Supervisorencursus - bijscholing NVP

herregistratie supervisor NVP

eendaagse cursus
790.18.01
€ 295,-
inclusief lunch.
1 dag van 9.30 - 17.00 uur inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Je bent een ervaren supervisor en geeft supervisie aan collegae die in opleiding zijn tot psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater. Eventueel heb je al eens een basiscursus gevolgd over het begeleiden van opleidelingen. Je wil je graag met andere ervaren collega’s verdiepen in het supervisieproces en hierover met elkaar van gedachten te wisselen: je wil reflecteren op je eigen stijl, je wil oefenen en je wil feedback krijgen. Verder heb je behoefte aan het bespreken van enkele dillemma’s en wil je - ter voorbereiding op het programma - relevante literatuur bestuderen.

doelgroep

Klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die supervisor psychotherapie zijn en die reeds erkend zijn door de NVP of een specialistische psychotherapievereniging en behoefte hebben aan een korte bijscholingsactiviteit. De bijscholingsdag voldoet aan de eisen van de NVP als deskundigheidsbevordering van 2 dagdelen in het kader van de herregistratie in het NVP-supervisorenregister.

doelstelling

Je bent een ervaren supervisor en geeft supervisie aan collegae (in opleiding tot) psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater. Je wilt graag met andere ervaren supervisoren ervaringen uitwisselen en je hebt behoefte aan verdieping van het supervisieproces. Je wil graag reflecteren op je eigen stijl, oefenen met supervisievaardigheden en feedback hier op krijgen. Verder heb je behoefte aan het bespreken van enkele dilemma’s en wil je – ter voorbereiding op het programma – relevante literatuur bestuderen.

Na afloop van de bijscholing ben je je meer bewust van je eigen kwaliteiten en valkuilen, je geeft het supervisieproces meer structuur en kan het beter laten aansluiten bij de leercontext en -stijl van de supervisant. Je maakt bewuster gebruik van verschillende interventiemogelijkheden.

inhoud

de context van de supervisierelatie;
leerstrategieën van de supervisor en leerdoelen van de supervisant;
leerstijlen van supervisor en supervisant;
het eerste gesprek: contract;
opbouw van de supervisiezitting;
leermateriaal: video, reflectieverslag en rollenspel;
reflectie op eigen stijl en intervisie over lastige dilemma’s.

accreditatie

Deze nascholing is door de NVP in het kader van de herregistratie van supervisoren erkend.

aan te schaffen handboek

Beunderman, R., Colijn, S., Geertjens, L. en van der Maas, F. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ, De Tijdstroom, Utrecht.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend6 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapietoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. N.A.M. Perquin (Niek) - docenten - 943512262

Niek Perquin is klinisch psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut. Hij is werkzaam als Hoofdopleider van de GZ-opleidingen Ouderen en Kinder & Jeugd bij de PDO in Amsterdam. Hij is supervisor bij de VcGP en leersupervisor bij de NVP. Niek Perquin is verbonden aan verschillende BIG-opleidingen als docent en geeft diverse nascholingscursussen, onder andere ‘omgaan met persoonlijkheidsstoornissen, ‘interculturele competenties’, ‘oplossingsgericht werken’ en ’supervisie geven’.
Daarnaast heeft hij een eigen (opleidings) praktijk

Lees verder

Mw. drs L.J.J.M. Geertjens is Klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact