Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Supervisorencursus - NVP

registratie supervisor NVP

vierdaagse cursus
833.21.02
€ 1.030,-

inclusief lunches en literatuur

.
4 dagen van 9.30 - 16.30 uur
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
Wordt gepland voorjaar 2022. Inschrijven is vrijblijvend.

Het geven van supervisie vormt een belangrijk onderdeel van het werk als psychotherapeut. Het ondersteunen en begeleiden van andere psychotherapeuten (in opleiding) is een zeer leerzaam proces voor de supervisor. Niet alleen biedt het een uitwisseling met nieuwe en andere ideeën en kennis, maar ook het begeleiden zelf is een kunde die men zich eigen maakt.
Met behulp van literatuurbespreking, vaardigheidsoefeningen en live-demonstraties komen onder meer het supervisiemodel van Holloway, de leerstijlen van Kolb, het samen met de supervisant afstemmen en formuleren van een helder en haalbaar doel, het omgaan met stagnatie en ethische dilemma's aan bod.

doelgroep

Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, die minimaal vijf jaar zijn ingeschreven in het BIG-register en minimaal acht uur per week psychotherapeutische behandelingen van cliënten of cliëntsystemen uitvoeren. Het is belangrijk dat de deelnemers ten tijde van de cursus aspirant of geregistreerde psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en/of GZ-psychologen in supervisie hebben.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers zich bewuster van de eigen sterke kanten en verbeterpunten en kunnen hierop reflecteren en hebben hiermee de eerste stappen gezet tot het ontwikkelen van een eigen professionele stijl.
Ze hebben kennis van de visies op supervisie vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders en van het supervisiemodel van Holloway.
Ze zijn in staat om: * de noodzakelijke randvoorwaarden voor supervisie te creëren;

  • met de supervisant een helder doel af te stemmen;
  • het supervisieproces planmatig aan te pakken en te evalueren;
  • supervisiestrategieën en gespreksinterventies systematisch toe te passen;
  • de leerstijl van de supervisant te traceren en de eigen supervisiestijl daar op aan te passen, met oog voor (sociaal) culturele verschillen en overeenkomsten;
  • parallelprocessen psychotherapie en supervisie te onderkennen en te benutten;
  • om te gaan met stagnering;
  • om te gaan met ethische dilemma's.

programma

De cursus bestaat uit acht dagdelen, op vier dagen, waarin telkens één thema centraal staat.
1: Begripsbepaling, leerdoelen in de cursus en eigen ervaring
2: Het kader van Holloway voor supervisie: het SAS model en het eerste gesprek
3: Leerstijlen en leercirkel
4: Bespreking voorbereidingsopdrachten deelnemers 1 t/m 4 en feedback op beeld/geluidsopname supervisiefragment
5: Persoonsgerichte supervisie of methodisch technische supervisie en verschillende werkvormen bij supervisie
6: Bespreking voorbereidingsopdrachten deelnemers 5 t/m 8 en feedback op beeld/geluidsopname supervisiefragment
7: Ethiek, lastige situaties en bespreking van leerrendement
8: Bespreking voorbereidingsopdrachten deelnemers 9 t/m 12 en feedback op beeld/geluidsopname supervisiefragment. Evaluatie van de cursus en eigen leertraject (aan de hand van een kort commentaar op het voor aanvang van de cursus gemaakte reflectieve verslag).

werkwijze

Docenten en deelnemers geven feedback en reflecteren op ingebracht audio- of beeldmateriaal uit de eigen supervisiesituatie van alle deelnemers.
In iedere bijeenkomst komt een thema aan bod. Dit wordt door middel van het bespreken van de literatuur en door vaardigheidsoefeningen en live-demonstraties verdiept.

accreditatie NVP

De Commissie Supervisoren Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie heeft deze supervisorencursus geaccrediteerd.

inschrijven supervisorenregister NVP en VKJP

Om ingeschreven te kunnen worden in het supervisorenregister van de NVP moeten ook nog een aantal individuele supervisies onder supervisie gevolgd worden. Meer informatie kunt u hierover krijgen bij de NVP.

Ook leden van de VKJP kunnen zich met deze cursus registreren als supervisor VKJP als ze minstens drie jaar lid zijn. Kijk voormeer informatie op hun site

aan te schaffen literatuur

Beunderman, R., Colijn, S., Geertjens, L. en van der Maas, F. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ, De Tijdstroom, Utrecht.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend24 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend22 punten
Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)toegekend4 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. N.A.M. Perquin (Niek) - docenten - 1162102799

Niek Perquin geeft als docent les in de opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog en Psychotherapeut. Hij geeft nascholingscursussen over supervisie en werkbegeleiding en heeft een eigen opleidingspraktijk als leersupervisor. Hij is klinisch psycholoog en was als Hoofdopleider van de GZ-opleidingen Ouderen en Kinder & Jeugd verbonden in dienst van de RINO amsterdam. Hij is supervisor bij de VcGP en leersupervisor bij de NVP.

Lees verder
Mw. drs. L.J.J.M. Geertjens (Lidwien) - docenten - 1117244792

Mw. drs L.J.J.M. Geertjens is Klinisch psycholoog, psychotherapeut en leersupervisor.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact