Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Stress, veerkracht en trauma op school

Het ligt voor het oprapen, pak jij het op?

1069.20.02
€ 525,-
twee lesdagen van 9.30 - 16.30 uur

Online | Onderwijs | ZOOM

Schokkende gebeurtenissen in de thuis- of schoolsituatie, bijvoorbeeld geweld, het overlijden van een ouder of een ernstig busongeluk tijdens een excursie, hebben negatieve effecten op het welbevinden van kinderen en jongeren.
Ook de coronacrisis zet het welbevinden van kinderen en jongeren onder druk, zeker wanneer er al problemen waren.
Hoe kunnen scholen hierop inspelen? Eén van de antwoorden is: door veerkracht centraal te stellen. Daarbij geldt: normaliseren is de basis, signaleren en begeleiden of doorverwijzen is belangrijk. Hoe kunnen psychologen en
orthopedagogen schoolteams hierin ondersteunen?

doelgroep

K&J-psychologen NIP/schoolpsychologen, NVO Orthopedagoog-Generalisten, GZ-psychologen, psychologen en orthopedagogen werkzaam in het onderwijs, intern-begeleiders, zorgcoördinators.

doelstelling

Na afloop van deze cursus:

 • hebben deelnemers inzicht in de (korte en lange termijn) effecten van schokkende gebeurtenissen op het welbevinden van kinderen en jongeren;
 • zijn de deelnemers in staat om schoolteams te begeleiden in het begrijpen en ondersteunen van leerlingen met (chronische) stress, met name in tijden van corona;
 • zijn de deelnemers voorbereid om een workshop te geven, bijvoorbeeld over 'veerkracht ten tijde corona' aan schoolteams (directies, leraren, onderwijsondersteunend personeel);
 • weten de deelnemers wanneer wanneer doorverwijzing naar professionele hulp geïndiceerd is.

inhoud

 • wat zijn gevolgen van schokkende gebeurtenissen voor kinderen en jongeren? Wat zijn risico- en beschermende factoren hierin? Wat zijn traumatriggers?
 • hoe staat met het met het welbevinden van kinderen en jongeren in tijden van corona en welke subgroepen zijn er?
 • wat is veerkracht, natuurlijk herstel en coping? Waarom is het belangrijk om dit centraal te stellen?
 • aandacht voor veerkracht bij leerlingen begint met aandacht hiervoor bij het schoolteam. Hoe kun je in gesprek gaan met schoolleiders/bestuurders over wat nodig is in hun school(bestuur)? Hoe kun je het schoolteam inspireren, zodat zij aandacht besteden aan hun eigen veerkracht en - van daaruit - aan veerkracht bij leerlingen? Hoe kun je een workshop aan schoolteams geven? Hoe kun je mentoren ondersteunen bij het geven van mentorlessen over dit thema en welke materialen zijn hiervoor geschikt?
 • hoe kun je bijdragen aan een goede ondersteuningsstructuur in en rond de school?
 • welke verwijs- en behandelmogelijkheden zijn er?

De inhoud wordt uitgebreid toegelicht met casuïstiek uit de schoolpraktijk.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend12 punten
K&J NIPtoegekend6 punten
behandeling 2,5 punten
diagnostiek 2,5 punten
overig 1 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend6 punten
behandeling 2,5 punten
diagnostiek 2,5 punten
overig 1 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Drs. Odeth Bloemberg – van den Bekerom is plv. hoofdopleider bij de postmaster opleiding tot Schoolpsycholoog in Nijmegen (RCSW).

Lees verder

dr. Hanneke Visser - van Balen is Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

  Contact