Supervisie FloorPlay coach i.o.

kennis en vaardigheden integreren in eigen praktijk

3 zittingen van 1 uur
231.18.01
Continue
€ 400,-
De supervisie kun je gedurende het hele jaar inplannen. Nadat je de inschrijfbevestiging hebt ontvangen, kun je in overleg met de gewenste supervisor op elk gewenst moment starten.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In het supervisietraject van de FloorPlay-coach i.o. ligt het accent op het zelf toepassen van FloorPlay in de interactie met een kind. Er vindt integratie plaats van de theoretische inzichten en praktische toepassingsmogelijkheden uit de basiscursussen in de eigen begeleidings- en behandelpraktijk. Het aantal supervisiezittingen is 3. De individuele aandacht per deelnemer, per zitting, is 1 uur. Supervisie in een groepje van 2 maximaal 3 supervisanten is mogelijk. Daardoor verbreden de leermogelijkheden zich. Cursisten leren immers ook heel veel van elkaar.

inhoud

Focus van de supervisie is de FloorPlay-methode en -attitude, en hoe de supervisant deze zelf toepast in de interactie met een kind. Elke supervisant neemt iedere bijeenkomst een video-opname mee van een situatie waarin de supervisant met een kind aan het werk is. Deze videoclip duurt 5-10 minuten en vormt het startpunt van de supervisie.

doelgroep

Dit supervisietraject is bedoeld voor deelnemers aan het opleidingstraject tot FloorPlay-coach die voldoen aan de basis van de blended Introductiecursus FloorPlay en 3 cursussen op het gebied van resp. De D, I en R.

aantal zittingen en duur per zitting

Elke deelnemer volgt 3 supervisiezittingen van 1 uur. Daartoe kan de supervisant een individuele afspraak maken met één van de supervisoren, maar omdat de cursisten ook heel veel van elkaar leren wordt aangeraden om met twee supervisanten een langere supervisie in te plannen, bij voorbeeld met 2 deelnemers twee uur.

looptijd en intensiteit

Het supervisietraject kan op elk moment gestart worden en duurt ongeveer drie maanden tot een half jaar.
Het is raadzaam de zittingen gelijkmatig over de periode te verdelen.

supervisoren

Er zijn elf supervisoren met wie supervisie-afspraken gemaakt kunnen worden:

Mark de Jonge
Claudine Dietz
Guy Couturier
Judith Hoevenaars
Charlotte Schenning
Marieke Huigen
Floor Hulskramer
Ilse Vansant
Lizette Rosenboom
Pim Donkersloot
Natasja van Kollenburg

Deelnemers die na afronding van de volledige route tot FloorPlay-coach toch verder willen gaan met de route tot FloorPlay-specialist kunnen voor de Supervisie voor FloorPlay-specialisten i.o. 2 zittingen van 1,5 uur vrijstelling krijgen.

kosten supervisie

De kosten voor supervisie bedragen 100 euro per uur, dus 300 euro voor het totale supervisie-traject. Daarnaast dient de FloorPlay-coach in opleiding een casusbeschrijving in te dienen en een reflectieverslag over de drie supervisiebijeenkomsten. De kosten voor de toetsing van deze documenten bedragen € 100.

Meer informatie over FloorPlay? www.rino.nl/floorplay.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 260024788

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder
Mw. dr. C. Dietz (Claudine) - docenten - 1453977866

Claudine Dietz is Klinisch Psycholoog BIG.

Lees verder

Pim Donkersloot is pedagoog en gezinstherapeut.

Lees verder
Mw. drs. E.M.W. Hoevenaars (Judith) - docenten - 1881125103

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder
Mw. drs. M.J.E. Huigen (Marieke) - docenten - 967352385

Marieke is orthopedagoog, Infant Mental Health specialist en Floorplay specialist.

Lees verder

Floor Hulskramer is Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (2001) en FloorPlay specialist (2011). Sinds 2010 werkt zij gemiddeld 24 uur per week als ZZP FloorPlay specialist in Amsterdam en de Zaanstreek. Ze heeft haar eigen klantenkring. Daarnaast wordt Floor sinds 2014 ingehuurd door GGZ instelling Virenze. De FloorPlay sessies vinden plaats in de thuissituatie met ouder en kind.

Lees verder
Dhr. C.M. de Jonge (Mark) - docenten - 1030125545

Mark de Jonge (1957) is ruim 30 jaar werkzaam als begeleider van processen van onderzoek, kennisontwikkeling en verandering. In zijn eigen psychotherapiepraktijk in Malden werkt hij met mensen zowel individueel als in groepen, teams en organisaties.

Lees verder
Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 1145306118

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder

Lizette Rosenboom is kinderpsychologe, FloorPlay specialist en Son-Rise aanhanger.

Lees verder
Mw. drs. Ch.J.A. Schenning (Charlotte) - docenten - 874954374

Charlotte Schenning is IMH-specialist, kinderneuropsycholoog, logopedist en is geregistreerd als GZ-psycholoog en K&J-psycholoog NIP.

Lees verder

Ilse Vansant is psycholoog en psychodynamisch kinderpsychotherapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact