Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Schematherapie in groepen

verdiepende booster met experientiele technieken

tweedaagse cursus
975.21.02
Bij voldoende belangstelling worden er data gepland.
€ 500,-

inclusief lunch

.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Individuele schematherapie is inmiddels een bekende en bewezen effectieve behandelingsvorm van persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie in groepen blijkt minstens zo effectief te zijn. In groepstherapie wordt een schemagerichte benadering gecombineerd met ervaringsgericht leren. De focus ligt op intra- en interpersoonlijke dynamiek.

doelgroep

(GZ-)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die tenminste de 25-uurs basiscursus Schematherapie gevolgd hebben. Ervaring met werken in groepen is gewenst.

doelstelling

Na afloop van deze booster kunnen deelnemers schemagroepstherapie indiceren en een goede inschatting maken wie wel/niet profijt kunnen hebben van deze behandelvorm. Kennis hebben van het verschil tussen inzichtgevend en meer gestructureerde vorm van schemagroepstherapie en het kunnen toepassen van (experientele) technieken in de groep.

inhoud

Theorie en casuïstiek: Indicatiestelling schemagroepstherapie, verschillen in referentiekaders binnen schematherapie en doelgroepen, het diagnostisch proces (waaronder schemalijsten, biografie en casusconceptualisatie), houding en interventies van de therapeuten komen aan bod. De nadruk zal echter liggen op het inzetten van (experientiele) technieken in de groep.

werkwijze

Naast het bespreken van theorie, casuïstiek en indicatiestelling is de werkwijze vooral interactief, zelf ervaren en doen (rollenspellen).

literatuur

De te lezen artikelen worden via onze digitale leeromgeving verstrekt.

NVGP

De cursus is als Modulaire Cursus NVGP erkend als onderdeel van de Opleiding tot Groepstherapeut.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend11 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapiein aanvraag? punten
Ned. ver. voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)toegekend12 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend11 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mireille Knoers is Gz-Psycholoog, supervisor schema therapie en klinisch psycholoog. Ze is werkzaam bij de GGZ Noord Holland Noord.

Lees verder
Mw. drs. M. Hupkes (Monique) - docenten - 1097967707

Monique Hupkes is GZ-psycholoog, Supervisor schematherapie en klinisch psycholoog. Ze is werkzaam bij GGZ Noord-Holland-Noord en in eigen praktijk. Monique geeft les bij de RINO in de reguliere GZ-opleiding en in de GZ-opleiding met accent ouderen.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact