Signalering vroege ontwikkelingsstoornissen zoals ASS bij jonge kinderen

vroegdiagnostiek van 0 tot 4 jaar

driedaagse cursus
151.20.01
€ 795,-

Inclusief literatuur en lunch.

.
3 dagen van 9:30 - 16:30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Baby’s en peuters en kleuters maken enorme stappen in hun ontwikkeling de eerste levensjaren. En ook ouders groeien in hun rol van meer volgend en aansluitend bij de behoeftes van de baby aan rust en troost naar meer uitdagen en ontwikkelingsstimulering wanneer het jonge kind hier om vraagt.
Wanneer er problemen zijn in de ontwikkeling van het kind staat ook de ontwikkeling van ouderschap onder druk. Omgekeerd wanneer de ouder, bijvoorbeeld als gevolg van stress, niet goed in staat is zijn/haar kind te “lezen” heeft dit ook weer zijn weerslag op de ontwikkeling van het kind.
Het in beeld brengen van risico’s en buffers in de ontwikkeling van het jonge kind en zijn direct omgeving, helpt om de juiste hulp op het juiste moment te kunnen inzetten. Als hulpmiddel wordt hierbij het classificatiemodel DC 0-5 gebruikt. Een aantal specifieke veelvoorkomende risico’s in de vroege ontwikkeling worden extra uitgelicht: autisme, stress, problemen in de gehechtheidsrelatie. Er is aandacht voor de ontwikkeling van goed genoeg ouderschap en variaties van ouderschap vanuit verschillende culturele achtergronden.

doelgroep

Professionals werkzaam met jonge kinderen in de nulde of eerstelijn; bv. jeugdartsen, -verpleegkundigen, buurt of wijkteammedewerkers, basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, kinderdagverblijfmedewerkers.

doelstelling

Kennis:
-Wat is stress en de invloed op het brein en de ontwikkeling
-Wat is autisme, de invloed op de ontwikkeling van het kind en op het ouderschap
-De ontwikkeling van ouderschap, risico’s en mogelijkheden
-Mijlpalen in de sociaal-communicatieve ontwikkeling: ontwikkelingstaken van het kind
-Kwetsbaar en goed genoeg ouderschap, ontwikkelingstaken van de ouder
-Cultuur, normen en waarden en ouderschap

Vaardigheden:
-Signaleren van red flags in de ontwikkeling van het kind, de ouder-kind relatie en de context
-Screenen met de CoSoS (Communicatieve en Sociale Ontwikkelings Signalen) middels observatie en gesprekken met ouders
-Observeren van de ouder-kind relatie
-Gespreksvoering met ouders
-Observeren mijlpalen sociaal-communicatieve ontwikkeling
-Technieken om de ontwikkeling van spel, contact en communicatie te stimuleren
-Mentaliseren bevorderende technieken
-Integratie van observaties en triage

werkwijze

3 bijeenkomsten van 6 uur en daarnaast leren via de digitale leeromgeving van de RINO, theoretische inleidingen, videoanalyses, besprekingen van casuïstiek, ingebracht door de cursisten, en literatuurstudie. Daarnaast deelname aan het discussieplatform op mijn.rino.nl, ook na het afsluiten van de cursus.

Accreditaties

K&J - NIPin aanvraag? uren
diagnostiek ? uren
behandeling ? uren
overig ? uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag? uren
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag? uren
diagnostiek ? uren
behandeling ? uren
overig ? uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag? uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. dr. C. Dietz (Claudine) - docenten - 148074885

Claudine Dietz is Klinisch Psycholoog BIG.

Lees verder

Mieke van Andel is jeugdarts en zij is werkzaam bij het Centrum jonge kind van Karakter kinder-en jeugdpsychiatrie.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact