Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of (LVB) jongeren

in behandelsetting en in onderwijssituatie

vierdaagse cursus
543.19.01
€ 985,-
inclusief lunches & literatuurklapper.
4 dagen van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Na afloop van de cursus is men in staat een sociale vaardigheidstraining op maat te ontwikkelen en te geven aan groepen kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De training is ook toepasbaar in een LVB setting met jong-volwassen cliënten.

Voor uiteenlopende doelgroepen zijn de afgelopen jaren sociale vaardigheidstrainingen ontwikkeld voor kinderen die problemen ondervinden in de omgang met anderen. Het kan gaan om (faal)angstige kinderen, kinderen met teruggetrokken of sub assertief gedrag, of kinderen die gepest worden. Maar ook agressieve, bazige kinderen, en kinderen die veel ruzie hebben en pesten kunnen gebaat zijn bij het vergroten van hun vaardigheden in de omgang met anderen. Het doel van de SOVA training is deze vaardigheden aan te leren zodat kinderen adequaat kunnen reageren in sociale situaties.
In deze training komt aan bod: Hoe zet je zo’n training op? Welke kinderen kunnen er wel en welke niet van profiteren? Wat zijn de klippen en valkuilen en hoe omzeil je die? Wat vraagt het van de trainer aan houding en vaardigheden?

doelgroep

POH-GGZ, Leefgroepwerkers, sociotherapeuten, (GZ) psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, SPV’ers werkzaam in de jeugdhulpverlening en docenten en begeleiders uit het (speciaal) onderwijs

doelstelling

Na afloop van de cursus wordt men in staat geacht een sociale vaardigheidstraining op maat te ontwikkelen en te kunnen geven aan groepen kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en jong volwassenen met LVB tot 23 jaar. Toepassing is mogelijk in zowel klinische- als ambulante behandelsettings als binnen het onderwijs.

voorkennis

Opleiding en ervaring gericht op het werken met (groepen) kinderen en/of jongeren binnen onderwijs, jeugdhulpverlening/geestelijke gezondheidszorg

inhoud

kennis van theoretische achtergrond waarop de trainingen zijn gebaseerd
kennis van verschillende modellen van sociaal vaardigheidstrainingen
herkennen van sociaal vaardigheidstekorten
komen tot een goede indicatiestelling en vaststelling van doelen
het opzetten en aanbieden van een sociaal vaardigheidstraining gericht op de eigen doelgroep en werksetting
vaardigheden als het geven van feedback, modelling en shaping
het vormgeven en begeleiden van een rollenspel
omgaan met de groep; groepsprocessen herkennen en hanteren
voorwaarden om een groep te starten, evenals valkuilen
generalisatie van het geleerde; rol van ouders, leerkrachten enz


werkwijze

De cursus is zowel theoretisch als praktisch maar het accent zal liggen op het ontwikkelen van trainingsvaardigheden bij de cursisten, voornamelijk via oefening en rollenspel. Er worden huiswerkopdrachten gegeven en eigen casuïstiek vormt eveneens een uitgangspunt. Aan het einde van de cursus wordt een eigen presentatie van een training gevraagd en een eindverslag. Deze opdrachten vormen de toetsing.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend24 uren
behandeling 20 uren
diagnostiek 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend24 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend24 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZin aanvraag24 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend24 uren
behandeling 20 uren
diagnostiek 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend24 uren
Registerpleinin aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. I.W.G. Palstra (Ellen) - docenten - 533448130

Werkzaam als vaktherapeut drama en groepstherapeut bij Forensische Verslavings Kliniek van Antes in Poortugaal , en bij Kinderpraktijk Vis in Amsterdam-Noord.
Als supervisor/coach werkzaam vanuit een eigen praktijk en freelance voor verschillende beroepsopleidingen.Lees verder
Dhr. dr. Y. van Baardewijk (Yoast) - docenten - 1191790589

Werkzaam als freelance Kinder- en Jeugdpsycholoog en GZ-psycholoog

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact