Ons onderwijs is voorlopig weer online. Lees meer informatie.

Spel en FloorPlay

observeren van interactief spelgedrag

driedaagse cursus - Online via Zoom
150.20.05
€ 725,-

Inclusief lunches.

.
3 dagen van 9.30 - 16.30 uur (Online)
Deze cursus is volgeboekt.

ONLINE | Onderwijs | ZOOM

Deze cursus is vol. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
13 Nov 2020

Hoewel het belang van spel voor kinderen onomstreden is, komt bij de huidige nadruk op de cognitieve ontwikkeling aandacht voor het spel steeds meer in de verdrukking. Hierdoor is minder zicht op wat 'normaal' is in het spel van kinderen en wat 'afwijkend'. Het observeren van interactief spelgedrag verbetert zicht op de ontwikkeling van een kind.

Kennis van de verschillende behandelvormen is nuttig teneinde ouders, hulpverleners en leerkrachten goed te adviseren bij eventuele verdere begeleiding.
Deze cursus is bedoeld voor hulpverleners die zich willen bekwamen in de FloorPlay methodiek en past in de opleidingsroute tot FloorPlay coach.

voorwaarde voor deelname

Wilt u deze cursus los volgen, dus niet als onderdeel van de route tot FloorPlay coach of FloorPlay specialist, dan is het verplicht dat u eerst de FloorPlay Introductie online module volgt.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, (GZ)psychologen, orthopedagogen, K&J-psychologen, en hulpverleners die vanuit een andere invalshoek veel te maken hebben met spel van kinderen en jeugdigen, zoals logopedisten, creatief therapeuten en degenen die zich willen bekwamen in de FloorPlay methodiek.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om, op basis van kennis over de normale en afwijkende spelontwikkeling en het observeren van de speelse interactie tussen ouder/verzorger en kind, uitspraken te doen over het D-I-R profiel en de spelontwikkeling van het kind en hebben zij praktische handvatten om ouders en kind te begeleiden middels FloorPlay.

inhoud

Normale en afwijkende spelontwikkeling, met aandacht voor de 'mijlpalen 1 tot en met 6' van het DIR/Floortime model van Greenspan;
In kaart brengen van een D-I-R profiel aan de hand van de Learning Tree;
Speldiagnostiek, waarbij verschillende manieren van observeren worden toegelicht en geoefend;
Begeleidingsvormen van spel, opstellen van een begeleidingsplan FloorPlay en praktische toepassing van FloorPlay.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met oefensituaties en videoanalyses.
Van de cursisten wordt verwacht dat ze eigen (video-)casuïstiek inbrengen.

FloorPlay opleidingsroute

Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist. Voor meer informatie hierover zie floorplay.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend9 uren
diagnostiek 2 uren
behandeling 7 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend9 uren
diagnostiek 2 uren
behandeling 7 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren
Register Vaktherapietoegekend24 punten
Stichting ADAP (logopedisten)toegekend20 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E.M.W. Hoevenaars (Judith) - docenten - 1705413929

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder
Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 634781969

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact