Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Soma & Psyche: Klinische Les COVID-19

Perspectief vanuit de gezondheidszorgpsychologie

1122.21.05
Najaar
€ 50,-

GZ-psychologen in opleiding krijgen 50% korting op de cursusprijs

.
1 daagse online cursus

Online | Onderwijs | ZOOM

Deze 1-daagse activiteit is gericht op de stand van zaken van biopsychosociale aspecten m.b.t. de patiënt met COVID-19. Getracht wordt zoveel mogelijk een vertaling te geven van recente wetenschappelijke studies naar de klinische praktijk van GZ-psychologen. Er is een continue stroom van nieuwe gegevens over deze nieuwe aandoening met grote relevantie voor de gezondheidszorgpsychologie.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan “Acute COVID”, de periode van het beloop van besmetting tot ontslag uit het ziekenhuis, of afsluiting van de behandeling door de huisarts. COVID-19 is een multi-orgaan aandoening met zowel somatische als psychologische klachten en
verklaringsmechanismen.

Ook wordt ”Long COVID” behandeld, het complexe patroon van langdurige ernstige klachten van extreme uitputting, spierzwakte, persisterende benauwdheid, cognitieve problemen, verwardheid, angst en posttraumatische klachten. “Long Covid” is vooralsnog de verzamelnaam voor deze late klachtenpatronen waarvoor zich verschillende verklaringsmodellen aandienen.

Psychologisch relevante publicaties, Nederlandse leidraden en richtlijnen worden aangeleverd, plus een overzicht van belangrijke bronnen en databases waardoor de pandemie te volgen is. In elke sessie is ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers. Het onderwerp is zo pril (< 1 jaar) in de gezondheidszorg, dat ook vanuit de gezondheidszorgpsychologie reflectie op zijn plaats is.

Programma

Acute COVID-19

 • Biopsychosociale benadering van acute Covid-19
 • Het virus en de pandemie
 • Besmetting en besmettelijkheid
 • Fases in het beloop van COVID-19: van viraal naar immunologisch
 • Eerste symptomen en asymptomatisch beloop
 • Klinische verergering en ziekenhuisopname
 • Psychobiologie van acute coronaklachten
 • Psychologie en coping van patiënt, naasten en professionals

LONG COVID-19

 • Biopsychosociale benadering van Long Covid-19
 • COVID-19: multi-orgaan aandoening en interdisciplinariteit
 • Verschillende fases in het beloop van long Covid
 • Pathofysiologische symptomen van LONG Covid
 • Psychobiologische verklaringen van long Covid klachten
 • Covid-nazorg voorzieningen in de Nederlandse gezondheidszorg
 • Psychologie en coping bij patiënt, naasten en professionals

Doelgroep

GZ-psychologen BIG (in opleiding). Als je in opleiding bent tot GZ-psycholoog bij de RINO amsterdam krijg je 50% korting op de cursusprijs.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Huib van Dis, fysioloog, psycholoog en epidemioloog, is werkzaam geweest op het gebied van hersenonderzoek, de klinische psychologie en de medische psychologie in Amsterdamse ziekenhuizen en de Universiteit van Amsterdam.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact