in de systemische praktijk van de Jeugd, Volwassen- en Ouderenzorg. Naast de hoofdopleider worden gastdocenten uitgenodigd.

omvang van de opleiding STW

De opleiding bestaat uit een combinatie van cursorische bijeenkomsten en inter- en supervisie bijeenkomsten. De omvang van de opleiding is 100 uur cursorisch onderwijs en 24 uur groepssupervisie.

Er zijn zeventien lesdagen van half tien tot vier uur, met een half uur pauze tussen de middag. Vanaf de vijfde lesdag vindt er twaalf keer, aansluitend, een groepssupervisie plaats, van half vijf tot half zeven. Aan een supervisiegroep nemen steeds vier cursisten deel.

erkenning en registratie

Deze opleiding is erkend door de NVRG als onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker (STW). Na de succesvolle afronding van de opleiding, aangevuld met nog minimaal 12 individuele supervisies, bij een NVRG erkende supervisor, kunt u zich registreren bij de NVRG. De supervisie kan bij één van de hoofddocenten van de opleiding worden gevolgd of bij een andere door de NVRG erkende supervisor.

Met de registratie bij de NVRG ontvangt u de STW beroepserkenning van de NVRG. Met dit lidmaatschap kan de STW’er zich verder professionaliseren. Tevens krijgt men daarmee ook toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie, tot congressen en andere NVRG activiteiten.

informatie opleiding

Wilt u meer informatie over de opleiding, dan kunt u mailen naar yvonnevangerven@rino.nl.
Zij kan u op de hoogte houden van informatie-bijeenkomsten en ook in contact brengen met de docenten.

informatie NVRG

Voor meer informatie over beide opleidingsroutes (ST en STW) kunt u kijken op de website van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie: NVRG. Het opleidingsreglement kunt u vinden op NVRGopleidingsreglement.

Ervaringen van cursisten

Colette: Maatschappelijk werker 52 jaar
"Ik heb in de STW opleiding handvatten aangereikt gekregen om in gesprek met cliënten middels vraagstellingstechnieken (beter)te kunnen exploreren. (…) Als er helderheid ontstaat over het probleem, kan ik samen met cliënten zoeken naar hoe dat probleem opgelost kan worden en wie daaraan bij kunnen dragen."

Manon: Gezinswerker 29 jaar
"Ik heb erg veel geleerd van deze opleiding en ben heel erg blij met de persoonlijke ontwikkeling/groei die ik afgelopen jaar heb doorgemaakt. Waarvan ik in het begin van de opleiding dacht dat al deze nieuwe informatie nooit zou gaan landen, kan ik nu zeggen dat ik weet waar het systemisch denken en handelen over gaat en wat er van een systeem therapeutisch werker verwacht wordt."

Marja: Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) 58 jaar
“Ik denk dat ik mij goed op de kaart gezet hebt als STW binnen mijn eigen instelling. Ik wordt steeds vaker gevraagd voor systeemgesprekken. En ik maak deel uit van het systeemteam.”

Accreditaties

Register Vaktherapietoegekend75 punten
Registerpleintoegekend106 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. E.B. van de Kraats (Erik) - docenten - 1540172026

Erik van de Kraats is erkend opleider en supervisor van de NVRG en is werkzaam al systeemtherapeut en supervisor bij het dr Leo Kannerhuis.

Lees verder
Mw. M. Jansen (Mirjam) - docenten - 1132992084

Mw. Jansen is als psychotherapeut en systeemtherapeut, opleider en supervisor NVRG/NVP, werkzaam als inhoudelijk manager Kinderen en Jeugd bij Dimence GGZ Overijsel.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact