Spel en FloorPlay

observeren van interactief spelgedrag

driedaagse cursus
150.19.01
€ 705,-
Inclusief lunches.
3 dagen van 9.30 - 16.30 uur
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
17 Mei 2019
06 Sep 2019

Spel speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en vormt binnen FloorPlay de basis van interactie tussen ouder en kind. Ouders leren binnen FloorPlay op een speelse manier de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Binnen deze drie-daagse cursus krijgen cursisten zicht op hoe de spelontwikkeling van kinderen verloopt en wat daarin ‘normaal’ en ‘afwijkend’ is. Het observeren van interactief spelgedrag kan helpen om beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind. Cursisten leren de metafoor van de ‘Learning Tree’ van Greenspan te gebruiken om het D.I.R. profiel van een kind aan de hand van video-opnames van ouder en kind in kaart te brengen. Tevens wordt aandacht besteed aan:

de manier waarop ouders gecoacht kunnen worden;
de basisprincipes van FloorPlay;
passende technieken en activiteiten per mijlpaal om in de praktijk met FloorPlay aan de slag te gaan.

voorwaarde voor deelname

Wilt u deze cursus los volgen, dus niet als onderdeel van de route tot FloorPlay coach of FloorPlay specialist, dan is het verplicht dat u eerst de FloorPlay Introductie online module volgt.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, (GZ)psychologen, orthopedagogen, K&J-psychologen, en hulpverleners die vanuit een andere invalshoek veel te maken hebben met spel van kinderen en jeugdigen, zoals logopedisten, creatief therapeuten en degenen die zich willen bekwamen in de FloorPlay methodiek.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om, op basis van kennis over de normale en afwijkende spelontwikkeling en het observeren van de speelse interactie tussen ouder/verzorger en kind, uitspraken te doen over het D-I-R profiel en de spelontwikkeling van het kind en hebben zij praktische handvatten om ouders en kind te begeleiden middels FloorPlay.

inhoud

Normale en afwijkende spelontwikkeling, met aandacht voor de 'mijlpalen 1 tot en met 6' van het DIR/Floortime model van Greenspan;
In kaart brengen van een D-I-R profiel aan de hand van de Learning Tree;
Speldiagnostiek, waarbij verschillende manieren van observeren worden toegelicht en geoefend;
Begeleidingsvormen van spel, opstellen van een begeleidingsplan FloorPlay en praktische toepassing van FloorPlay.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met oefensituaties en videoanalyses.

Van de cursisten wordt verwacht dat ze eigen (video-)casuïstiek inbrengen.

FloorPlay opleidingsroute

Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist. Voor meer informatie hierover zie floorplay.

Accreditaties

K&J - NIPin aanvraag? uren
diagnostiek ? uren
behandeling ? uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag? uren
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag? uren
diagnostiek ? uren
behandeling ? uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag? uren
Stichting ADAP (logopedisten)toegekend22,5 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend20 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E.M.W. Hoevenaars (Judith) - docenten - 1881125103

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder
Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 1145306118

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact