Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Slaap en slaapstoornissen: introductie

kennis, diagnostiek en behandeling

eendaagse online cursus
971.21.02
€ 295,-

inclusief slaapprotocol

.
1 donderdag van 9.30 - 16.30 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de cursus gegeven door een of beide docenten.

Online | Onderwijs | ZOOM

Te weinig slaap vergroot de kans op angststoornissen, burn-out en depressies, 40% van alle Nederlanders slaapt slecht en bij 25% is sprake van een langdurige slaapstoornis. Gek genoeg is de kennis over slaap bij veel psychologen en behandelaars beperkt en wordt er in de collegebanken mondjesmaat aandacht aan besteed.

Tijd voor een wake -up call! De cursus slaap en slaapstoornissen geeft een scherp inzicht in gezonde slaap en veelvoorkomende slaapstoornissen én biedt concrete handvatten om slaapproblemen beter te behandelen binnen de GGZ. De interactieve cursusdag biedt naast kennisoverdracht ruimte om te oefenen met technieken uit de cognitieve gedragstherapie en oplossings gerichte therapie, om slaapproblemen te behandelen zonder medicatie.

doelgroep

Basispsychologen, gezondheidszorgpsychologen, POH-ers GGZ, SPV-ers, maatschappelijk werkers. Binnen de cursus wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers beschikken over basiskennis van cognitieve gedragstherapie.

doelstelling

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis over slaap en slaapstoornissen, kan hij/zij diverse problemen op het gebied van slaap herkennen en diagnosticeren en zal de deelnemer concrete handvatten hebben om slaapproblemen te behandelen zonder medicatie. De deelnemer is na de cursus bekend met de toepassing van interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie en het oplossingsgericht werken bij de behandeling van slaapproblemen.

inhoud

  • kennisoverdracht op het gebied van slaap en slaapstoornissen; de werking van slaap, het circadiane ritme, slaapfasen en veel voorkomende misverstanden over slaap;
  • diagnostiek en differentiatie; essentiële vragen bij het intakegesprek, het stellen van een diagnose en differentiëren tussen verschillende slaapstoornissen;
  • de behandeling van insomnie; kennisoverdracht van de diverse elementen en aandachtspunten binnen de behandeling en uitleg over de toepassing van technieken uit cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie bij slaapproblemen;
  • slaaptherapie in de praktijk; praktische oefeningen in subgroepen met diverse casussen die worden uitgereikt.

werkwijze

Theoretische kennisoverdracht zal worden afgewisseld met praktische werkvormen in groepen. De cursus heeft een interactief karakter, waarin ook voldoende tijd wordt besteed aan inbreng van casuïstiek door de deelnemers.

tweedaagse cursus Slaap en slaapstoornissen

We hebben ook een tweedaagse cursus Slaap en Slaapstoornissen in ons aanbod: Slaap en slaapstoornissen

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend4 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten
Registerpleintoegekend9 punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)toegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. I. van Schie MSc (Isabel) - docenten - 1624559639

Isabel van Schie is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog en praktijkhouder bij Slaapmakend en psychologenpraktijk Mulder & van Schie.

Lees verder
Mw. B.P. Mulder MSc (Barbara) - docenten - 1940109392

Barbara Mulder is oprichter van Slaapmakend, een psychologenpratijk die gespecialiseerd is in de behandeling van insomnie.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact