Systeemopstellingen op tafel

screenings- en intakegesprekken m.b.v duplo- en ander materiaal

eendaagse cursus
741.20.01
€ 220,-

Inclusief lunch.

.
1 dag van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

In deze eendaagse workshop leer je hoe je poppetjes en materialen kunt inzetten aan de ‘keukentafel’ of aan welke tafel ook, met één cliënt of met meerdere mensen. Je leert het verhaal van de cliënt vanuit verschillende perspectieven te belichten.

Je leert de situatie nú en de gewenste situatie neer te zetten. Je kunt deze manier van werken gebruiken om te zien welke hulp er nodig is of om de start van een behandeling helder vorm te geven. Deze workshop is een kennismaking met het werken met ‘Systeemopstellingen op tafel’. Later in het jaar wordt een vierdaagse cursus aangeboden, waarbij vanuit een contextuele  en narratieve systembenadering  dieper ingegaan wordt op diagnostiek en behandeling: /745

doelgroep

Psychologen, pedagogen, medewerkers van ouder-kind teams en wijkteams. Begeleiders en coaches in zorg, welzijn en onderwijs.

doelstelling

In deze eendaagse workshop maakt u kennis met opstellingen met materialen en poppetjes. U ervaart hoe u deze methodiek al in een eerste gesprek op een natuurlijke wijze kunt inzetten met één cliënt of met meerdere mensen.
U leert de sterke kanten en kwetsbaarheden, hulpbronnen en lasten taxeren. Ook leert u inschatten welke hulp nodig is en waaraan gewerkt gaat worden met de cliënt of het cliëntsysteem.

inhoud

  • de bouwstenen in het gesprek;
  • het verhaal van de cliënt in beeld brengen met behulp van poppetjes en materialen, met name op het niveau van 'feiten' en 'transacties' (termen van Boszormenyi-Nagy 1986);
  • contact maken: 'veelzijdig gerichte partijdigheid' (Boszormenyi-Nagy 1986) en de OK-Corall (Ernst 1971);
  • boven tafel krijgen: dat wat nodig is om een taxatie te maken samen met de cliënt;
  • de gewenste situatie in beeld brengen;
  • een 'contract' maken (Hay 1994) als start van een behandeling of een ander traject.

werkwijze

De dag zal bestaan uit een mix tussen theorie, uitwisseling met elkaar, demonstraties en praktisch oefenen en reflecteren.

inspiratiebronnen

Marij Peeters beschrijft de inspiratie voor ontwikkeling van haar methodiek als volgt:

Bij de ontwikkeling van de methodiek "Het systeem op tafel " heb ik veel gehad aan de volgende (familie)therapeuten.

Allereerst M. Diekmann , die de methodiek 'Een taal erbij' ontwikkeld heeft. In de cursus zult u elementen van haar methodiek herkennen. Zij heeft de theorie van I. Boszormenyi-Nagy, grondlegger van de contextuele therapie hierin prachtig uitgewerkt. Verder maak ik gebruik van de Transactionele Analyse, waarvan E. Berne de grondlegger is, onder andere voor de uitwerking van het concept 'script' en 'egotoestanden'. En tenslotte is mijn opleider en supervisor R. van Hennik, systemisch en narratief therapeut, voor mij een grote inspiratiebron. In 2011 schreef hij: “Het is niet de vraag of we verder vertellen, maar hoe we samen een verhaal maken dat gezinsleden willen delen en dat hen verder helpt. Een gedeeld verhaal dat een beschermende en helende werking heeft."

vervolg mogelijkheid: cursus Systemisch werken met duplopoppetjes-constellaties

Deze workshop is een kennismaking met het werken met ‘Systeemopstellingen op tafel’.
Later in het jaar wordt door de docent Marij Peeters een vierdaagse cursus Systemisch werken met duplopoppetjes-constellaties->/745 aangeboden, waarbij vanuit de contextuele en narratieve systeembenadering en vanuit de Transactionele Analyse dieper ingegaan wordt op diagnostiek en behandeling.
U krijgt 10% korting op de cursusprijs van Systemisch werken met duplopoppetjes-constellaties->/745 als u heeft deelgenomen aan deze eendaagse workshop.

optioneel aan te schaffen literatuur

Onderwaater A., "De onverbrekelijke band", Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy. Uitg. Pearson. 10e druk 2018. ISBN 9789043036405.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend3 uren
behandeling 1,5 uren
diagnostiek 1,5 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend6 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratiein aanvraag
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend3 uren
behandeling 1,5 uren
diagnostiek 1,5 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 uren
Register Vaktherapietoegekend6 punten
Registerpleintoegekend6 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M.G. Peeters (Marij) - docenten - 1096670517

Marij Peeters is relatie- en gezinstherapeut, Gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Ze werkt bij Molemann Mental Health in de GGZ met kinderen en hun gezinnen, met volwassenen, echtparen en groepen.

Lees verder
Mw. drs. H.B. Lens (Beatrijs) - docenten - 1524030898

Beatrijs Lens is systeemtherapeut, gz-psycholoog en orthopedagoog. Zij werkt in de SGGZ bij het Helen Dowling instituut, psychologische behandeling voor patiënten met kanker en hun naasten.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact