Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of (LVB) jongeren

in behandelsetting en in onderwijssituatie

vierdaagse cursus
543.22.01
€ 1.050,-

inclusief lunches

.
4 dagen van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Kinderen met problemen in de omgang met andere kinderen, die bijvoorbeeld gepest worden, veel ruzie hebben of zich buitengesloten voelen, kunnen soms baat hebben bij een training sociale vaardigheden (SOVA). Hoe zet je zo'n training op, welke kinderen kunnen er wel en welke niet van profiteren, hoe omzeil je de klippen en valkuilen? De cursus is zowel binnen de leefgroep als in onderwijssituaties toe te passen.

Aan het eind van deze cursus is men in staat binnen de eigen werkomgeving sociale vaardigheidstrainingen te geven aan groepen kinderen van 6 tot 18 jaar.

doelgroep

POH-GGZ, Leefgroepwerkers, sociotherapeuten, (GZ) psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, SPV’ers werkzaam in de jeugdhulpverlening en docenten en begeleiders uit het (speciaal) onderwijs

doelstelling

Na afloop van de cursus wordt men in staat geacht een sociale vaardigheidstraining op maat te ontwikkelen en te kunnen geven aan groepen kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en jong volwassenen met LVB tot 23 jaar. Toepassing is mogelijk in zowel klinische- als ambulante behandelsettings als binnen het onderwijs.

voorkennis

Opleiding en ervaring gericht op het werken met (groepen) kinderen en/of jongeren binnen onderwijs, jeugdhulpverlening/geestelijke gezondheidszorg

inhoud

  • kennis van theoretische achtergrond waarop de trainingen zijn gebaseerd
  • kennis van verschillende modellen van sociaal vaardigheidstrainingen
  • herkennen van sociaal vaardigheidstekorten
  • komen tot een goede indicatiestelling en vaststelling van doelen
  • het opzetten en aanbieden van een sociaal vaardigheidstraining gericht op de eigen doelgroep en werksetting
  • vaardigheden als het geven van feedback, modelling en shaping
  • het vormgeven en begeleiden van een rollenspel
  • omgaan met de groep; groepsprocessen herkennen en hanteren
  • voorwaarden om een groep te starten, evenals valkuilen
  • generalisatie van het geleerde; rol van ouders, leerkrachten enz

werkwijze

De cursus is zowel theoretisch als praktisch maar het accent zal liggen op het ontwikkelen van trainingsvaardigheden bij de cursisten, voornamelijk via oefening en rollenspel. Er worden huiswerkopdrachten gegeven en eigen casuïstiek vormt eveneens een uitgangspunt. Aan het einde van de cursus wordt een eigen presentatie van een training gevraagd en een eindverslag. Deze opdrachten vormen de toetsing.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend24 uren
behandeling 20 uren
diagnostiek 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend24 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZin aanvraag24 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend24 uren
behandeling 20 uren
diagnostiek 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend24 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. I.W.G. Palstra (Ellen) - docenten - 764088305

Werkzaam als vaktherapeut drama en groepstherapeut bij Wier; gespecialiseerd behandelcentrum voor clienten met LVB met psychiatrische- en/of gedragsproblemen. Als supervisor/coach werkzaam vanuit een eigen praktijk en freelance voor verschillende beroepsopleidingen.

Lees verder

Romkje Bosma werkt tegenwoordig als GZ psycholoog in haar eigen praktijk met kinderen, jongeren en volwassenen: Romkjebosmapsycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact