Schemagerichte en cognitieve therapie

bij persoonlijkheidsstoornissen

vierdaagse cursus
427.19.01
Wordt gepland in 2019 Inschrijven is vrijblijvend.
€ 950,-

Inclusief literatuur

.
4 maandagen van 9.30 - 12.30 en van 13.30 - 17.15 uur De data zijn nog niet bekend, u kunt zich wel alvast onder voorbehoud inschrijven
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de psychotherapie is het toepassen van Cognitieve therapie en Schemagerichte therapie (J.E. Young) bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

doelgroep

Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

voorkennis

Kennis van en ervaring met cognitieve therapie.

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers in hun eigen praktijk schemagerichte cognitieve therapie toepassen bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

inhoud

 • assessment;
 • het gebruik van schema-vragenlijsten;
 • casusconceptualisatie;
 • specifieke cognitieve technieken;
 • experiëntiële technieken: psychodrama, imaginatie;
 • interpersoonlijke technieken: ‘limited reparenting’, empathische confrontatie, grenzen stellen;
 • het aanleren van nieuw functioneel gedrag en het ‘modus-model’.

werkwijze

Theoretische inleidingen, literatuurstudie, demonstraties, praktische oefeningen, videodemonstraties, rollenspel, huiswerkopdrachten.

aan te schaffen literatuur

 • Young, J.E , Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (2005), Schemagerichte Therapie. Handboek voor therapeuten. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9031343358.
 • Genderen, van H., Jacob, G. & L. Seebauer (nieuwste druk). Patronen doorbreken. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam
 • (red.) Vreeswijk, van M., Broersen, J. Nadort, M. (2008). Handboek Schematherapie, theorie, praktijk en onderzoek. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 978903135304.
 • Genderen, van H. & Arntz, A. (2010). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam. ISBN 905712209X.

aanbevolen literatuur, niet verplicht

Arntz, A. & Bögels, S.M. (2000). #Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Praktijkreeks Gedragstherapie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem. ISBN 9031331864

meer informatie over schemagerichte therapie

Deze cursus is onderdeel van opleidingstraject van het Register Schematherapie.

Meer informatie over schemagerichte therapie is te vinden op de volgende website: www.schematherapie.nl.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend37,5 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend16 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend24 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Marjon Nadort is psycholoog/psychotherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact