Suïcide en suïcidepreventie binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

alléén incompany aan te vragen
1015.19.01
Continue
€ 0,-

prijs is op aanvraag

.
voor meer informatie kunt u mailen naar tristanvellekoop@rino.nl

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Suïcidaliteit en suïcide preventie binnen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk maar onderbelicht onderwerp.

Suïcidaliteit en suïcide preventie binnen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk maar onderbelicht onderwerp. Er wordt in deze cursus gesproken over suïcidaal gedrag in het algemeen en steeds verbijzonderd naar de groep mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking.
Binnen de diagnostiek en behandeling gaat het zowel over het suïcidale gedrag als de achterliggende factoren, specifiek de psychische stoornissen.
Er is aandacht in iedere fase van het hulpverleningsproces voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden.
Bij ieder onderdeel is er aandacht voor de eigen casuïstiek en er zal geoefend worden met het bespreekbaar maken en in kaart brengen van suïcidaal gedrag. Daarnaast is er aandacht voor de eigen beleidstukken, protocollen en richtlijnen en de wijze waarop deze geïmplementeerd zijn in de organisatie.

Onderstaande informatie is een richtlijn van de inhoud van de incompany training. De doelen worden uiteraard in samenspraak met de instelling aangescherpt.

doelgroep

(AVG) artsen, (GZ/ Klinisch)-psychologen, Orthopedagogen werkzaam binnen een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

doelstelling

  • Na afloop van de tweedaagse workshop staat het onderwerp suïcidaal gedrag en suïcide preventie bij alle deelnemers helder op het netvlies.
  • Men is daarbij gericht op het herkennen en behandelen van onderliggende oorzaken naast risicobeheersing.
  • Men heeft geoefend met het bespreken en in kaart brengen van suïcidaal gedrag en kent het beleid en de richtlijnen van de organisatie.

inhoud

Suïcidaliteit en suïcide preventie binnen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk maar onderbelicht onderwerp. Er wordt in deze cursus gesproken over suïcidaal gedrag in het algemeen en steeds verbijzonderd naar de groep mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking.
Binnen de diagnostiek en behandeling gaat het zowel over het suïcidale gedrag als de achterliggende factoren, specifiek de psychische stoornissen.
Er is aandacht in iedere fase van het hulpverleningsproces voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden.
Bij ieder onderdeel is er aandacht voor de eigen casuïstiek en er zal geoefend worden met het bespreekbaar maken en in kaart brengen van suïcidaal gedrag. Daarnaast is er aandacht voor de eigen beleidstukken, protocollen en richtlijnen en de wijze waarop deze geïmplementeerd zijn in de organisatie.

werkwijze

Gedurende de dagen staat de eigen casuïstiek centraal.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kennis overdracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en recente algemene en specifieke literatuur. Daarnaast wordt er veel geoefend met het bespreekbaar maken suïcidaliteit, het in kaart brengen van suïcidaal gedrag en het uitzetten van behandellijnen.
Er wordt gebruik gemaakt van een afwisseling van in de hele groep werken en in kleinere groepjes.
Voorkeur heeft om te werken met groepen van 20 waarbij verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.

leerdoelen

Na afloop van de tweedaagse workshop staat het onderwerp suïcide en suïcide preventie bij alle deelnemers helder op het netvlies.
Men is daarbij gericht op het herkennen en behandelen van onderliggende oorzaken naast risicobeheersing.
Men heeft meer kennis en handvaten m.b.t. het herkennen van suïcidaliteit en van de onderliggende oorzaken
Men heeft meer kennis en handvaten m.b.t. het behandelen van suïcidaliteit en van de onderliggende oorzaken
Men is in staat suïcidaliteit bespreekbaar te maken
Men is bewust van de rollen, taken en verantwoordelijken van verschillende disciplines in de herkenning, diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
Men kent het beleid en de richtlijnen van de organisatie, weet ze toe te passen en kan waar nodig adviezen doen voor verbetering.

Accreditaties

KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingtoegekend12 punten
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag18 punten
behandeling 3 punten
diagnostiek 1,5 punten
overig 1,5 punten
herregistratie 12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E.A. Aldenkamp (Erica) - docenten - 605154843

Erica Aldenkamp is GZ psycholoog, EMDR Practitioner, inhoudelijke manager. Ze heeft jarenlange ervaring in de psychiatrische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (de Banjaard in Den Haag en Centrum Kristal in Leiden en Gouda). Momenteel is zij eigenaar van Poli+.

Lees verder

Jannelien Wieland is als psychiater gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij patiënten met een laag IQ < 85. Naast haar klinische werk doet ze onderzoek op het gebied van psychische stoornissen bij zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking en geeft zij lezingen en trainingen over dit onderwerp.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact