Rouw- en verliesverwerking

bij kinderen en jongeren

tweedaagse cursus
551.19.02
Najaar
€ 465,-
Inclusief lunches.
2 donderdagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
28 Mrt 2019

Kinderen en jongeren rouwen even krachtig als volwassenen maar uiten dat vaak op een andere manier. Hoe kan men hen helpen om met de dood om te gaan, zodat het rouwproces geen belemmering vormt bij hun verdere ontwikkeling? De eigen visie en ervaringen van de hulpverlener met betrekking tot de dood spelen hierbij een belangrijke rol. In deze cursus leert men deze op een constructieve manier in te zetten bij de begeleiding van kinderen en jeugdigen.

doelgroep

(GZ)-psychologen, (ortho)pedagogen, kinderartsen, kinderpsychiaters, consultatiebureauartsen, jeugdartsen, medewerkers in het (speciaal) onderwijs, maatschappelijk werkers, POH’s-GGZ en hulpverleners in de klinische jeugdzorg.

voorkennis

Kennis van de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren wordt aanwezig geacht.

doelstelling

Na afloop weten de deelnemers hoe kinderen en jongeren binnen de verschillende ontwikkelingsfases de dood een plek kunnen geven in hun leven en beschikken ze over handvatten om met kinderen te communiceren over de dood. Daarbij kunnen zij een aantal praktische werkmethoden toepassen.

inhoud

De eerste dag biedt een algemene oriëntatie met een theoretisch gedeelte over rouw en verlies bij kinderen en jongeren waarin aandacht besteed wordt aan hoe kinderen de dood zien, hoe je hen als hulpverlener kunt begeleiden bij verlies en wat de belangrijkste vragen en reacties zijn van kinderen in rouw.
Dag twee bestaat uit een praktische training in de verschillende methodieken, aan de hand van de vier rouwtaken, zoals die geformuleerd zijn door J.W. Worden in zijn boek Grief Counseling and Grief Therapy, 1991, New York.

werkwijze

literatuurbespreking;
inleidingen door de docenten;
analyse van videomateriaal;
huiswerkopdrachten;
actief praktisch oefenen van methodieken, zowel plenair als in kleine groepjes.

Deze docenten verzorgen ook de cursus Ziekte in het gezin: De steen in het water.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.J. Kappeyne van de Coppello (Carine) - docenten - 856079571

Carine Kappeyne van de Coppello is orthopedagoog en GZ-psycholoog.

Lees verder
Mw. drs. P.A. Penning (Petra) - docenten - 1733539614

Petra Penning is orthopedagoog/GZ-psycholoog.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact