Schemagerichte en cognitieve therapie

bij persoonlijkheidsstoornissen

vierdaagse cursus
427.19.01
Wordt gepland 1e helft 2019, inschrijving is vrijblijvend
€ 950,-
Inclusief literatuur.
4 maandagen van 9.30 - 12.30 en van 13.30 - 17.15 uur De data zijn nog niet bekend, u kunt zich wel alvast onder voorbehoud inschrijven
Deze cursus is volgeboekt.

RINO Amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Deze cursus is vol. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de psychotherapie is het toepassen van Cognitieve therapie en Schemagerichte therapie (J.E. Young) bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

doelgroep

Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

voorkennis

Kennis van en ervaring met cognitieve therapie.

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers in hun eigen praktijk schemagerichte cognitieve therapie toepassen bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

inhoud

assessment;
het gebruik van schema-vragenlijsten;
casusconceptualisatie;
specifieke cognitieve technieken;
experiëntiële technieken: psychodrama, imaginatie;
interpersoonlijke technieken: ‘limited reparenting’, empathische confrontatie, grenzen stellen;
het aanleren van nieuw functioneel gedrag en het ‘modus-model’.

werkwijze

Theoretische inleidingen, literatuurstudie, demonstraties, praktische oefeningen, videodemonstraties, rollenspel, huiswerkopdrachten.

aan te schaffen literatuur

Young, J.E , Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (2005), Schemagerichte Therapie. Handboek voor therapeuten. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9031343358.
Genderen, van H., Jacob, G. & L. Seebauer (nieuwste druk). Patronen doorbreken. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam
(red.) Vreeswijk, van M., Broersen, J. Nadort, M. (2008). Handboek Schematherapie, theorie, praktijk en onderzoek. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 978903135304.
Genderen, van H. & Arntz, A. (2010). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam. ISBN 905712209X.

aanbevolen literatuur, niet verplicht

Arntz, A. & Bögels, S.M. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Praktijkreeks Gedragstherapie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem. ISBN 9031331864

meer informatie over schemagerichte therapie

Deze cursus is onderdeel van opleidingstraject van het Register Schematherapie.

Meer informatie over schemagerichte therapie is te vinden op de volgende website: www.schematherapie.nl.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend37,5 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend16 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend24 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Marjon Nadort is psycholoog/psychotherapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact