Ons onderwijs is een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Sensorische informatieverwerking in de praktijk van FloorPlay

praktijkgerichte cursus

3-daagse ONLINE cursus
236.20.02
€ 685,-
3 dagen van 09.30 tot 16.30 bij RINO amsterdam

ONLINE | Onderwijs | ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

In deze module staat de zintuigelijke informatieverwerking centraal en de waarde van het kijken naar kansen en kwetsbaarheden vanuit de prikkelverwerking binnen het ontwikkelingsmodel en behandeltraject van FloorPlay.

Het observeren van de prikkelverwerking geeft inzicht in het sensorische profiel van het kind, welke onderdeel uitmaakt van het unieke biologische profiel van het kind (de I uit het DIR-model). De sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling van het kind kunnen ondersteund worden door aan te sluiten bij de zintuiglijke informatieverwerking. Interactie en wederkerigheid vinden plaats met de zintuigen!

Tijdens deze cursus wordt een praktische vertaalslag gemaakt van de theoretische basiskennis over prikkelverwerking volgens het sensorische kwadrantenmodel van W.Dunn naar de praktijk en het DIR model van Greenspan. De ontwikkelingsfases (mijlpalen) binnen FloorPlay worden vanuit een sensori-motorisch referentiekader aangevuld.

voorwaarde voor deelname

Wilt u deze cursus los volgen, dus niet als onderdeel van de route tot FloorPlay coach of FloorPlay specialist, dan is het belangrijk dat u eerst de FloorPlay Introductie online module volgt.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die de opleidingsroute tot FloorPlay-coach of FloorPlay-specialist volgen.
Denk hierbij aan: logopedisten, ergotherapeuten (kinder-)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, speltherapeuten en gedragswetenschappers.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die de opleidingsroute tot FloorPlay-coach of FloorPlay-specialist volgen.
Denk hierbij aan: logopedisten, ergotherapeuten (kinder-)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, speltherapeuten en gedragswetenschappers.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om, op basis van kennis over de zintuigen en de zintuiglijke informatieverwerking (met een accent op de specifieke prikkelverwerking van kinderen met ASS) en het observeren van prikkelverwerking tijdens interactief spel, het sensorisch profiel in kaart te brengen. De deelnemers zijn aan het eind van de cursus in staat de interactie tussen ouder en kind te relateren aan sensorische informatieverwerking. De deelnemers kunnen vanuit de sensori-motorische omgevingsvariabelen, (spel)materiaal- en middelvariabelen en ouder- en kindvariabelen het FloorPlay-traject ondersteunen.

inhoud

  • Theoretische informatie over de zintuigen en zintuiglijke informatieverwerking en hoe dit aansluit bij de mijlpalen van het model van Greenspan (a.h.v. The Learning Tree van Greenspan).
  • Zintuiglijke informatieverwerking in relatie tot FloorPlay; in kaart brengen van kansen en kwetsbaarheden op het gebied van de zintuiglijke informatieverwerking (belangrijk aspect behorend bij de ‘I’ van het DIR-model).
  • Het ondersteunen van de ouders en het kind in de wederkerige afstemming met behulp van sensorische profielen.

werkwijze

  • Theoretische inleidingen ondersteund met werkopdrachten.
  • Video analyses.
  • Bespreken van casuïstiek deelnemers.

FloorPlay opleidingsroute

Deze cursus past in de route tot FloorPlay-coach en FloorPlay- specialist. Voor meer informatie hierover zie floorplay.

Literatuur

Voor de cursus dien je te kunnen beschikken over het boek: Autisme en zintuiglijke problemen, Berckelaer-Onnes, I. van, Degrieck, S., Hufen, M.J. (2017)

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend18 punten
K&J NIPtoegekend18 punten
behandeling 9 punten
diagnostiek 9 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 punten
behandeling 9 punten
diagnostiek 9 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 punten
Register Vaktherapietoegekend36 punten
Registerpleintoegekend10,15 punten
Stichting ADAP (logopedisten)toegekend27,5 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Miriam Hufen is ergotherapeut en directeur en opleidingscoördinator bij Anders Kijken naar Kinderen.

Lees verder
Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 1068605252

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact