Suïcide en suïcidepreventie

risicotaxatie en rapportage

tweedaagse cursus
083.19.01
€ 555,-
Inclusief lunch.
2 dinsdagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De preventie van suïcide is een complexe zaak en omvat een systematische risicotaxatie door goed opgeleide medewerkers, behandelafspraken en protocollen, signaleringsplannen, beleidsmaatregelen, samenwerking met andere hulpverleners en maatschappelijke instellingen. Daarnaast gaat het ook om veiligheid in de bebouwde omgeving, om nazorg aan nabestaanden en om het voorkomen van navolging.
De inspectie voor de volksgezondheid stelt steeds meer eisen aan de rapportage en de verantwoording van suïcides in de GGZ. Suïcidecommissies signaleren regelmatig lacunes in het doorvragen naar suïcidaliteit, in de continuïteit van zorg en in kennis van risicofactoren.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, klinisch psychoplogen, psychiaters, psychotherapeuten, huisartsen, SPV'en, POH’s-GGZ, maatschappelijk werkenden.

introductie in het suïcidevraagstuk

Epidemiologie van suïcide en suïcidepogingen, wetenschappelijke bevindingen, individuele kwetsbaarheid en de sociale context. Het begrijpen van suïcide: biologische en psychologische verklaringsmodellen. Algemeen preventieve maatregelen. De sociale context van suïcidaal gedrag.

systematische taxatie van het suïciderisico

Systematisch onderzoek van langdurige kwetsbaarheids- en beschermingsfactoren, huidige en vroegere suïcide-ideatie, risicomomenten, actuele beschermingsfactoren en risico-factoren voor acuut en chronisch suïciderisico bij depressieve patiënten, schizofrene patiënten, verslaafde en/of forensische patiënten.
en interventies in de crisisdienst, de ‘keten van onmacht’, suïcidaliteit bij een lopende behandeling, het behandelingscontract, spannings-reducerende interventies; borderline patiënten in crisis, telefonisch appèl, mogelijkheden en risico’s van acute opname.

vaardigheden in de omgang met suïcidale patiënten

Een basisintroductie in de vaardigheden benodigd in de omgang met suïcidale patiënten. Praktische oefeningen met rollenspelen voor beginnende hulpverleners m.b.t. doorvragen en begrijpen van suïcidale verlangens. Empatish invoelen van de wanhopige patiënt. Zowel de acute als de chronische suicidaliteit worden behandeld.

suïcidaliteit van patiënten met een borderline stoornis

Kenmerken van deze patiënten, algemeen management, transprogrammatische aanpak, split-treatment, chronische versus acute suïcidaliteit, taxatie en interventies in de crisisdienst, de 'keten van onmacht', suïcidaliteit bij een lopende behandeling, het behandelingscontract, spannings-reducerende interventies; borderline patiënten in crisis, telefonisch appèl, mogelijkheden en risico's van acute opname.

suïciderisico in de acute psychiatrie
Beoordeling van telefonische aanvragen, uitzetten van een eerste interventielijn, opbouwen van een werkrelatie met suïcidale patiënten met uiteenlopende psychopathologie, concretiseren en doorvragen, beoordelen van risicofactoren, bepalen van de urgentie, crisisinterventie, beschermende interventies, opname-indicaties, samenwerking voorwacht-achterwacht, afstemming met ketenpartners.

suïciderisico in de chronische psychiatrie
Beoordeling van acute suïcidaliteit bij chronisch psychiatrische patiënten, tegenoverdracht bij aanhoudende suïcidaliteit, beschermende interventies in de ambulante en klinische setting, indicaties voor vrijheidsbeperkende maatregelen, taakafstemming tussen professionals.

vaardigheden in de omgang met suïcidale patiënten voor gevorderden
Gevorderden die ervaring hebben met moeilijke suïcidale patiënten. Aan bod komen de vaardigheden die nodig zijn in de omgang met persisterende suicidaliteit, persoonlijkheidsstoornissen, theatrale en claimende patiënten en patiënten die zichzelf opgegeven hebben.

management van chronische suïcidaliteit bij patiënten met een borderline stoornis
Algemeen psychiatrisch management, noodzaak, mogelijk-heden en valkuilen van een transprogrammatische aanpak, split-treatment, de rol van de 'conflictvrije' behandelaar, een geïntegreerde benadering, met elementen uit DBT, MBT, Relationship-management, Young's model, coaching van verpleegkundige teams, opbouwen en gebruik van steunsystemen; concrete interventies bij suïcidale dreiging, o.a. de 'false submission' van Gunderson.

cognitief-motivationele therapie van suïcidale patiënten

CGt bij hopeloosheid, overgegeneraliseerd toekomst-perspectief, dichotoom denken, rigide oplossings-strategieën, etc.

wetenschappelijke ontwikkelingen

Recent onderzoek biedt een nieuw perspectief op de verschillende betekenissen van suïcide-pogingen en de geëigende behandelingswijzen. Aandacht voor zelf-destructieve gedragingen die lijken op suïcidaal gedrag.

de nasleep van suïcide

Contact met nabestaanden onmiddellijk na de suïcide, opvang en begeleiding van nabestaanden, hulpverleners en medepatiënten. Melding aan de inspectie, bespreking in het team. Reconstructie van wat voorafging. Bespreking van suïcide met medepatiënten: hoe navolging te voorkomen?

veiligheid in de GGZ-instelling

Welke maatregelen kan de instelling treffen om suïcide te voorkomen? Aandacht voor de omgeving (hekken, spoor) en procedures die beleidsmatig toegepast kunnen worden, signaleringsplannen, risicoprotocollen, contact met familieleden, risicomanagement, risicotaxaties, standaard vragenschema's bij intake etc.

aan te schaffen literatuur

Onder redactie van Ad Kerkhof en Bert van Luyn: Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (tweede herziene druk 2016 Uitgeverij Bohn Stafleu en Van Loghum ISBN 9789036809719
Ad Kerkhof en Bregje van Spijker Piekeren over zelfdoding: een zelfhulpboek (2012), Uitgeverij Amsterdam Boom, ISBN 9789461056931. Te bestellen bij o.a. www.uitgeverijboom.nl of bol.com

Als u al in het bezit bent van het boek Piekeren van Ad Kerkhof (ISBN 9789085064695) kan dat ook volstaan.

andere cursussen over dit onderwerp:

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend12 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend4 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend? punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof (Ad) - docenten - 974261296

Ad Kerkhof is klinisch psycholoog (BIG) en hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Lees verder
Dhr. drs. J.B. van Luyn (Bert) - docenten - 625848407

Bert van Luyn in Klinisch Psycholoog (BIG) en werkt nu bij GGNet te Doetinchem.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact