Strategisch Human Resource Management (module 3)

A&O psychologie en de besturing van organisaties

driedaagse module
890.19.01
Wordt gepland in 2019, inschrijven is vrijblijvend.
€ 1.175,-
Inclusief (digitale) literatuur en lunch.
3 dinsdagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Leergang Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid
De leergang bestaat uit 5 modules. De leergang heeft de vorm van een carrousel, waarin men op elk moment kan instappen, waarbij de modules los en op zich staand gevolgd kunnen worden of als een gehele opleidingsreeks kunnen worden afgenomen. De volgorde waarin men de modules volgt is vrij.
Met het volgen van de gehele leergang voldoen A&O en A&G psychologen aan de (cursorische) eisen die gelden voor herregistratie.

De leergang biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog.
Waardevolle theorieën en wetenschappelijk onderzochte methodieken en instrumenten worden behandeld. Nieuwe ontwikkelingen in het vak passeren de revue. Ook worden aansprekende voorbeelden uit de praktijk door collega’s gepresenteerd. De cursist vertaalt de theoretische en praktische inzichten en instrumenten naar haar/zijn eigen werkpraktijk. Daarnaast staan bruikbare kennis en inzichten uit aangrenzende beroepsvelden op het programma. Denk aan juridische, marketing en bedrijfskundige invalshoeken, maar ook klinisch psychologische inzichten uit de neuropsychologie en hersenonderzoek.

Strategisch Human resource management (module 3)

Wijzigingen in de wet- en regelgeving, flexibilisering van de arbeidsmarkt, strategische personeelsplanning en e-hrm zijn actuele strategische HR thema’s. Wat betekent dit voor de productiviteit, gezondheid en het commitment van personeel in organisaties?
Rond een drietal onderwerpen verbindt onze beroepsgroep zich met de hogere echelons in organisaties.

1) Strategisch HR en de A&O psychologie. Wat heeft de A&O psychologie bij te dragen aan HR?

2) Strategie en organisatie ontwikkeling. Hiërarchie en zelfsturing: onderschatting respectievelijk overschatting?

3) Leiders en managers ontwikkelen. Wat kunnen psychologen bijdragen aan het functioneren van leiders?

korting

De cursusprijs per module van vier dagen bedraagt € 1485,00, een module van drie dagen € 1175,00.
Wanneer u drie of meer modules gaat volgen krijgt u korting.
Voor de derde module 8% korting
Voor de vierde module daarboven 9% korting
En voor de vijfde module daarboven 10% korting.

dag 1

Ochtend docent: Rendel de Jong
Inleiding Strategisch HR en de A&O psychologie.

Strategisch HR: Wat is het?
Wat heeft de A&O psychologie aan HR bij te dragen?


Middag docent: Pieter Straub, DJI + collega
HR voorbeelden uit de praktijk
Strategisch mobiliteit- en vitaliteitsbeleid bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

dag 2

Ochtend docent: Frans Beerling, CAC Management

Hierarchie en zelfsturing: onderschatting respectievelijk overschatting?
Organisatie strategie en organisatie ontwikkeling.


Middag docenten : Marijke van den Broek leidinggevende bij Min Jus, DJI
Leiders: Thema's en dilemma's.
Onderzoek over leiderschap bij de belastingdienst of politie.
Goed leiderschap: Marijke van den Broek, Directeur Personeels-, Management en Organisatieontwikkeling en A&O psychologe, DJI

dag 3

Ochtend docenten René Ravenhorst en Rendel de Jong
Leiders en Managers ontwikkelen
Wat kunnen psychologen bijdragen aan het goed functioneren van leiders. Management development, training, mentoring en coaching anno nu.

Middag docent Cora Reijerse met Dick Looye en Allard Borgers . Verhalen en zijn in gesprek met de deelnemers.
Leiderschapsvoorbeelden uit de praktijk; leiderschap bij veranderingen
Leiders over de vloer.
Dick Looye, rector/bestuurder in het onderwijs en Allard Borgers, International manager bij Cannon

module 1

Het individu aan/en het werk (module 1)

module 2

Het individu in de organisatie (module 2)

module 4

Leren en ontwikkelen in werk (module 4)

module 5

Nieuwste ontwikkelingen in de A&G/A&O psychologie (module 5)

Accreditaties

A&G - NIP herregistratietoegekend35 punten
A&G - NIP registratietoegekend35 punten
A&O - NIP herregistratietoegekend35 punten
A&O - NIP registratietoegekend35 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Nathalie Ladan is opgeleid als neuropsycholoog, en inmiddels al vele jaren werkzaam in het veld van de arbeid & organisatie en arbeid & gezondheidspsychologie. Zij is werkzaam als intern psycholoog bij de overheid en werkt daarnaast als zelfstandig psycholoog.

Lees verder
Mw. drs. C.H. Reijerse (Cora) - docenten - 10682960

Cora Reijerse is opgeleid als cliëntgerichte en systeemgerichte psychotherapeut. Ze heeft als extern HR adviseur gewerkt voor allerlei organisaties zoals Philips, Shell, Hewlett Packard en Corus. Ook de thuiszorg en het onderwijs horen tot haar opdrachtgevers. De laatste jaren heeft zij zich verdiept in Appreciative Inquiry, een verandermanagement benadering die gebaseerd is op het waarderen van de kracht in mensen en systemen en het zoeken naar mogelijkheden om de toekomst vorm te geven.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact