Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Spel en FloorPlay

overgangsregeling FloorPlay pakket A

driedaagse cursus
1173.21.01
€ 760,-

Lunch niet inbegrepen

.

Online | Onderwijs | ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Deze cursus kan alleen gevolgd worden in het kader van de overgangsregeling FloorPlay

Binnen deze 3-daagse cursus raakt de deelnemer verdergaand vertrouwd met het DIR-model van Greenspan en de praktische toepassing daarvan binnen FloorPlay als methodiek. Aan de hand van theorie en praktische oefening krijgt men zicht op de normale en afwijkende ontwikkeling van de functionele emotionele ontwikkelingsmijlpalen.
Middels diverse video-casuïstiek van de docenten en vanuit de cursusgroep wordt geoefend met het in kaart brengen van het DIR profiel van het kind in relatie tot de ouder/verzorger. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de metafoor van de Learning Tree van Greenspan.

De cursist leert over de ontwikkelingsbehoeften van kinderen per fase en welke interactie dit vraagt van de ouder of begeleider. Per mijlpaal worden passende technieken en activiteiten besproken die binnen FloorPlay ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van het kind speels te stimuleren.
Je leert een begeleidingsplan opstellen met beschrijving van het DIR-profiel, formulering van doelen en subdoelen en bijpassende spelactiviteiten en technieken.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 538948275

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder
Mw. drs. J. Hoevenaars (Judith) - docenten - 1519445146

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact